Szkolenia Google Cloud

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: G-AGCE | wersja: 2.1

Ten kurs zapozna Cię z elastyczną infrastrukturą i usługami platformy Google Cloud, ze szczególnym uwzględnieniem Compute Engine. Ta sesja wykorzystuje połączenie wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych w celu zbadania i wdrożenia elementów rozwiązania, w tym komponentów infrastruktury, takich jak sieci, systemy i usługi aplikacji. Dowiesz się również, jak wdrażać praktyczne rozwiązania, takie jak bezpieczne sieci łączące, klucze szyfrujące dostarczane przez klienta, zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem, przydziały i rozliczenia oraz monitorowanie zasobów.

Cele kursu:

 • Skonfiguruj sieci VPC i maszyny wirtualne
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów
 • Wdrażanie usług przechowywania danych w GCP
 • Zarządzanie i sprawdzanie rozliczeń zasobów GCP
 • Monitorowanie zasobów za pomocą usług Stackdriver
 • Połącz swoją infrastrukturę z GCP
 • Skonfiguruj moduły równoważenia obciążenia i skalowanie automatyczne dla maszyn wirtualnych
 • Zautomatyzuj wdrażanie usług infrastruktury GCP
 • Wykorzystaj usługi zarządzane w GCP

Uczestnicy:

 • Architekci rozwiązań chmurowych. Inżynierowie DevOps,
 • Osoby indywidualne używające Google Cloud do tworzenia nowych rozwiązań lub do integracji istniejących systemów, specjaliście ds. aplikacji i infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem Google Engine.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do Google Cloud
  • Wymienienie różnych sposobów interakcji z Google Cloud.
  • Używanie Cloud Console i Cloud Shell.
  • Utworzenie Cloud Storage buckets.
  • Używanie Google Cloud Marketplace, aby wdrażać rozwiązania.
 2. Sieci wirtualne
  • Wymienienie obiektów VPC w Google Cloud.
  • Rozróżnienie pomiędzy różnymi typami sieci VPC.
  • Wdrażanie sieci VPC i zasady firewall`a.
  • Wdrażanie Google Access i Cloud NAT
 3. Wirtualne maszyny
  • Przywołanie opcji procesora i pamięci dla maszyn wirtualnych
  • Opisanie opcji dyskowych dla maszyn wirtualnych
  • Wyjaśnienie cen i rabatów maszyn wirtualnych
  • Używanie Compute Engine, aby tworzyć i dostosowywać przypadki maszyn wirtualnych
 4. CloudIAM
  • Opisanie hierarchię zasobów Cloud IAM.
  • Explain the different types of IAM roles.
  • Recall the different types of IAM members.
  • Implement access control for resources using Cloud IAM. Wdrożenie
 5. Usługi przechowywania i bazy danych
  • Różnice pomiędzy Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Firestore i Cloud Bigtable.
  • Wybranie usługi przechowywania danych w oparciu o Twoje wymagania.
  • Wdrożenie usług przechowywania danych.
 6. Zarządzanie zasobami
  • Opisanie hierarchii zarządzania zasobami w chmurze.
  • Rozpoznanie jak limity kwotowe chronią użytkowników Google Cloud.
  • Używanie etykiet do organizacji zasobów.
  • Explain the behavior of budget alerts in Google Cloud. Wyjaśnienie zachowań budżetów alertowych w Google Cloud.
  • Sprawdzanie danych rozliczeniowych w BigQuery.
 7. Monitorowanie zasobów
  • Opisanie usług dla monitorowania, rejestrowania, raportowania błędów, śledzenia i debugowania.
  • Tworzenie wykresów, alertów i kontrolowanie dostępności zasobów dzięki Cloud Monitoring.
  • Używanie Cloud Debugger do identyfikacji i naprawy błędów
 8. Sieci łączące
  • Przypomnienie sobie usług połączeń wewnętrznych i komunikacji równorzędnej, aby połączyć Twoją infrastrukturę z Google Cloud.
  • Określenie z których usług połączeń wewnętrznych i komunikacji równorzędnej Google Cloud należy korzystać w specyficznym środowisku.
  • Tworzenie i konfigurowanie bram sieciowych VPN.
  • Przypomnienie, kiedy używać Shared VPC oraz kiedy używać VPC Network Peering.
 9. Równorzędne obciążenie i autoskalowanie
  • Przypomnienie sobie różnych usług równoważenia obciążenia.
  • Pokreślenie, którego systemu równoważenie obciążenia Google Cloud, będzie używać w specyficznych okolicznościach.
  • Opisanie jak działa autoskalowanie.
  • Konfigurowanie równorzędnego obciążenia i skalowania automatycznego.
 10. Modernizacja infrastruktury
  • Automatyzacja usług wdrażania Google Cloud używając Deployment Manager lub Terraform.
  • Przedstawienie Google Cloud Marketplace.
 11. Usługi zarządzania
  • Opisanie usług zarządzania do przetwarzania danych w Google Cloud.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Ukończenie kursu Google Cloud Fundamentals bądź podobne doświadczenie.
 • Podstawowe znajomość narzędzi wierszy poleceń i środowiska systemu operacyjnego Linux.
 • Doświadczenie w obsłudze systemów operacyjnych, w tym wdrażanie i zarządzanie aplikacjami zarówno w sieci lokalnej jak i publicznym środowisku chmurowym.
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy tego kursu otrzymają certyfikaty podpisane przez Google Cloud.

Ten kurs dodatkowo pomoże przygotować Cię do certyfikowanego egzaminu Associate Cloud Architect oraz Professional Cloud Architect dostępnych w centrach egzaminacyjnych Kryterion.

Prowadzący

Autoryzowany Trener Platformy Google Cloud.

Pozostałe szkolenia Google Cloud | Cloud Infrastructure

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4950 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Google Cloud

Harmonogram szkoleń
Google Cloud