Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Poznanie zaawansowanych możliwości jakie oferuje język VBA w zakresie budowy własnych narzędzi analitycznych oraz własnych funkcji obliczeniowych. Wykorzystanie możliwości związanych z budową formularzy wspomagających pracę z danymi oraz automatyzację czynności pobierania danych, przetwarzania i raportowania. Poznanie możliwości w zakresie programowania zorientowanego obiektowo, automatyzacji czynności związanych z budową raportów w aplikacji Word, tworzenia korespondencji seryjnej w Outlook oraz budowy prezentacji PowerPoint.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Pętle
  • Praca z pętlami iteracyjnymi
  • Praca z pętlami warunkowymi
 2. Excel Object Model
  • Ochrona arkuszy z poziomu VBA 
  • Obiekt Workbook, kolekcja Workbooks 
  • Obiekt Worksheet, kolekcja Worksheets 
  • Walidacja arkuszy 
  • Praktyczne metody obiektu Range 
  • Kopiuj, wklej, wklej specjalnie 
  • Obiekt CurrentRegion 
  • Znajdź, zastąp 
  • Sortowanie zakresów 
  • Wykresy (Obiekt Chart)
  • Zdarzenia obiektów i ich użycie
 3. Tablice
  • Tablice statyczne i statyczne wielowymiarowe
  • Tablice dynamiczne 
  • Tablica dynamiczna typu Variant 
  • Optymalizacja tablic i pamięci 
 4. Programowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty 
  • Tworzenie klas 
  • Tworzenie i niszczenie obiektów 
  • Tworzenie metod 
  • Tworzenie własności 
  • Walidacja danych przy pomocy własności 
  • Domyślne własności i metody
  • Obsługa błędów w klasach
 5. Programowanie raportów PivotTable i PivotChart
  • Projekt raportu prostego
  • Projekt raportu złożonego (z własnymi formułami)
  • Projekt raportu wielotablicowego
  • Projekt wykresu Pivot
 6. Tworzenie i zarządzanie kolekcjami<
  • Tworzenie kolekcji 
  • Dodawanie i usuwanie elementów 
  • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 7. Zaawansowane struktury i funkcje VBA
  • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal) 
  • Procedury o zmiennej ilości parametrów 
  • Parametry opcjonalne i wartości domyślne 
  • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray) 
  • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów 
  • Typy użytkownika (User-defined Type) 
  • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0 
  • Konwersja typów (Conversion)
 8. Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych 
  • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych 
  • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
  • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
  • Praca z plikami XML
 9. Dodatki
  • Tworzenie własnych dodatków
  • Tworzenie paska narzędzi dla dodatku
  • Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie
 10. Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
  • Tworzenie słowników MS Scripting.Dictionary
  • Tworzenie list informacji systemowych
  • Korzystanie z bibliotek systemowych Windows
 11. Łączenie się do zewnętrznego źródła baz danych - ADO
  • Podłączanie do zewnętrznych baz danych MS Access, MS SQL Server, Oracle
  • Przetwarzanie danych w recordset
  • Projektowanie zapytań w języku SQL
  • Wykorzystanie danych z recordset do zasilenia kontrolek (comboBox, listBox)
  • Projektowanie aplikacji bazodanowej
 12. Praca z aplikacjami zewnętrznymi
  • Projektowanie korespondencji seryjnej z zastosowaniem szablonu MS Word
  • Projektowanie automatycznej korespondencji MS Outlook
  • Automatyczne tworzenie slajdów w prezentacji MS PowerPoint
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość składni języka VBA w zakresie struktur decyzyjnych oraz pętli. Umiejętność budowy interfejsów aplikacji.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web Design i Programowanie

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 2500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE