Szkolenia CWNP

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CWAP

Kurs CWAP analizy sieci bezprzewodowych oferuje praktyczną naukę z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do analizy i diagnostyki korporacyjnych sieci bezprzewodowych.

Oferuje pogłębioną analizę funkcjonalności sieci radiowych, sposobów wykorzystania protokołu 802.11 i specyfikacji stowarzyszenia WiFi, formatu ramek radiowych 802.11 i ich struktury, metodologii diagnostyki błędów oraz analizy protokołu.

Oprócz tego kurs oferuje rozległy trening współczesnej analizy spektrum z naciskiem na zaawansowaną analizę RF, metod zbierania danych, interpretacji wykresów i prezentacji oraz w zrozumieniu zaawansowanych możliwości analizatorów spektrum.

Studenci, którzy ukończą kurs CWAP Enterprise Wi-Fi Analysis & Troubleshooting 2.0 zdobędą umiejętności niezbędne do analizy, oceny i diagnostyki działania korporacyjnych sieci bezprzewodowych, wykorzystania sprzętu i oprogramowania wiodących producentów.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Podstawy łączności radiowej
  • Grupa robocza 802.11
  • Model referencyjny OSI oraz warstwy 802.11 PHY i MAC
  • Podwarstwy i ramki danych
  • Komponenty architektury sieci radiowych WLAN
  • Organizacja przesyłania stacji
  • Adresacja i działanie w sieci
  • Architektura współczesnych produktów WLAN
 2. Formaty i technologie warstwy fizycznej (PHY) i MAC
  • Funkcje warstwy fizycznej
  • Funkcja i format preambuły
  • Nagłówek – przeznaczenie i struktura
  • Analiza problemów warstwy fizycznej PHY
  • Formaty ramki fizycznej PPDU
  • Składowe ramki MAC
  • Enkapsulacja MAC
  • Pola i podpola nagłówka MAC
  • Kontrola ramek
  • Typy i podtypy ramek i ich wykorzystanie
  • Adresacja
  • Zawartość ramki
  • Format ramek danych
  • Format ramek kontrolnych
  • Format ramek zarządzających
  • Elementy i pola informacji
 3. Funkcjonowanie protokołu
  • Transmisja ramek „beacon” i synchronizacja
  • Skanowanie
  • Kliencka maszyna stanowa
  • Arbitracja 802.11
  • QoS
  • Kontrola dostępu
  • Sterowanie pasmem i przydziałem czasu transmisji
  • Fragmentacja
  • Potwierdzenia i potwierdzenia blokowe
  • Mechanizmy ochronne i wsteczna kompatybilność
  • Zarządzanie mocą
  • Dynamiczny przydział częstotliwości (DFS) i kontrola wypromieniowanej mocy (TPC)
  • Bezpieczeństwo składowe, metody i wymiany pakietów
  • Procedury roamingu
  • Przyszłe rozszerzenia protokołu
 4. 802.11n
  • Formowanie wiązki
  • Multipleksowanie przestrzenne
  • Technologia Maximal Ratio Combining (MRC)
  • Kodowanie „Space-Time Block Coding”
  • Kanały 40 MHz
  • Agregacja ramek
  • Format HT-OFDM
  • Modulacja i schematy kodowania (MCS)
  • Formatowanie ramek HT
  • i więcej…
 5. Narzędzia do analizy protokołu i metodologia
  • Metodologia diagnostyki i usuwania błędów
  • Typy analizatorów protokołu
  • Wybór karty NIC/adaptera do analizy
  • Interpretacja wyników w oparciu o lokalizację
  • Ustawienia i możliwości analizatora
  • Filtracja i skanowanie kanałów
  • Interpretacja zdekodowanych danych
  • Wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów analizy
  • Ocena stanu sieci WLAN i jej działania
  • Analiza i ocena statystyk sieciowych
  • Diagnostyka i usuwanie najczęstszych problemów
  • Analiza przewodowa, jako narzędzie wspomagające analizę bezprzewodową
 6. Narzędzia do analizy spektrum i metodologia
  • Przegląd zachowania się częstotliwości radiowych
  • Wizualizacja domen RF z wykorzystanie narzędzi do analizy spektrum
  • Typy analizatorów spektrum i ich wykorzystanie
  • Specyfikacja i charakterystyki analizatora
  • Interpretacja prezentacji danych spektralnych
  • Interpretacja wykresów i prezentacji
  • Popularne cechy analizatorów widma WLAN
  • Identyfikacja transmitowanych wzorców
  • Klasyfikacja urządzeń i ich wpływ na sieć
  • Rozpoznawanie transmitowanych sygnatur

Warsztaty

 1. Konfiguracja analizatora protokołu, wykorzystanie i dogłębna analiza

  Wykorzystanie analizatorów protokołu sieci WLAN jest podstawowym sposobem diagnostyki problemów działania sieci. W tym kursie analiza protokołu jest podstawą do ćwiczeń, a studenci będą się zapoznawać z tymi narzędziami, formatami ramek oraz działaniem protokołu. Prezentowany zestaw 10 ćwiczeń skupia się na zapoznaniu się z narzędziami do analizy protokołu, wykorzystanie ich do zbierania pakietów i interpretacji poszczególnych ramek:

  • Podstawowa instalacja, zapoznanie się z możliwościami, konfiguracją i sposobem prezentacji danych
  • Otwierania, kolekcjonowanie, zachowywanie i modyfikacja plików z ramkami
  • Przegląd popularnych możliwości takich jak nazywania urządzeń i priorytetyzacji, filtracji ruchu oraz kolorowania ramek do ułatwienia analizy
  • Konfiguracja narzędzia w celu zbierania próbki pakietów spełniających zadane kryteria
  • Identyfikacja ważnych zachowań sieci, metryk i statystyk do identyfikacji i izolacji problemów sieciowych
  • Wykorzystanie narzędzi eksperckich analizatora takich jak „conversation analysis”
  • Zdalne zbieranie ramek za pomocą punktu dostępowego AP
 2. Zrozumienie składowych ramki

  Zestaw 9 ćwiczeń koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi do zbierania i wizualizacji ramek 802.11, ich typów, przeznaczenia i formatów. Znajomość struktury ramek i ich zawartości jest istotna w rzeczywistej diagnostyce problemów. Zestaw ćwiczeń został tak przygotowany, aby zapoznać się z normalnymi i problematycznymi zachowaniami sieci. Nacisk został położony na:

  • Zrozumienie nagłówka MAC
  • Porównanie trzech najważniejszych typów ramek i ich podtypów
  • Analiza formatów ramek poszczególnych typów
  • Analiza składowych ramek 802.11n
  • Zidentyfikowanie dodatkowych informacji raportowanych przez analizatory protokołu
  • Zrozumienie jak informacja nie jest widoczna dla analizatorów protokołu
 3. Wymiana ramek

  Oprócz znajomości tyów i formatów ramek w sieciach WLAN ważne jest zrozumienie jak i kiedy wykorzystywana jest dana ramka w wzajemnej komunikacji. Zrozumienie reguł wymiany ramek i zachowania sieci jest krytyczne, aby zidentyfikować jej poprawne i niepoprawne zachowanie. Niezbędne jest zrozumienie, co jest normalnym zachowaniem, aby można prawidłowo diagnozować wszelkie odchylenia. Zestaw następnych ćwiczeń koncentruje się na obserwacji i wyjaśnieniu funkcjonowania sieci WLAN z wykorzystaniem analizatora protokołów. Następujące zagadnienia zostaną poruszone w ćwiczeniach:

  • Wymiany pakietów i ich sekwencje
  • Dawne i obecne mechanizmy bezpieczeństwa
  • Mechanizmy ochrony ERP i HT
  • Oszczędzanie mocy
  • Potwierdzenia, potwierdzenia grupowe i ramki wspierające
  • Dynamiczna zmiana prędkości
  • Sterowanie pasmem
  • i więcej…
 4. Diagnostyka powszechnie występujących problemów

  Zestaw praktycznych ćwiczeń wystawia na próbę umiejętności diagnostyczne studentów i pozwala na podjęcie prób rozwiązania zdiagnozowanych problemów:

  • Diagnostyka problemów połączeń
  • Diagnostyka sekwencji 802.1X i EAP
  • Diagnostyka problemów roamingu
 5. Konfiguracja i wykorzystanie analizatora spektrum w dogłębnej analizie

  Ostatnia sekcja ćwiczeń koncentruje się na zapoznaniu się i zdobyciu pewności w wykorzystaniu analizatorów spektrum. Dokładnie zapoznamy się wykresami i grafikami wykorzystywanymi do wizualizacji danych spektralnych oraz temu jak na podstawie prezentowanych danych można określić wpływ nadajnika na sieć. Następujące kroki zostaną pokazane w ćwiczeniach:

  • Instalacja analizatora i zapoznanie się ze sposobem wyświetlania danych oraz nawigacją w ramach interfejsu
  • Zrozumienie “perspektywy RF” widocznej w wykresach i grafach
  • Wykorzystanie wbudowanych funkcji takich jak znaczniki, jak również automatycznej identyfikacji urządzeń
  • Charakterystyka zachowań źródeł interferencji
  • Ocena skutków źródeł interferencji
  • Określenie wpływu bliskości nadajnika na interferencje i obserwowane spektrum radiowe
  • Identyfikacja sygnatur powszechnie spotykanych źródeł sygnału radiowego
  • Zdalna analiza spektrum za pomocą punktów dostępowych

 

Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Wymagana wiedza może zostać zdobyta w czasie kursu CWNA. Udział w kursie CWNA nie jest obowiązkowy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu CWAP jest zdanie egzaminu CWNA.

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Dany kurs pomaga w przygotowaniu do egzaminu CWAP PW0-270, który jest dostępny w centrach egzaminacyjnych VUE (www.vue.com/cwnp).

Egzamin CWAP jest certyfikacją na poziomie zawodowym w programie CWNP. Certyfikat CWAP jest przydatny w karierze zawodowej i potwierdza posiadanie umiejętności niezbędnych do zabezpieczenia korporacyjnych sieci WiFi przed hakerami, niezależnie od typu i producenta sprzętu wykorzystywanego przez daną organizację.

Egzamin jest dostępny w języku angielskim, zawiera 60 pytań wielokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

Prowadzący

Autoryzowany trener CWNP.

Wszystkie szkolenia CWNP
Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4300 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia CWNP

Harmonogram szkoleń CWNP