Szkolenia Palo Alto Networks

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: PAN-EDU-210 | wersja: 11.x

EDU-210 Firewall Essentials: Configuration and Management jest pięciodniowym szkoleniem, prowadzone w formie ILT lub VILT, pomaga w zdobyciu wiedzy i umiejętności związanych z:

 • Konfiguracją i zarządzaniem podstawowymi funkcjami Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls
 • Konfiguracją i zarządzaniem politykami bezpieczeństwa i translacją adresów NAT
 • Konfiguracją i strategią zapobiegania zagrożeniom Threat Prevention tak aby blokować ruch ze znanych i nieznanych: adresów IP, domen i URL
 • Monitorowaniem ruchu sieciowego z wykorzystaniem interfejsu web i funkcji raportów

Kurs poza teorią obejmuje również praktyczne ćwiczenia w środowisku laboratoryjnym.

Kto powinien uczestniczyć w kursie:

Wszyscy specjaliści z zakresu sieci i bezpieczeństwa zajmujący się zarządzaniem, konfiguracją, administracją i monitorowaniem urządzeń Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls, a w szczególności: Security Engineers, Security Administrators, Security Operations Specialists, Security Analysts i osoby odpowiedzialne za usługi wsparcia technicznego.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Dostępne rozwiązania Palo Alto Networks I ich architektura
 2. Wstępna konfiguracja ustawień zapory sieciowej
 3. Zarządzanie konfiguracją zapory sieciowej
 4. Zarządzanie kontami administratorów zapory sieciowej
 5. Połączenie do Production Networks z wykorzystaniem Security Zones
 6. Tworzenie i zarządzanie regułami polityki bezpieczeństwa
 7. Tworzenie i zarządzanie regułami polityki NAT
 8. Kontrolowanie użycia aplikacji za pomocą App-ID
 9. Blokowanie znanych zagrożeń przy użyciu profili zabezpieczeń
 10. Blokowanie niewłaściwego ruchu internetowego za pomocą filtrowania adresów URL
 11. Blokowanie nieznanych zagrożeń za pomocą Wildfire
 12. Kontrola dostępu do zasobów sieciowych za pomocą User-ID
 13. Wykorzystanie deszyfrowania do blokowania zagrożeń w ruchu zaszyfrowanym
 14. Odszukiwanie wartościowych informacji przy użyciu dzienników i raportów
 15. Kolejne kroki – na ścieżce edukacyjnej i certyfikacyjnej
 16. Dodatkowe materiały
  • Zabezpieczanie punktów końcowych za pomocą GlobalProtect
  • Zapewnienie redundancji zapory ogniowej z wysoką dostępnością
  • Łączenie zdalnych lokalizacji za pomocą połączeń VPN
  • Blokowanie typowych ataków przy użyciu ochrony strefowej (Zone Protection)
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Uczestnicy muszą posiadać podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień sieciowych, w tym: routingu, przełączania i adresowania IP. Uczestnicy powinni też znać podstawy dotyczące zapewniania bezpieczeństwa sieci. Doświadczenie z innymi technologiami bezpieczeństwa takimi jak: IPS, proxy i filtrowanie zawartości, będzie dodatkowym plusem.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez firmę Palo Alto Networks.

Szkolenie to przygotowuje również do egzaminu certyfikującego: Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA). Egzamin certyfikacyjny PCNSA jest dostępny w centrach testowych Pearson VUE https://home.pearsonvue.com/paloaltonetworks

Prowadzący

Palo Alto Networks Certified Security Platform Instructor (PCSPI)

Informacje dodatkowe

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe składające się z części teoretycznej i przewodnika po ćwiczeniach laboratoryjnych w formie pliku PDF. Kursanci uzyskają dostęp do tych materiałów, tworząc konto na platformie Kortext, który jest dostawcą tej usługi dla Palo Alto Networks.

Kredyty szkoleniowe

Udział w szkoleniach Palo Alto Networks może zostać opłacony za pomocą Kredytów Szkoleniowych, które wcześniej zostały nabyte od Palo Alto Networks i które są jeszcze ważne. Compendium CE akceptuje Kredyty Szkoleniowe wydawane przez Palo Alto Networks. Aby zapisać się na kurs i opłacić go kredytami szkoleniowymi, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży: szkolenia@compendium.pl

Więcej informacji na temat programu Kredytów Szkoleniowych Palo Alto Networks znajduje się tutaj:

Training Credits Program Guide

Training Credits datasheet

Training Credits FAQs

Pozostałe szkolenia Palo Alto Networks | Network Security

Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

Security