Szkolenia Radware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: 500-101

Szkolenie Radware Alteon Level 1 jest podstawowym szkoleniem dla personelu technicznego zaangażowanego w instalacja i bieżącą obsługę platformy Radware Alteon ADC (urządzenia od 2208 do 10000).

Rozpoczynając szkolenie od przedstawia ogólnych informacji na temat platformy sprzętowej i wymaganych kroków konfiguracyjnych z wykorzystaniem interfejsu CLI oraz interfejsu GUI uczestnicy przechodzą do zagadnień dotyczących: równoważenie obciążenia Load Balancing (LB) dla 4 i 7 warstwy protokołów w modelu OSI z wykorzystaniem równomiernej dystrybucji obciążenia lub stałej polityki, pojedynczy LB lub redundantny LB z wykorzystaniem protokołu VRRP, podstaw równoważenia obciążenia ruchu SSL w oparciu o funkcje dostępne w oprogramowania (wersja 27.x), instalacja i uaktualnianie certyfikatów, debugowanie i rozwiązywanie problemów.

Wszystkie tematy są wyjaśnione są zarówno w teorii jak i przedstawiane w postaci praktycznych ćwiczeń wykonywanych w laboratorium szkoleniowym .

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do rozwiązań Radware
 2. Przegląd platformy Alteon
  • Informacje ogólne
  • Licencjonowanie
  • Sprzęt
   • Stare Platformy
   • Platformy ODS
    • 4408, 4416, 5412
 3. Opis techniczny
  • Wprowadzenie
  • Topologie fizycznej
  • Podstawy dotyczące Traffic Flow
  • Linie produktów
 4. Zarządzanie warstwą 2 i 3
  • VLANy
  • Zarządzanie IP
 5. Równoważenie obciążenia serwerów
  • VIPs
  • Przetwarzanie po stronie Klient i Serwer
  • Sprawdzanie obciążenia
 6. Persistency
  • Hash
  • Cookie Session ID
   • Insert
   • Rewrite
   • Passive
 7. Równoważenie obciążenia na podstawie zawartości transmisji
  • Opcje warstwy 7 na poziomie filtrów
  • Opcje warstwy 7 na poziomie serwera
 8. Przyspieszenie aplikacji
  • Obsługa SSL w wersji 27.x
  • Kompresja
  • Pamięć podręczna
 9. Wysoka dostępność
  • VRRP
  • Tracking
 10. Podstawowe rozwiązywanie problemów
 11. Egzamin (opcja)
 1. Warsztaty
  • Podstawowa konfiguracja
  • Równoważenie obciążenia serwera
  • Persistent Load Balancing
  • Równoważenie obciążenia na podstawie zawartości transmisji
  • SSL
  • Podstawowe rozwiązywanie problemów
  • Redundancja
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Uczestnicy muszą posiadać wiedzę związaną z sieciami IP i protokołami routingu.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnictwo w tym kursie + pozytywna ocenę z praktycznego egzaminu kończącego szkolenie + zaliczenie internetowej części egzaminu (po szkoleniu) są wymagane, aby uzyskać certyfikację Radware Certified Application Specialist-AL (RCA-AL).

Ponadto każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat poświadczający udział w autoryzowanym szkoleniu sygnowany przez firmę Radware.

Prowadzący

Certyfikowany trener firmy Radware.

Wszystkie szkolenia Radware
Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

Security