Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy pozwalającej na określenie oraz wybór wersji SQL. Uczestnik nabędzie wiedzy z zakresu instalacji SQL Server w wersjach klasycznych, wersjach Core, Linux , Sysprep.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przygotowania przed instalacją
  • Lekcja 1 Omówienie wersji SQL Server
  • Lekcja 2 Licencjonowanie SQL Server
  • Lekcja 3 Konfiguracja systemu operacyjnego
  • Lekcja 4 Konfiguracja dysków
  • Lekcja 5 Konfiguracja kont
  • Lekcja 6 Konfiguracja sieci
  • Laboratorium Projekt techniczny instalacji SQL Server
 2. Omówienie typów instalacji SQL Server
  • Lekcja 1 Instalacja oparta o GUI
  • Lekcja 2 Instalacja oparta o plik odpowiedzi
  • Laboratorium Projekt techniczny instalacji SQL Server
 3. Instalacja
  • Lekcja 1 Instalacja klasyczna SQL Server
  • Lekcja 2 Instalacja SQL Server Core
  • Lekcja 3 Instalacja SQL w środowisku Linux
  • Lekcja 4 Instalacja SQL Server w środowisku Docker
  • Lekcja 5 Instalacja SQL Server z wykorzystaniem SysPrep
  • Lekcja 6 Konfiguracja SQL Server w Windows Azure
  • Laboratorium Instalacja Microsoft SQL Server
   • Instalacja klasyczna SQL Server
   • Instalacja SQL Server Core
   • Instalacja SQL w środowisku Linux
   • Instalacja SQL Server w środowisku Docker
   • Instalacja SQL Server z wykorzystaniem SysPrep
   • Konfiguracja SQL Server w Windows Azure
 4. Instalacja narzędzi administracyjnych i programistycznych
  • Lekcja 1 Instalacja Management Studio
  • Lekcja 2 Instalacja Visual Studio
  • Laboratorium Instalacja narzędzi administracyjnych i programistycznych
 5. Prace po instalacyjne
  • Lekcja 1 Włączenie protokołu TCP/IP
  • Lekcja 2 Konfiguracja Windows Firewall
  • Lekcja 3 Ustawianie parametrów SQL Server
  • Laboratorium Konfiguracja protokołu TCP/IP, Windows Firewall
 6. Instalacja usług
  • Lekcja 1 Reporting Services
  • Lekcja 2 Integration Services
  • Lekcja 3 Analysis Services
  • Lekcja 4 Master Data Services
  • Lekcja 5 Data Quality Services
  • Lekcja 6 Konfiguracja poczty w środowisku SQL Server
  • Lekcja 7 Konfiguracja scentralizowanego zarządzania serwerami
  • Lekcja 8 Wykorzystanie certyfikatów w środowisku Microsoft SQL Server
  • Laboratorium:
   • Reporting Services
   • Integration Services
   • Analysis Services
   • Master Data Services
   • Data Quality Services
   • Konfiguracja poczty w środowisku SQL Server
   • Konfiguracja scentralizowanego zarządzania serwerami
   • Wykorzystanie certyfikatów w środowisku Microsoft SQL Server
 7. Rozwiązywanie problemów z pracą SQL Server
  • Odtwarzanie baz danych systemowych
  • Naprawa osieroconych użytkowników
  • Monitorowanie wydajności
  • Przydatne narzędzia do pracy z SQL Server
  • Laboratorium:
   • Odtwarzanie baz danych systemowych
   • Naprawa osieroconych użytkowników
   • Monitorowanie wydajności
   • Instalacja narzędzi do pracy z SQL Server

Administracja bazą danych Microsoft SQL Server

 1. Wprowadzenie do platformy SQL Server
  • Lekcja 1 Przegląd architektury SQL Server
  • Lekcja 2 Usługi i ich konfiguracja
  • Lekcja 3 Narzędzia administracyjne
  • Laboratorium : brak
 2. Instalacja Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Przygotowanie systemu operacyjnego do instalacji
  • Lekcja 2 Przygotowanie usługi Active Directory
  • Lekcja 3 Instalacja Microsoft SQL Server
  • Lekcja 4 Konfiguracja bazy TempDB
  • Lekcja 5 Wykorzystanie Buffer Pool Extension
  • Lekcja 6 Pozostałe opcje konfiguracyjne po instalacji
  • Laboratorium: Instalacja Microsoft SQL Server
 3. Aktualizacja Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Wymagania do podniesienia wersji
  • Lekcja 2 Metody migracji
  • Lekcja 3 Migrowanie danych i aplikacji
  • Laboratorium: Aktualizacja Microsoft SQL Server do najnowszej wersji
 4. Praca z podsystemem dyskowym oraz bazami danych
  • Lekcja 1 Wprowadzenie do systemu dyskowego w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 2 Dostępne metody składowania danych w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 3 Zarządzanie bazami systemowymi
  • Lekcja 4 Zarządzanie bazami użytkownika
  • Lekcja 5 Przenoszenie i kopiowanie plików z danymi
  • Lekcja 6 Rodzaje baz danych
  • Laboratorium : Konfiguracja podsystemu dyskowego na potrzeby składowania baz danych
 5. Kopie zapasowe oraz odtwarzanie baz danych
  • Lekcja 1 Strategie tworzenia kopii bezpieczeństwa
  • Lekcja 2 Tryby obsługi dziennika transakcji
  • Lekcja 3 Wykorzystanie dziennika transakcji przez SQL Server
  • Lekcja 4 Dostępne opcje kopii zapasowych
  • Lekcja 5 Obsługa tworzenia kopii zapasowych
  • Lekcja 6 Tworzenie kopii zapasowych bazy danych oraz  dziennika transakcji
  • Lekcja 7 Zarządzanie zadaniami kopii zapasowych
  • Lekcja 8 Odtwarzanie baz danych SQL Server
  • Lekcja 9 Przebieg procesu odtwarzania
  • Lekcja 10 Uruchamianie odtwarzania baz systemowych
  • Lekcja 11 Uruchamianie odtwarzania baz użytkownika
  • Lekcja 12 Odtwarzanie kopii do wybranego punktu czasowego
  • Laboratorium : Wykonanie kopii zapasowych baz oraz ich odtworzenie
 6. Automatyzacja zadań administracyjnych w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Omówienie możliwości automatyzacji w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 2 Usługa Microsoft SQL Server Agent
  • Lekcja 3 Zarządzanie zadaniami agenta SQL
  • Lekcja 4 Automatyzacja w środowisku z wieloma serwerami Microsoft SQL Server
  • Lekcja 5 Konfiguracja kontekstu bezpieczeństwa zadań agenta
  • Lekcja 6 Wykorzystanie kont proxy
  • Lekcja 7 Monitorowanie Microsoft SQL Server z wykorzystaniem alertów i powiadomień notyfikacje
  • Lekcja 8 Konfiguracja podsystemu Database Mail
  • Lekcja 9 Monitorowanie pracy Microsoft SQL Server Agent
  • Lekcja 10 Zastosowanie usługi Microsoft SQL Server Agent do importu oraz eksportu danych
  • Lekcja 11 Automatyzacja zadań rutynowych
  • Laboratorium : Konfiguracja usługi Microsoft SQL Server Agent
 7. Codzienna obsługa baz danych
  • Lekcja 1 Kontrola integralności danych
  • Lekcja 2 Praca z indeksami
  • Lekcja 3 Monitorowanie baz danych
  • Laboratorium : Monitorowanie baz danych
 8. Bezpieczeństwo w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Omówienie podsystemu bezpieczeństwa w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 2 Uwierzytelnienie połączenia
  • Lekcja 3 Autoryzacja dostępu do baz danych
  • Lekcja 4 Autoryzacja pomiędzy serwerami
  • Lekcja 5 Wykorzystanie ról serwerowych i bazodanowych
  • Lekcja 6 role serwerowe
  • Lekcja 7 stałe role bazodanowe
  • Lekcja 8 własne role bazodanowe
  • Lekcja 9 Autoryzacja użytkownika w dostępie do zasobów
  • Lekcja 10 konfiguracja dostępu do obiektów
  • Lekcja 11 konfiguracja dostępu do kodu
  • Lekcja 12 wykorzystanie warstwy schematu
  • Lekcja 13 Ochrona danych poprzez szyfrowanie i audyt operacji istotnych
  • Lekcja 14 metody kontroli dostępu do danych
  • Lekcja 15 konfigurowanie audytu w SQL Server
  • Lekcja 16 zarządzanie zadaniami audytu
  • Lekcja 17 szyfrowanie danych
  • Laboratorium : Konfiguracja systemu bezpieczeństwa w Microsoft SQL Server
 9. Microsoft SQL Server w chmurze
  • Lekcja 1 Planowanie i wdrażanie rozwiązań SQL Serwer na platformie Azure
  • Lekcja 2 Maszyny wirtualne Azure
  • Lekcja 3 Usługa składowania Azure Storage
  • Lekcja 4 Uwierzytelnienie w Azure SQL
  • Lekcja 5 Wdrażanie baz danych w Azure SQL
  • Lekcja 6 Migrowanie danych do SQL Azure
  • Lekcja 7 Narzędzia do testowania migracji
  • Lekcja 8 Problemy kompatybilności
  • Lekcja 9 Uruchamianie procesu migracji
  • Lekcja 10 Wdrażanie SQL Server na maszynach wirtualnych Azure
  • Lekcja 11 Przygotowanie maszyny wirtualnej
  • Lekcja 12 Zarządzanie bazami danych w chmurze
  • Lekcja 13 Przygotowanie podsystemu zabezpieczeń
  • Lekcja 14 Uwierzytelnienie i autoryzacja dostępu
  • Lekcja 15 Alerty w bazach Azure SQL
  • Laboratorium :
 10. Rozwiązywanie problemów
  • rozwiązywanie problemów z instancją
  • rozwiązywanie problemów połączenia i logowania
  • omówienie najpopularniejszych scenariuszy
  • Importowanie i Eksportowanie danych
  • transfer danych z/do baz SQL Server
  • import i eksport danych tabelarycznych
  • wykorzystanie narzędzia BCP oraz konstrukcji BULK INSERT
  • wdrażanie i aktualizacja aplikacji z warstwą danych (data-tier applications)
  • monitorowanie aktywności
  • kolekcjonowanie i zarządzanie danymi wydajnościowymi
  • analizowanie zebranych danych
  • Laboratorium
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Wymagana wiedza z zakresu administracji usługami firmy Microsoft takich jak AD,DNS,DHCP, Kerberos. Podstawy administracji systemem Ubuntu 18.04 lub nowszy.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Bazy Danych

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

KSIĄŻKA ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE