Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: WS-011T00 | wersja: A

Podczas tego szkolenia, uczestnik nauczy się zarządzać tożsamością, pracą w sieci, pamięcią i prowadzić obliczenia, przy użyciu Windows Server 2019. Dowie się o scenariuszach, wymaganiach i opcjach dostępnych w Windows Server 2019. Szkolenie przekazuje umiejętności administracyjne potrzebne, aby wdrożyć i wspierać Windows Server 2019 w firmie.

Grupa docelowa:

To szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mają już doświadczenie w pracy z Windows Server, zainteresowanych zarządzaniem Windows Server 2019. Szkolenie pomaga również administratorom poprzednich wersji Windows Server, w celu odnowienia wiedzy i umiejętności związanych z  Windows Server 2019. Dodatkowo, szkolenie może pomóc osobom, które szukają materiałów przygotowawczych do egzaminów z zakresu Windows Server. Szkolenie jest także przeznaczone dla osób chcących pracować w roli konserwatora serwera.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Używać technik i narzędzi administracyjnych w Windows Server 2019
 • Stosować usługi tożsamości
 • Zarządzać usługami infrastruktury sieci
 • Konfigurować serwery plików i pamięć
 • Zarządzać wirtualnymi maszynami przy użyciu wirtualizacji Hyper-V i kontenerów
 • Stosować system wysokiej niezawodności i rozwiązania odtwarzania awaryjnego
 • Stosować funkcje bezpieczeństwa i ochraniać istotne zasoby
 • Konfigurować usługi zdalnego pulpitu
 • Konfigurować wdrażanie infrastruktury pulpitu bazującej na wirtualnych maszynach
 • Stosować zdalny dostęp i usługi sieciowe
 • Monitorować usługi i sprawność, oraz rozwiązywać problemy
 • Stosować ulepszenia i migracje związane z AD DS i pamięcią

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do administracji Windows Server
  • Wprowadzenie do Windows Server 2019
  • Przegląd Windows Server Core
  • Zasady administracji i narzędzia Windows Server
  • Lab : Wdrażanie i konfiguracja Windows Server
   • Wdrażanie i konfiguracja Server Core
   • Stosowanie zdalnej administracji serwerem
 2. Usługi tożsamości w Windows Server
  • Przegląd AD DS
  • Wdrażanie kontrolerów domeny w Windows Server
  • Przegląd Azure AD
  • Wprowadzanie zasad grupy
  • Przegląd Active Directory Certificate Services
  • Lab : Stosowanie usług tożsamości i zasad grupy
   • Wdrażanie nowego kontrolera domeny w Server Core
   • Konfiguracja zasad grupy
   • Wdrażanie i stosowanie usług certyfikacyjnych
   • Wyjaśnianie podstaw i konfiguracja zasad grupy w środowisku domeny
   • Opis roli Active Directory Certificate Services i użycia certyfikatów
 3. Usługi infrastruktury sieci w Windows Server
  • Wdrażanie i zarządzanie DHCP
  • Wdrażanie i zarządzanie usługami DNS
  • Wdrażanie i zarządzanie IPAM
  • Usługi zdalnego dostępu w Windows Server
  • Lab : Wdrażanie i konfiguracja usług infrastruktury sieci w Windows Server
   • Wdrażanie i konfiguracja DHCP
   • Wdrażanie i konfiguracja DNS
   • Wdrażanie Web Application Proxy
 4. Serwery plików i zarządzanie pamięcią w Windows Server
  • Wolumeny i systemy plików w Windows Server
  • Udostepnianie w Windows Server
  • Stosowanie miejsca w pamięci w Windows Server
  • Stosowanie deduplikacji danych
  • Stosowanie iSCSI
  • Wdrażanie rozproszonego systemu plików
  • Lab : Stosowanie rozwiązań pamięci w Windows Server
   • Stosowanie deduplikacji danych
   • Konfiguracja pamięci iSCSI
   • Konfiguracja niewykorzystanego miejsca w pamięci
   • Stosowanie Storage Spaces Direct
 5. Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w Windows Server
  • Hyper-V w Windows Server
  • Konfiguracja wirtualnych maszyn
  • Zabezpieczanie wirtualizacji w Windows Server
  • Kontenery w Windows Server
  • Przegląd Kubernetes
  • Lab : Stosowanie i konfiguracja wirtualizacji w Windows Server
   • Tworzenie i konfiguracja wirtualnych maszyn
   • Instalacja i konfiguracja kontenerów
 6. System wysokiej niezawodności w Windows Server
  • Przygotowywanie wdrożenia klastrów przełączenia awaryjnego
  • Tworzenie i konfiguracja klastrów przełączenia awaryjnego
  • Wprowadzenie do klastrów rozciągniętych
  • System wysokiej niezawodności i rozwiązanie odtwarzania awaryjnego w wirtualnych maszynach Hyper-V
  • Lab : Stosowanie klastrów przełączenia awaryjnego
   • Konfiguracja pamięci i tworzenie klastrów
   • Wdrażanie i konfiguracja serwera plików o wysokiej dostepności
   • Walidacja wdrożenia serwera plików o wysokiej dostepności
 7. Odtwarzanie awaryjne w Windows Server
  • Replikacja Hyper-V
  • Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie infrastruktury w Windows Server
  • Lab : Stosowanie Hyper-V Replica i Windows Server Backup
   • Stosowanie Hyper-V Replica
   • Stosowanie kopii zapasowej i odtwarzania przy użyciu Windows Server Backup
 8. Ochrona Windows Server
  • Ochrona kwalifikacji i dostępu
  • Umacnianie Windows Server
  • JEA w Windows Server
  • Zabezpieczanie i analiza ruchu SMB
  • Zarządzanie aktualizacją Windows Server
  • Lab : Konfiguracja zabezpieczeń w Windows Server
   • Konfiguracja Windows Defender Credential Guard
   • Lokalizowanie problematycznych kont
   • Stosowanie LAPS
 9. RDS w Windows Server
  • Wprowadzenie do RDS
  • Konfiguracja wdrożenia pulpitu indywidualnej sesji
  • Przegląd prywatnych i grupowych wirtualnych pulpitów
  • Lab : Stosowanie RDS w Windows Server
   • Stosowanie RDS
   • Konfiguracja ustawień kolekcji sesji i używanie RDC
   • Konfiguracja szablonu wirtualnego pulpitu
 10. Zdalny dostęp i usługi sieciowe w Windows Server
  • Stosowanie wirtualnej prywatnej sieci (VPN)
  • Stosowanie Always On VPN
  • Stosowanie NPS
  • Stosowanie serwera WWW w Windows Server
  • Lab : Wdrażanie pracy w sieci
   • Stosowanie VPN w Windows Server
   • Wdrażanie i konfiguracja serwera WWW
 11. Monitorowanie serwera i sprawności w Windows Server
  • Przegląd narzędzi monitorowania Windows Server
  • Używanie Performance Monitor
  • Monitorowanie zapisów wydarzeń i rozwiązywanie problemów
  • Lab : Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w Windows Server
   • Tworzenie podstawowego minimum sprawności
   • Rozpoznawanie zródła problemu sprawności
 12. Ulepszanie i migracja w Windows Server
  • Migracja AD DS
  • Usługa migracji pamięci
  • Narzędzia migracyjne w Windows Server
  • Lab : Migracja pracy w serwerze
   • Stosowanie usługi migracji pamięci
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Średnia znajomość pojęć Active Directory Domain Services (AD DS) i doświadczenie z technologiami w Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Doświadczenie i rozumienie głównych technologii sieciowych, takich jak: adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamiczengo konfigurowania hostów (DHCP).
 • Doświadczenie w pracy z Microsoft Hyper-V i rozumienie podstawowych pojęć wirtualizacji serwera.
 • Znajomość najlepszych praktyk podstawowego bezpieczeństwa.
 • Doświadzenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows, takimi jak: Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
 • Podstawowa wiedza i doświadczenie z Windows PowerShell.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia WS-011T00 Windows Server 2019 Administration otrzymują certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server

Szkolenia powiązane tematycznie

Serwery

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3800 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft