Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Umiejętność programowania aplikacji wykorzystujących pełne możliwości MS Access w zakresie: użycia makr, struktury języka VBA, pracy z danymi umieszczonymi w bazach zewnętrznych, współpracy z aplikacjami zewnętrznymi (automatyzacja projektowania dokumentów, emaili, raportów Excel).

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Projektowanie makr
  • Wprowadzenie do makr
  • Centrum zaufania – bezpieczeństwo makr
  • Przypisywanie makra do zdarzenia
  • Makro AutoExec
  • Makra wykonujące wiele akcji
  • Podmakra
  • Makra i warunki
  • Zmienne tymczasowe w makrach
  • Obsługa błędów w makrach
  • Konwersja makr na kod VBA
 2. Makra danych<
  • Po wstawieniu
  • Po aktualizacji
  • Po usunięciu
  • Przed usunięciem
  • Przed zmianą
  • Własne makra danych – makra nazwane
 3. Wprowadzenie do języka VBA
  • Przechowywanie informacji
  • Typy danych
  • Zmienne
  • Nazewnictwo, cechy, zasięg widoczności zmiennych
  • Struktury sterujące if, select case
  • Pętle do, for, while
  • Funkcje wbudowane
  • Rodzaje, wyszukiwanie i usuwanie błędów
  • Komentarze
  • Konserwacja kodu
 4. Obiekty
  • Definicja
  • Właściwości
  • Metody
  • Kolekcje obiektów
  • Tabele, kwerendy, indeksy
  • Własne klasy
  • Obiektowa obsługa błędów
 5. Programowanie dostępu do baz danych zewnętrznych
  • VBA w konstruowaniu kwerend
  • Wykorzystanie składni SQL
  • Instrukcje transakcyjne
  • Konstruowanie dostępu do baz: MS Access, MS Excel, MS SQL Server, Oracle
  • Konstruowanie zewnętrznych baz danych, tabel, pól
  • Praca z obiektami biblioteki DAO
  • Praca z obiektami biblioteki ADO
  • Praca z obiektami biblioteki ADOX
  • Uruchamianie obiektów Stored Procedure wraz z paramatrami
  • Przetwarzanie rekordów z recordset’u
  • Dodawanie i aktualizacja danych zewnętrznych baz danych
  • Korzystanie z biblioteki MS Scripting
 6. Aplikacje
  • Konstruowanie
  • Plan
  • Interfejs - projektowanie
  • Raporty – projektowanie VBA
  • Formanty dostępne z poziomu kodu
  • Formularze
  • Wykorzystanie danych kontrolek jako argumentów zapytań SQL
  • Biblioteki funkcji
 7. Aplikacje zewnętrzne
  • Tworzenie korespondencji seryjnej w oparciu o szablon MS Word
  • Tworzenie korespondencji automatycznej MS Outlook
  • Tworzenie automatyczne skoroszytu MS Excel
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Umiejętność samodzielnego zaprojektowania struktury bazy danych w MS Access w tym: tabel, zapytań (kwerend), formularzy oraz raportów lub udział w kursie: Access – projektowanie baz danych.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Bazy Danych

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE