Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: DP-203T00 | wersja: A

Na tym szkoleniu uczestnik dowie się o wzorcach i praktykach inżynierii danych, z odniesiem do pracy z rozwiązaniami analitycznymi w czasie wsadowym i w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii danych Azure. Uczestnicy rozpoczną od zrozumienia podstawowych technologii obliczeniowych i pamięci masowej, które są używane do tworzenia rozwiązania analitycznego. Następnie zbadają, jak zaprojektować warstwy obsługi analitycznej i skupić się na zagadnieniach inżynierii danych do pracy z plikami źródłowymi. Uczestnicy dowiedzą się, jak interaktywnie eksplorować dane przechowywane w plikach w data lake. Nauczą się różnych technik pozyskiwania, które mogą służyć do ładowania danych przy użyciu funkcji platformy Spark Apache dostępnej w usłudze Azure Synapse Analytics lub Azure Databricks lub sposobu pozyskiwania przy użyciu usługi Azure Data Factory lub potoków usługi Azure Synapse. Uczestnicy poznają również różne sposoby przekształcania danych przy użyciu tych samych technologii, które są używane do pozyskiwania danych. Uczeń spędzi czas na kursie ucząc się, jak monitorować i analizować wydajność systemu analitycznego, aby zoptymalizować wydajność obciążeń danych lub zapytań, które są wystawiane systemom. Zrozumieją znaczenie wdrożenia zabezpieczeń w celu zapewnienia, że dane są chronione w spoczynku lub w tranzycie. Uczestnik pokaże następnie, jak dane w systemie analitycznym mogą być używane do tworzenia pulpitów nawigacyjnych lub tworzenia modeli predykcyjnych w usłudze Azure Synapse Analytics.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie umiał:

 • Poznawać opcje obliczeń i magazynu dla obciążeń inżynierii danych na platformie Azure
 • Projektować i implementować warstwy porcji
 • Opisać zagadnienia dotyczące inżynierii danych
 • Uruchamiać zapytania interaktywne przy użyciu pul SQL bez użycia serwera
 • Eksplorować, przekształcać i ładować dane do magazynu danych przy użyciu platformy Apache Spark
 • Wykonywać eksploracje i przekształcać dane w usłudze Azure Databricks
 • Załadować dane do magazynu danych
 • Przekształcać dane za pomocą usługi Azure Data Factory lub potoków synaps azure
 • Integrować dane z notesów za pomocą usługi Azure Data Factory lub potoków usługi Azure Synapse
 • Optymalizować wydajność zapytań za pomocą dedykowanych pul SQL w usłudze Azure Synapse
 • Analizować i optymalizować magazyn danych
 • Obsługiwać hybrydowe transakcyjne przetwarzanie analityczne (HTAP) za pomocą łącza Synapse platformy Azure
 • Kompleksowo zabezpieczać dzięki usłudze Azure Synapse Analytics
 • Wykonywać przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Stream Analytics
 • Tworzyć rozwiązania do przetwarzania strumienia za pomocą centrów zdarzeń i usługi Azure Databricks
 • Tworzyć raporty przy użyciu integracji usługi Power BI z usługą Azure Synpase Analytics
 • Wykonywać zintegrowane procesy uczenia maszynowego w usłudze Azure Synapse Analytics

Grupa docelowa:

Głównymi odbiorcami tego kursu są specjaliści od danych, architekci danych i specjaliści od analizy biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się więcej o inżynierii danych i tworzeniu rozwiązań analitycznych przy użyciu technologii platformy danych, które istnieją na platformie Microsoft Azure. Grupa odbiorców dodatkowych są analitycy danych, którzy pracują z rozwiązaniami analitycznymi zbudowanymi na platformie Microsoft Azure.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Poznaj opcje obliczeniowe i opcje pamięci masowej dla obciążeń inżynierii danych
  • Wprowadzenie do usługi Azure Synapse Analytics
  • Opisz usługi Azure Databricks
  • Wprowadzenie do magazynu usługi Azure Data Lake
  • Opis architektury Jeziora Delta
  • Praca ze strumieniami danych przy użyciu usługi Azure Stream Analytics
 2. Projektowanie i wdrażanie warstwy obsługującej
  • Projektowanie wielowymiarowego schematu w celu optymalizacji obciążeń analitycznych
  • Transformacja bez kodu na dużą skalę dzięki usłudze Azure Data Factory
  • Wypełnianie powoli zmieniających się wymiarów w potokach usługi Azure Synapse Analytics
 3. Zagadnienia dotyczące inżynierii danych dla plików źródłowych
  • Projektowanie nowoczesnego magazynu danych przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics
  • Zabezpiecz magazyn danych w usłudze Azure Synapse Analytics
 4. Uruchamianie zapytań interaktywnych przy użyciu pul SQL bez użycia serwera usługi Azure Synapse Analytics
  • Poznaj możliwości pul SQL bezserwerowych bezserwerowych platformy Azure Synapse
  • Zapytanie o dane w jeziorze przy użyciu pul SQL bezserwerowych usług Azure Synapse
  • Tworzenie obiektów metadanych w pulach SQL bezserwerowych programu Azure Synapse
  • Zabezpieczanie danych i zarządzanie użytkownikami w pulach SQL bezserwerowych usług Azure Synapse
 5. Eksplorowanie, przekształcanie i ładowanie danych do magazynu danych przy użyciu platformy Apache Spark
  • Poznaj inżynierię dużych zbiorów danych dzięki apache spark w usłudze Azure Synapse Analytics
  • Pojmowanie danych za pomocą notesów Platformy Spark apache w usłudze Azure Synapse Analytics
  • Przekształcanie danych za pomocą ram danych w pulach platformy Spark apache w usłudze Azure Synapse Analytics
  • Integracja pul SQL i Apache Spark w usłudze Azure Synapse Analytics
 6. Eksploracja i transformacja danych w usłudze Azure Databricks
  • Opisz usługi Azure Databricks
  • Odczytywanie i zapisywanie danych w usłudze Azure Databricks
  • Praca z ramami data w usłudze Azure Databricks
  • Praca z zaawansowanymi metodami DataFrames w usłudze Azure Databricks
 7. Ładowanie danych do magazynu danych
  • Korzystanie z najlepszych rozwiązań dotyczących ładowania danych w usłudze Azure Synapse Analytics
  • Przetwarzanie w skali petabajtów za pomocą usługi Azure Data Factory
 8. Przekształcanie danych za pomocą usługi Azure Data Factory lub potoków usługi Azure Synapse
  • Integracja danych z usługą Azure Data Factory lub potokami synapse platformy Azure
  • Transformacja bez kodu na dużą skalę dzięki usługi Azure Data Factory lub potokom usługi Azure Synapse
 9. Organizowanie przenoszenia i przekształcania danych w potokach synaps azure
  • Organizowanie przenoszenia i przekształcania danych w fabryce danych platformy Azure
 10. Optymalizuj wydajność zapytań za pomocą dedykowanych pul SQL w usłudze Synapse platformy Azure
  • Optymalizuj wydajność zapytań magazynu danych w usłudze Azure Synapse Analytics
  • Opis funkcji dewelopera magazynu danych usługi Azure Synapse Analytics
 11. Analizowanie i optymalizacja magazynu danych
  • Analizowanie i optymalizacja magazynu danych w usłudze Azure Synapse Analytics
 12. Obsługa hybrydowego przetwarzania analitycznego transakcyjnego (HTAP) z łączem Synapse platformy Azure
  • Projektowanie hybrydowego przetwarzania transakcyjnego i analitycznego przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics
  • Konfigurowanie łącza synapse platformy Azure za pomocą usługi Azure Cosmos DB
  • Zapytanie o usługę Azure Cosmos DB za pomocą puli Platformy Spark apache
  • Zapytanie o usługę Azure Cosmos DB za pomocą pul SQL bezserwerowych
 13. Kompleksowe zabezpieczenia dzięki usłudze Azure Synapse Analytics
  • Zabezpiecz magazyn danych w usłudze Azure Synapse Analytics
  • Konfigurowanie wpisów tajnych i zarządzanie nimi w usłudze Azure Key Vault
  • Wdrażanie kontroli zgodności dla poufnych danych
 14. Przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Stream Analytics
  • Włącz niezawodne wiadomości dla aplikacji Big Data przy użyciu usługi Azure Event Hubs
  • Praca ze strumieniami danych przy użyciu usługi Azure Stream Analytics
  • Pozyskiwania strumieni danych za pomocą usługi Azure Stream Analytics
 15. Tworzenie rozwiązania do przetwarzania strumienia za pomocą centrów zdarzeń i usługi Azure Databricks
  • Przetwarzanie danych strumieniowych za pomocą usługi Azure Databricks ustrukturyzowane przesyłanie strumieniowe
 16. Tworzenie raportów przy użyciu integracji usługi Power BI z usługą Azure Synpase Analytics
  • Tworzenie raportów za pomocą usługi Power BI przy użyciu integracji z usługą Azure Synapse Analytics
 17. Wykonywanie zintegrowanych procesów uczenia maszynowego w usłudze Azure Synapse Analytics
  • Korzystanie ze zintegrowanego procesu uczenia maszynowego w usłudze Azure Synapse Analytics
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Uczestnicy, przed rozpoczęciem szkolenia, powinni posiadać znajomość chmury obliczeniowej i podstawowych koncepcji danych oraz doświadczenie zawodowe z rozwiązaniami do przetwarzania danych.

Dokładniej, ukończenie ścieżki:

 • AZ-900 — Microsoft Azure Fundamentals
 • DP-900 — Microsoft Azure Data Fundamentals
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Prowadzący

Autoryzowany trener Microsoft.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Data Platform

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Cloud

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft