Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Poznanie zaawansowanych możliwości jakie oferuje język VBA w zakresie budowy własnych narzędzi analitycznych oraz własnych funkcji obliczeniowych. Wykorzystanie możliwości związanych z budową formularzy wspomagających pracę z danymi oraz automatyzację czynności pobierania danych, przetwarzania i raportowania. Poznanie możliwości w zakresie programowania zorientowanego obiektowo, automatyzacji czynności związanych z budową raportów w aplikacji Word, tworzenia korespondencji seryjnej w Outlook oraz budowy prezentacji PowerPoint.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Pętle
  • Praca z pętlami iteracyjnymi
  • Praca z pętlami warunkowymi
 2. Excel Object Model
  • Ochrona arkuszy z poziomu VBA 
  • Obiekt Workbook, kolekcja Workbooks 
  • Obiekt Worksheet, kolekcja Worksheets 
  • Walidacja arkuszy 
  • Praktyczne metody obiektu Range 
  • Kopiuj, wklej, wklej specjalnie 
  • Obiekt CurrentRegion 
  • Znajdź, zastąp 
  • Sortowanie zakresów 
  • Wykresy (Obiekt Chart)
  • Zdarzenia obiektów i ich użycie
 3. Tablice
  • Tablice statyczne i statyczne wielowymiarowe
  • Tablice dynamiczne 
  • Tablica dynamiczna typu Variant 
  • Optymalizacja tablic i pamięci 
 4. Programowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty 
  • Tworzenie klas 
  • Tworzenie i niszczenie obiektów 
  • Tworzenie metod 
  • Tworzenie własności 
  • Walidacja danych przy pomocy własności 
  • Domyślne własności i metody
  • Obsługa błędów w klasach
 5. Programowanie raportów PivotTable i PivotChart
  • Projekt raportu prostego
  • Projekt raportu złożonego (z własnymi formułami)
  • Projekt raportu wielotablicowego
  • Projekt wykresu Pivot
 6. Tworzenie i zarządzanie kolekcjami<
  • Tworzenie kolekcji 
  • Dodawanie i usuwanie elementów 
  • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 7. Zaawansowane struktury i funkcje VBA
  • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal) 
  • Procedury o zmiennej ilości parametrów 
  • Parametry opcjonalne i wartości domyślne 
  • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray) 
  • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów 
  • Typy użytkownika (User-defined Type) 
  • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0 
  • Konwersja typów (Conversion)
 8. Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych 
  • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych 
  • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
  • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
  • Praca z plikami XML
 9. Dodatki
  • Tworzenie własnych dodatków
  • Tworzenie paska narzędzi dla dodatku
  • Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie
 10. Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
  • Tworzenie słowników MS Scripting.Dictionary
  • Tworzenie list informacji systemowych
  • Korzystanie z bibliotek systemowych Windows
 11. Łączenie się do zewnętrznego źródła baz danych - ADO
  • Podłączanie do zewnętrznych baz danych MS Access, MS SQL Server, Oracle
  • Przetwarzanie danych w recordset
  • Projektowanie zapytań w języku SQL
  • Wykorzystanie danych z recordset do zasilenia kontrolek (comboBox, listBox)
  • Projektowanie aplikacji bazodanowej
 12. Praca z aplikacjami zewnętrznymi
  • Projektowanie korespondencji seryjnej z zastosowaniem szablonu MS Word
  • Projektowanie automatycznej korespondencji MS Outlook
  • Automatyczne tworzenie slajdów w prezentacji MS PowerPoint
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość składni języka VBA w zakresie struktur decyzyjnych oraz pętli. Umiejętność budowy interfejsów aplikacji.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web development

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE