Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Poznanie i wykorzystanie możliwości języka VBA w zakresie składni obiektowej. Użycie bibliotek do łączenia z zewnętrznymi źródłami danych. Całkowita automatyzacja procesu raportowania, korespondencji seryjnej oraz analiz z poziomu kodu VBA.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. VBA – powtórzenie składni<
  • Struktury sterujące if, select case
  • Pętle do, for, while
  • Funkcje wbudowane
  • Rodzaje, wyszukiwanie i usuwanie błędów
 2. Obiekty<
  • Definicja
  • Właściwości
  • Metody
  • Kolekcje obiektów
  • Tabele, kwerendy, indeksy
  • Własne klasy
  • Obiektowa obsługa błędów
 3. Programowanie dostępu do baz danych zewnętrznych
  • VBA w konstruowaniu kwerend
  • Wykorzystanie składni SQL
  • Instrukcje transakcyjne
  • Konstruowanie dostępu do baz: MS Access, MS Excel, MS SQL Server, Oracle
  • Konstruowanie zewnętrznych baz danych, tabel, pól
  • Praca z obiektami biblioteki DAO
  • Praca z obiektami biblioteki ADO
  • Praca z obiektami biblioteki ADOX
  • Uruchamianie obiektów Stored Procedure wraz z paramatrami
  • Przetwarzanie rekordów z recordset’u
  • Dodawanie i aktualizacja danych zewnętrznych baz danych
  • Korzystanie z biblioteki MS Scripting
 4. Aplikacje
  • Konstruowanie
  • Plan
  • Interfejs - projektowanie
  • Raporty – projektowanie VBA
  • Formanty dostępne z poziomu kodu
  • Formularze
  • Wykorzystanie danych kontrolek jako argumentów zapytań SQL
  • Biblioteki funkcji
 5. Aplikacje zewnętrzne
  • Tworzenie korespondencji seryjnej w oparciu o szablon MS Word
  • Tworzenie korespondencji automatycznej MS Outlook
  • Tworzenie automatyczne skoroszytu MS Excel
 6. Rubberduck (opcjonalnie)
  • Formatowanie kodu
  • Testy jednostkowe
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Umiejętność samodzielnego zaprojektowania struktury bazy danych w MS Access w tym: tabel, zapytań (kwerend), formularzy oraz raportów lub udział w kursie: Access – projektowanie baz danych. Znajomość podstaw programowania w języku VBA: struktury aplikacji, typów danych. Znajomość podstaw składni języka SQL.

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Bazy Danych

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 1600 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE