Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy pozwalającej na określenie oraz wybór wersji SQL. Uczestnik nabędzie wiedzy z zakresu instalacji SQL Server w wersjach klasycznych, wersjach Core, Linux , Sysprep.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przygotowania przed instalacją
  • Lekcja 1 Omówienie wersji SQL Server
  • Lekcja 2 Licencjonowanie SQL Server
  • Lekcja 3 Konfiguracja systemu operacyjnego
  • Lekcja 4 Konfiguracja dysków
  • Lekcja 5 Konfiguracja kont
  • Lekcja 6 Konfiguracja sieci
  • Laboratorium Projekt techniczny instalacji SQL Server
 2. Omówienie typów instalacji SQL Server
  • Lekcja 1 Instalacja oparta o GUI
  • Lekcja 2 Instalacja oparta o plik odpowiedzi
  • Laboratorium Projekt techniczny instalacji SQL Server
 3. Instalacja
  • Lekcja 1 Instalacja klasyczna SQL Server
  • Lekcja 2 Instalacja SQL Server Core
  • Lekcja 3 Instalacja SQL w środowisku Linux
  • Lekcja 4 Instalacja SQL Server w środowisku Docker
  • Lekcja 5 Instalacja SQL Server z wykorzystaniem SysPrep
  • Lekcja 6 Konfiguracja SQL Server w Windows Azure
  • Laboratorium Instalacja Microsoft SQL Server
   • Instalacja klasyczna SQL Server
   • Instalacja SQL Server Core
   • Instalacja SQL w środowisku Linux
   • Instalacja SQL Server w środowisku Docker
   • Instalacja SQL Server z wykorzystaniem SysPrep
   • Konfiguracja SQL Server w Windows Azure
 4. Instalacja narzędzi administracyjnych i programistycznych
  • Lekcja 1 Instalacja Management Studio
  • Lekcja 2 Instalacja Visual Studio
  • Laboratorium Instalacja narzędzi administracyjnych i programistycznych
 5. Prace po instalacyjne
  • Lekcja 1 Włączenie protokołu TCP/IP
  • Lekcja 2 Konfiguracja Windows Firewall
  • Lekcja 3 Ustawianie parametrów SQL Server
  • Laboratorium Konfiguracja protokołu TCP/IP, Windows Firewall
 6. Instalacja usług
  • Lekcja 1 Reporting Services
  • Lekcja 2 Integration Services
  • Lekcja 3 Analysis Services
  • Lekcja 4 Master Data Services
  • Lekcja 5 Data Quality Services
  • Lekcja 6 Konfiguracja poczty w środowisku SQL Server
  • Lekcja 7 Konfiguracja scentralizowanego zarządzania serwerami
  • Lekcja 8 Wykorzystanie certyfikatów w środowisku Microsoft SQL Server
  • Laboratorium:
   • Reporting Services
   • Integration Services
   • Analysis Services
   • Master Data Services
   • Data Quality Services
   • Konfiguracja poczty w środowisku SQL Server
   • Konfiguracja scentralizowanego zarządzania serwerami
   • Wykorzystanie certyfikatów w środowisku Microsoft SQL Server
 7. Rozwiązywanie problemów z pracą SQL Server
  • Odtwarzanie baz danych systemowych
  • Naprawa osieroconych użytkowników
  • Monitorowanie wydajności
  • Przydatne narzędzia do pracy z SQL Server
  • Laboratorium:
   • Odtwarzanie baz danych systemowych
   • Naprawa osieroconych użytkowników
   • Monitorowanie wydajności
   • Instalacja narzędzi do pracy z SQL Server

Administracja bazą danych Microsoft SQL Server

 1. Wprowadzenie do platformy SQL Server
  • Lekcja 1 Przegląd architektury SQL Server
  • Lekcja 2 Usługi i ich konfiguracja
  • Lekcja 3 Narzędzia administracyjne
  • Laboratorium : brak
 2. Instalacja Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Przygotowanie systemu operacyjnego do instalacji
  • Lekcja 2 Przygotowanie usługi Active Directory
  • Lekcja 3 Instalacja Microsoft SQL Server
  • Lekcja 4 Konfiguracja bazy TempDB
  • Lekcja 5 Wykorzystanie Buffer Pool Extension
  • Lekcja 6 Pozostałe opcje konfiguracyjne po instalacji
  • Laboratorium: Instalacja Microsoft SQL Server
 3. Aktualizacja Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Wymagania do podniesienia wersji
  • Lekcja 2 Metody migracji
  • Lekcja 3 Migrowanie danych i aplikacji
  • Laboratorium: Aktualizacja Microsoft SQL Server do najnowszej wersji
 4. Praca z podsystemem dyskowym oraz bazami danych
  • Lekcja 1 Wprowadzenie do systemu dyskowego w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 2 Dostępne metody składowania danych w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 3 Zarządzanie bazami systemowymi
  • Lekcja 4 Zarządzanie bazami użytkownika
  • Lekcja 5 Przenoszenie i kopiowanie plików z danymi
  • Lekcja 6 Rodzaje baz danych
  • Laboratorium : Konfiguracja podsystemu dyskowego na potrzeby składowania baz danych
 5. Kopie zapasowe oraz odtwarzanie baz danych
  • Lekcja 1 Strategie tworzenia kopii bezpieczeństwa
  • Lekcja 2 Tryby obsługi dziennika transakcji
  • Lekcja 3 Wykorzystanie dziennika transakcji przez SQL Server
  • Lekcja 4 Dostępne opcje kopii zapasowych
  • Lekcja 5 Obsługa tworzenia kopii zapasowych
  • Lekcja 6 Tworzenie kopii zapasowych bazy danych oraz  dziennika transakcji
  • Lekcja 7 Zarządzanie zadaniami kopii zapasowych
  • Lekcja 8 Odtwarzanie baz danych SQL Server
  • Lekcja 9 Przebieg procesu odtwarzania
  • Lekcja 10 Uruchamianie odtwarzania baz systemowych
  • Lekcja 11 Uruchamianie odtwarzania baz użytkownika
  • Lekcja 12 Odtwarzanie kopii do wybranego punktu czasowego
  • Laboratorium : Wykonanie kopii zapasowych baz oraz ich odtworzenie
 6. Automatyzacja zadań administracyjnych w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Omówienie możliwości automatyzacji w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 2 Usługa Microsoft SQL Server Agent
  • Lekcja 3 Zarządzanie zadaniami agenta SQL
  • Lekcja 4 Automatyzacja w środowisku z wieloma serwerami Microsoft SQL Server
  • Lekcja 5 Konfiguracja kontekstu bezpieczeństwa zadań agenta
  • Lekcja 6 Wykorzystanie kont proxy
  • Lekcja 7 Monitorowanie Microsoft SQL Server z wykorzystaniem alertów i powiadomień notyfikacje
  • Lekcja 8 Konfiguracja podsystemu Database Mail
  • Lekcja 9 Monitorowanie pracy Microsoft SQL Server Agent
  • Lekcja 10 Zastosowanie usługi Microsoft SQL Server Agent do importu oraz eksportu danych
  • Lekcja 11 Automatyzacja zadań rutynowych
  • Laboratorium : Konfiguracja usługi Microsoft SQL Server Agent
 7. Codzienna obsługa baz danych
  • Lekcja 1 Kontrola integralności danych
  • Lekcja 2 Praca z indeksami
  • Lekcja 3 Monitorowanie baz danych
  • Laboratorium : Monitorowanie baz danych
 8. Bezpieczeństwo w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 1 Omówienie podsystemu bezpieczeństwa w Microsoft SQL Server
  • Lekcja 2 Uwierzytelnienie połączenia
  • Lekcja 3 Autoryzacja dostępu do baz danych
  • Lekcja 4 Autoryzacja pomiędzy serwerami
  • Lekcja 5 Wykorzystanie ról serwerowych i bazodanowych
  • Lekcja 6 role serwerowe
  • Lekcja 7 stałe role bazodanowe
  • Lekcja 8 własne role bazodanowe
  • Lekcja 9 Autoryzacja użytkownika w dostępie do zasobów
  • Lekcja 10 konfiguracja dostępu do obiektów
  • Lekcja 11 konfiguracja dostępu do kodu
  • Lekcja 12 wykorzystanie warstwy schematu
  • Lekcja 13 Ochrona danych poprzez szyfrowanie i audyt operacji istotnych
  • Lekcja 14 metody kontroli dostępu do danych
  • Lekcja 15 konfigurowanie audytu w SQL Server
  • Lekcja 16 zarządzanie zadaniami audytu
  • Lekcja 17 szyfrowanie danych
  • Laboratorium : Konfiguracja systemu bezpieczeństwa w Microsoft SQL Server
 9. Microsoft SQL Server w chmurze
  • Lekcja 1 Planowanie i wdrażanie rozwiązań SQL Serwer na platformie Azure
  • Lekcja 2 Maszyny wirtualne Azure
  • Lekcja 3 Usługa składowania Azure Storage
  • Lekcja 4 Uwierzytelnienie w Azure SQL
  • Lekcja 5 Wdrażanie baz danych w Azure SQL
  • Lekcja 6 Migrowanie danych do SQL Azure
  • Lekcja 7 Narzędzia do testowania migracji
  • Lekcja 8 Problemy kompatybilności
  • Lekcja 9 Uruchamianie procesu migracji
  • Lekcja 10 Wdrażanie SQL Server na maszynach wirtualnych Azure
  • Lekcja 11 Przygotowanie maszyny wirtualnej
  • Lekcja 12 Zarządzanie bazami danych w chmurze
  • Lekcja 13 Przygotowanie podsystemu zabezpieczeń
  • Lekcja 14 Uwierzytelnienie i autoryzacja dostępu
  • Lekcja 15 Alerty w bazach Azure SQL
  • Laboratorium :
 10. Rozwiązywanie problemów
  • rozwiązywanie problemów z instancją
  • rozwiązywanie problemów połączenia i logowania
  • omówienie najpopularniejszych scenariuszy
  • Importowanie i Eksportowanie danych
  • transfer danych z/do baz SQL Server
  • import i eksport danych tabelarycznych
  • wykorzystanie narzędzia BCP oraz konstrukcji BULK INSERT
  • wdrażanie i aktualizacja aplikacji z warstwą danych (data-tier applications)
  • monitorowanie aktywności
  • kolekcjonowanie i zarządzanie danymi wydajnościowymi
  • analizowanie zebranych danych
  • Laboratorium
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Wymagana wiedza z zakresu administracji usługami firmy Microsoft takich jak AD,DNS,DHCP, Kerberos. Podstawy administracji systemem Ubuntu 18.04 lub nowszy.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Bazy Danych

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 5000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE