Szkolenia CWNP

Cel szkolenia dlearning

kod: CWAP

Kurs CWAP analizy sieci bezprzewodowych oferuje praktyczną naukę z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do analizy i diagnostyki korporacyjnych sieci bezprzewodowych.

Oferuje pogłębioną analizę funkcjonalności sieci radiowych, sposobów wykorzystania protokołu 802.11 i specyfikacji stowarzyszenia WiFi, formatu ramek radiowych 802.11 i ich struktury, metodologii diagnostyki błędów oraz analizy protokołu.

Oprócz tego kurs oferuje rozległy trening współczesnej analizy spektrum z naciskiem na zaawansowaną analizę RF, metod zbierania danych, interpretacji wykresów i prezentacji oraz w zrozumieniu zaawansowanych możliwości analizatorów spektrum.

Studenci, którzy ukończą kurs CWAP Enterprise Wi-Fi Analysis & Troubleshooting 2.0 zdobędą umiejętności niezbędne do analizy, oceny i diagnostyki działania korporacyjnych sieci bezprzewodowych, wykorzystania sprzętu i oprogramowania wiodących producentów.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Podstawy łączności radiowej
  • Grupa robocza 802.11
  • Model referencyjny OSI oraz warstwy 802.11 PHY i MAC
  • Podwarstwy i ramki danych
  • Komponenty architektury sieci radiowych WLAN
  • Organizacja przesyłania stacji
  • Adresacja i działanie w sieci
  • Architektura współczesnych produktów WLAN
 2. Formaty i technologie warstwy fizycznej (PHY) i MAC
  • Funkcje warstwy fizycznej
  • Funkcja i format preambuły
  • Nagłówek – przeznaczenie i struktura
  • Analiza problemów warstwy fizycznej PHY
  • Formaty ramki fizycznej PPDU
  • Składowe ramki MAC
  • Enkapsulacja MAC
  • Pola i podpola nagłówka MAC
  • Kontrola ramek
  • Typy i podtypy ramek i ich wykorzystanie
  • Adresacja
  • Zawartość ramki
  • Format ramek danych
  • Format ramek kontrolnych
  • Format ramek zarządzających
  • Elementy i pola informacji
 3. Funkcjonowanie protokołu
  • Transmisja ramek „beacon” i synchronizacja
  • Skanowanie
  • Kliencka maszyna stanowa
  • Arbitracja 802.11
  • QoS
  • Kontrola dostępu
  • Sterowanie pasmem i przydziałem czasu transmisji
  • Fragmentacja
  • Potwierdzenia i potwierdzenia blokowe
  • Mechanizmy ochronne i wsteczna kompatybilność
  • Zarządzanie mocą
  • Dynamiczny przydział częstotliwości (DFS) i kontrola wypromieniowanej mocy (TPC)
  • Bezpieczeństwo składowe, metody i wymiany pakietów
  • Procedury roamingu
  • Przyszłe rozszerzenia protokołu
 4. 802.11n
  • Formowanie wiązki
  • Multipleksowanie przestrzenne
  • Technologia Maximal Ratio Combining (MRC)
  • Kodowanie „Space-Time Block Coding”
  • Kanały 40 MHz
  • Agregacja ramek
  • Format HT-OFDM
  • Modulacja i schematy kodowania (MCS)
  • Formatowanie ramek HT
  • i więcej…
 5. Narzędzia do analizy protokołu i metodologia
  • Metodologia diagnostyki i usuwania błędów
  • Typy analizatorów protokołu
  • Wybór karty NIC/adaptera do analizy
  • Interpretacja wyników w oparciu o lokalizację
  • Ustawienia i możliwości analizatora
  • Filtracja i skanowanie kanałów
  • Interpretacja zdekodowanych danych
  • Wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów analizy
  • Ocena stanu sieci WLAN i jej działania
  • Analiza i ocena statystyk sieciowych
  • Diagnostyka i usuwanie najczęstszych problemów
  • Analiza przewodowa, jako narzędzie wspomagające analizę bezprzewodową
 6. Narzędzia do analizy spektrum i metodologia
  • Przegląd zachowania się częstotliwości radiowych
  • Wizualizacja domen RF z wykorzystanie narzędzi do analizy spektrum
  • Typy analizatorów spektrum i ich wykorzystanie
  • Specyfikacja i charakterystyki analizatora
  • Interpretacja prezentacji danych spektralnych
  • Interpretacja wykresów i prezentacji
  • Popularne cechy analizatorów widma WLAN
  • Identyfikacja transmitowanych wzorców
  • Klasyfikacja urządzeń i ich wpływ na sieć
  • Rozpoznawanie transmitowanych sygnatur

Warsztaty

 1. Konfiguracja analizatora protokołu, wykorzystanie i dogłębna analiza

  Wykorzystanie analizatorów protokołu sieci WLAN jest podstawowym sposobem diagnostyki problemów działania sieci. W tym kursie analiza protokołu jest podstawą do ćwiczeń, a studenci będą się zapoznawać z tymi narzędziami, formatami ramek oraz działaniem protokołu. Prezentowany zestaw 10 ćwiczeń skupia się na zapoznaniu się z narzędziami do analizy protokołu, wykorzystanie ich do zbierania pakietów i interpretacji poszczególnych ramek:

  • Podstawowa instalacja, zapoznanie się z możliwościami, konfiguracją i sposobem prezentacji danych
  • Otwierania, kolekcjonowanie, zachowywanie i modyfikacja plików z ramkami
  • Przegląd popularnych możliwości takich jak nazywania urządzeń i priorytetyzacji, filtracji ruchu oraz kolorowania ramek do ułatwienia analizy
  • Konfiguracja narzędzia w celu zbierania próbki pakietów spełniających zadane kryteria
  • Identyfikacja ważnych zachowań sieci, metryk i statystyk do identyfikacji i izolacji problemów sieciowych
  • Wykorzystanie narzędzi eksperckich analizatora takich jak „conversation analysis”
  • Zdalne zbieranie ramek za pomocą punktu dostępowego AP
 2. Zrozumienie składowych ramki

  Zestaw 9 ćwiczeń koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi do zbierania i wizualizacji ramek 802.11, ich typów, przeznaczenia i formatów. Znajomość struktury ramek i ich zawartości jest istotna w rzeczywistej diagnostyce problemów. Zestaw ćwiczeń został tak przygotowany, aby zapoznać się z normalnymi i problematycznymi zachowaniami sieci. Nacisk został położony na:

  • Zrozumienie nagłówka MAC
  • Porównanie trzech najważniejszych typów ramek i ich podtypów
  • Analiza formatów ramek poszczególnych typów
  • Analiza składowych ramek 802.11n
  • Zidentyfikowanie dodatkowych informacji raportowanych przez analizatory protokołu
  • Zrozumienie jak informacja nie jest widoczna dla analizatorów protokołu
 3. Wymiana ramek

  Oprócz znajomości tyów i formatów ramek w sieciach WLAN ważne jest zrozumienie jak i kiedy wykorzystywana jest dana ramka w wzajemnej komunikacji. Zrozumienie reguł wymiany ramek i zachowania sieci jest krytyczne, aby zidentyfikować jej poprawne i niepoprawne zachowanie. Niezbędne jest zrozumienie, co jest normalnym zachowaniem, aby można prawidłowo diagnozować wszelkie odchylenia. Zestaw następnych ćwiczeń koncentruje się na obserwacji i wyjaśnieniu funkcjonowania sieci WLAN z wykorzystaniem analizatora protokołów. Następujące zagadnienia zostaną poruszone w ćwiczeniach:

  • Wymiany pakietów i ich sekwencje
  • Dawne i obecne mechanizmy bezpieczeństwa
  • Mechanizmy ochrony ERP i HT
  • Oszczędzanie mocy
  • Potwierdzenia, potwierdzenia grupowe i ramki wspierające
  • Dynamiczna zmiana prędkości
  • Sterowanie pasmem
  • i więcej…
 4. Diagnostyka powszechnie występujących problemów

  Zestaw praktycznych ćwiczeń wystawia na próbę umiejętności diagnostyczne studentów i pozwala na podjęcie prób rozwiązania zdiagnozowanych problemów:

  • Diagnostyka problemów połączeń
  • Diagnostyka sekwencji 802.1X i EAP
  • Diagnostyka problemów roamingu
 5. Konfiguracja i wykorzystanie analizatora spektrum w dogłębnej analizie

  Ostatnia sekcja ćwiczeń koncentruje się na zapoznaniu się i zdobyciu pewności w wykorzystaniu analizatorów spektrum. Dokładnie zapoznamy się wykresami i grafikami wykorzystywanymi do wizualizacji danych spektralnych oraz temu jak na podstawie prezentowanych danych można określić wpływ nadajnika na sieć. Następujące kroki zostaną pokazane w ćwiczeniach:

  • Instalacja analizatora i zapoznanie się ze sposobem wyświetlania danych oraz nawigacją w ramach interfejsu
  • Zrozumienie “perspektywy RF” widocznej w wykresach i grafach
  • Wykorzystanie wbudowanych funkcji takich jak znaczniki, jak również automatycznej identyfikacji urządzeń
  • Charakterystyka zachowań źródeł interferencji
  • Ocena skutków źródeł interferencji
  • Określenie wpływu bliskości nadajnika na interferencje i obserwowane spektrum radiowe
  • Identyfikacja sygnatur powszechnie spotykanych źródeł sygnału radiowego
  • Zdalna analiza spektrum za pomocą punktów dostępowych

 

Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Wymagana wiedza może zostać zdobyta w czasie kursu CWNA. Udział w kursie CWNA nie jest obowiązkowy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu CWAP jest zdanie egzaminu CWNA.

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Dany kurs pomaga w przygotowaniu do egzaminu CWAP PW0-270, który jest dostępny w centrach egzaminacyjnych VUE (www.vue.com/cwnp).

Egzamin CWAP jest certyfikacją na poziomie zawodowym w programie CWNP. Certyfikat CWAP jest przydatny w karierze zawodowej i potwierdza posiadanie umiejętności niezbędnych do zabezpieczenia korporacyjnych sieci WiFi przed hakerami, niezależnie od typu i producenta sprzętu wykorzystywanego przez daną organizację.

Egzamin jest dostępny w języku angielskim, zawiera 60 pytań wielokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

Prowadzący

Autoryzowany trener CWNP.

Wszystkie szkolenia CWNP
Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4300 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
Terminy szkolenia dla angielskiej wersji językowej

Najbliższe szkolenia CWNP

Harmonogram szkoleń CWNP