Szkolenia CompTIA

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CT-CEPC

Certyfikacja CompTIA Cloud Essentials jest istotnym wstępem technicznym dla analityków biznesowych, właścicieli procesu biznesowego, pracowników wsparcia technicznego, nowych pracowników Data Center oraz działów handlowych i marketingowych związanych z usługami i środowiskami cloud computing. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu CompTIA Cloud Essentials Exam CLO-001.

W trakcie kursu, który kładzie szczególny nacisk na przygotowanie do egzaminu certyfikującego CompTIA Cloud Essentials, uczestnicy zdobędą więdzę wymaganą do zrozumienia głównych założeń i koncepcji związanych z chmurami obliczeniowymi z biznesowej i technicznej perspektywy.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Cloud Essentials Prep Course realizowanego w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny CLO-001 CompTIA Cloud Essentials Exam.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Znaczenie biznesowe usług cloud computing.
  • Powszechne terminy i definicje związane ze środowiskiem chmury i przykłady.
  • Związek pomiędzy wirtualizacją i chmurą obliczeniową.
  • Przykłady chmur obliczeniowych.
  • Powszechne definicje cloud computing, ich cechy wspólne i różnice.
  • Rodzaje organizacji, które mogą czerpać korzyści z chmury obliczeniowej.
  • Rodzaje organizacji, dla których chmura może nie przynieść korzyści.
  • Różnice pomiędzy XaaS, IaaS, PaaS oraz ich przykłady.
 2. Znaczenie biznesowe usług cloud computing.
  • Podobieństwa i różnice międzyoutsourcingiem i chmurą obliczeniową.
  • Charakterystyka chmury i usług z perspektywy biznesowej:
   • Skalowalność
   • Bezpieczeństwo
   • Niezależność sprzętowa
   • Zmienne koszty
   • Czas na rynku
   • Dystrybucja przez Internet
  • Zwiększenie wartości biznesowej z wykorzystaniem chmury.
 3. Perspektywy techniczne/rodzaje chmur.
  • Przykłady i różnice między chmurą publiczną i prywatną z technicznej perspektywy.
  • Najważniejsze techniki i metody wdrażania chmury obliczeniowej.
   • Sieci
   • Automatyzacja i samoobsługa
   • Usługi federacyjne
   • Rola standaryzacji
  • Techniczne wyzwania i zagrożenia związane z chmurą:
   • Przechowywanie danych
   • Wydajność aplikacji
   • Spójność danych
   • Bezpieczeństwo
  • Wpływ chmury na architekturę i proces tworzenia aplikacji.
 4. Niezbędnego kroki do udanego wdrożenia rozwiązań cloud computing.
  • Typowe zabiegi prowadzącego do udanego wdrożenia:
   • Kryteria wyboru
   • Odniesienie wdrożeń typu SaaS, PaaS, IaaS do celów firmy.
  • Role i możliwości dostawców usług cloud computing oraz zależność od rozwiązań.
  • Zdolności organizacyjne, które są istotne do wykorzystania korzyści płynących z chmury:
   • Umiejętności wymagane do adaptacji chmury.
   • Krytyczne czynniki sukcesu.
  • Różnorodne podejścia do migracji aplikacji.
 5. Wpływ i zmiany w zarządzaniu usługami IT.
  • Chmura i jej wpływ na zarządzanie usługami IT w typowej organizacji:
   • Strategia usług
   • Projektowanie usług
   • Działanie usług
   • Zmiana usług
  • Wykorzystanie podejścia bazującego na ITIL do sprawdzenia potencjalnego wpływu chmury na organizacje.
 6. Zagrożenia i konsekwencje wynikające z rozwiązań cloud computing.
  • Wyjaśnienie i identyfikacja problemów związanych z integracja chmury z istniejąca polityką bezpieczceństwa.
   • Bezpieczeństwo prawne, zgodność działania z prawem, zagrożenia prywatności
  • Znaczenie alokacji kosztów i kosztów bezpośrednich.
  • Utrzymanie strategicznej elastyczności.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • CompTIA zaleca, aby uczestnicy posiadali conajamniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z świadczeniem usług IT.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony imiennie oraz na firmę sygnowany przez firmę CompTIA. Ponadto kurs ten przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego prowadzącego do uzyskania tytuły CompTIA Cloud Essentials, który jest realizowany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Cloud Essentials Prep Course realizowanego w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny CLO-001 CompTIA Cloud Essentials Exam 

Prowadzący

Autoryzowany trener CompTIA.

Wszystkie szkolenia CompTIA
Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3200 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia CompTIA

Harmonogram szkoleń CompTIA