Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Poznanie struktury frameworka Angular i jego możliwości w zakresie budowy aplikacji typu front-end z wykorzystaniem usług Web API. Nabycie umiejętności w zakresie konfiguracji, wykorzystanie narzędzi npm oraz Visual Studio Code.

Plan szkolenia Rozwiń listę

Angular – podstawy (2 dni)

 1. Projekt pierwszej aplikacji: „lista zadań”
  • Instalacja node.js
  • Użycie npm w celu założenia projektu
  • Praca z środowiskiem programowania Visual Studio Code
  • Dodanie frameworka Angular do projektu
  • Wyjaśnienie składowych wzorca MVC (model, widok, kontroler)
  • Utworzenie modelu danych
  • Utworzenie pliku HTML oraz szablonu
  • Pojęcie komponentu i dodanie funkcji do komponentu w projekcie
  • Dwukierunkowy mechanizm uaktualniania danych
  • Dodanie mechanizmu filtrowania i dodawania zadań w aplikacji
 2. Project drugiej aplikacji: „typescript”
  • Założenie projektu
  • Praca z typami danych (boolean, tekst, liczby, tablice)
  • Praca z obiektami (klasa, adnotacja typu, krotka, typy indeksowane)
  • Metody w klasach (z parametrami, zwracające wartości, funkcja strzałki)
  • Akcesory w klasach oraz dziedziczenie klas
  • Praca z modułami (import, export, modyfikatory dostępu w klasach)
 3. Project drugiej aplikacji: „sklep”
  • Założenie projektu frontend
  • Utworzenie struktury katalogów
  • Wybór sposobu stylowania – css(np. bootstrap), lass, sass
  • Utworzenie usługi RESTful
  • Projekt modelu danych (z fikcyjnym źródłem danych)
  • Projekt szablonu, komponentu i modułu aplikacji
  • Wizualizacja danych w widoku (stronie)
  • Implementacja koszyka na zakupy
  • Implementacja routingu
  • Uwierzytelnianie użytkowników (admin, klient)
  • Wdrożenie aplikacji na lokalnym serwerze produkcyjnym
  • Wdrożenie aplikacji w kontenerze Docker (opcjonalnie)

Angular zaawansowany (3 dni)

 1. Struktura projektu Angular
  • Znaczniki w dokumencie HTML
  • Konfiguracja projektu i kompilatora TypeScript
  • Zależności pakietów
  • Programowanie modelu oraz repozytorium modelu
  • Jednokierunkowe dołączanie danych
  • Dołączanie właściwości i atrybutów
  • Dołączanie klas
  • Dołączanie stylów
 2. Używanie dyrektyw, zdarzeń i formularzy
  • Dyrektywy ngSwitch, ngIf, ngFor oraz inne
  • Użycie dołączania zdarzenia
  • Użycie dwukierunkowego dołączania danych
  • Tworzenie formularza HTML z weryfikacją oraz formularza opartego o model
  • Utworzenie dyrektywy atrybutu
  • Utworzenie dyrektywy strukturalnej
 3. Komponenty, potoki i usługi
  • Projekt struktury aplikacji z użyciem komponentów
  • Użycie własnych potoków do transformacji danych
  • Użycie potoków wbudowanych
  • Przygotowanie projektu usługi
  • Użycie mechanizmu wstrzykiwania zależności
  • Zależność w potoku i dyrektywie
  • Analiza struktury modułu głownego
  • Utworzenie własnego modułu funkcjonalnego
  • Obsługa asynchronicznych żądań
 4. Routing oraz nawigacja
  • Konfiguracja routingu
  • Parametry trasy routingu
  • Znaki wieloznaczne
  • Nawigacja
  • Trasa potomna
  • Bezpieczeństwo tras rountingu
 5. Animacje w Angular (opcjonalnie)
  • Podstawy animacji w frameworku Angular
  • Transformacje elementów
  • Wyzwalanie animacji
 6. Testy jednostkowe w Angular (opcjonalnie)
  • Poznanie frameworków testowania
  • Testowanie komponentów w projekcie Angular
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość HTML, CSS, JavaScript (poziom ES6 z OOP) lub udział w szkoleniu 20480 – Programowanie w HTML5 z JavaScript i CSS.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web development

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

JavaScript

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE