Szkolenia Mile2

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: C)CSO | wersja: v6

Chmura obliczeniowa jest obecnie szeroko stosowaną technologią, ma no to wpływ szereg czynników. Wiele osób uważa jednak, iż zapewnienie bezpieczeństwa chmury jest ogromnym wyzwaniem zarówno pod względem jego wdrożenia, zarządzania i utrzymania ładu organizacyjnego. Jednakże zostało opracowanych wiele światowych standardów, które dostarczają podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa chmury w zgodzie z ładem organizacyjnym. Szkolenie C)CSO - Certified Cloud Security Officer łączy wiedzę z wiodących światowych standardów bezpieczeństwa chmury w jeden kurs. Zapewnia także praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania ochrony, audytu i zgodności. Dostarcza laboratoria praktyczne potrzebne do lepszego zrozumienia co tak naprawdę dzieje się z danymi na wszystkich warstwach przetwarzania ich w chmurze. Kurs C)CSO wprowadza również wiedzę o wielu technologiach stosowanych w chmurach obliczeniowych, począwszy od tych związanych z tematem wdrażania architektury chmury prywatnej, aż do zastosowania rozwiązań pozwalających na zarządzanie usługami od różnych dostawców.

Cele szkolenia:

 • pełne zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem chmurze z praktycznego punktu widzenia
 • zdobycie praktycznego doświadczenia potrzebnego do wdrażania zasad bezpieczeństwa w chmurze
 • zdobycie wiedzy bazującej na branżowych standardach bezpieczeństwa, niezbędnej zarówno ze względu na przygotowanie się do egzaminu CCSO, jak i wdrażanie bezpieczeństwa w chmurze
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat tego, co należy kontrolować w architekturze chmury
 • zdobycie wiedzy na temat praktycznych metod audytu środowiska chmury obliczeniowej z punktu widzenia najlepszych praktyk z tego zakresu
 • pełne zrozumienie zagadnień związanych z zapewnianiem zgodność ze standardami i przepisami w przypadku środowiska chmurowego
 • zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych podczas egzaminu CCSO

Po ukończeniu szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia C)CSO - Certified Cloud Security Officer nie tylko jest kompetentnie przygotowany do egzaminu CCSO, ale także posiada niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa chmury, która pozwala na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa zasobów organizacji: danych, usług i infrastruktury znajdujących się w chmurze.

Kurs skierowany jest do:

 • administratorów wirtualizacji systemów
 • administratorów systemów chmurowych
 • CIO
 • audytorów systemów wirtualnych i chmurowych
 • specjalistów ds. zgodności regulacji z uwzględnieniem systemów wirtualnych i chmurowych
 • każdego, kto interesuję się tematyką bezpieczeństwa w systemach chmurowych
 • osób ubiegających się o certyfikację CCSO

Akredytacje i wyróżnienia  

Mile2® jest:  

 • AKREDYTOWANE przez NSA CNSS 4011-4016
 • WSKAZANE przez NIST / Homeland Security NICCS's Cyber Security Workforce Framework
 • ZAAKCEPTOWANE przez FBI Cyber Security Certification Requirement list (Tier 1-3)

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do chmury obliczeniowej oraz architektury
 2. Ryzyko związane z chmurą
 3. Zarządzanie ryzykiem w organizacji i ład organizacyjny
 4. Zagadnienia prawne
 5. Wirtualizacja
 6. Bezpieczeństwo danych
 7. Operacje w centrum danych
 8. Interoperacyjność i przenośność
 9. Tradycyjne bezpieczeństwo
 10. Zarządzanie ciągłością działania i plan odtworzenia działania systemów
 11. Reakcja na incydenty
 12. Bezpieczeństwo aplikacji
 13. Szyfrowanie i zarządzanie kluczami
 14. Zarządzanie tożsamością, uprawnieniami i dostępem
 15. Audyt i zgodność
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Zalecane minimum roczne doświadczenie z technologią wirtualizacji lub równorzędną wiedzą. Ogólne zrozumienie architektury chmury. Minimum roczne doświadczenie związane z bezpieczeństwem informacji na poziomie ogólnym.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony imiennie oraz na firmę sygnowany przez firmę Mile2. Ponadto kurs ten przygotowuje uczestników do certyfikowanego egzaminu Certified Cloud Security Officer, który jest realizowany za pośrednictwem systemu egzaminacyjnego Mile2 (Mile2 Assessment & Certification System "MACS"),  

Egzamin trwa 2 godziny i składa się z 100 pytań wielokrotnego wyboru.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia C)CSO - Certified Cloud Security Officer otrzymuje bezpłatny voucher na egzamin CCSO.

Prowadzący

Autoryzowany instruktor Mile2 (Certified Mile2 Instructor).

Wszystkie szkolenia Mile2
Szkolenia powiązane tematycznie

Bezpieczeństwo

Security

Cloud