Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: WS-011T00 | wersja: A

Podczas tego szkolenia, uczestnik nauczy się zarządzać tożsamością, pracą w sieci, pamięcią i prowadzić obliczenia, przy użyciu Windows Server 2019. Dowie się o scenariuszach, wymaganiach i opcjach dostępnych w Windows Server 2019. Szkolenie przekazuje umiejętności administracyjne potrzebne, aby wdrożyć i wspierać Windows Server 2019 w firmie.

Grupa docelowa:

To szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mają już doświadczenie w pracy z Windows Server, zainteresowanych zarządzaniem Windows Server 2019. Szkolenie pomaga również administratorom poprzednich wersji Windows Server, w celu odnowienia wiedzy i umiejętności związanych z  Windows Server 2019. Dodatkowo, szkolenie może pomóc osobom, które szukają materiałów przygotowawczych do egzaminów z zakresu Windows Server. Szkolenie jest także przeznaczone dla osób chcących pracować w roli konserwatora serwera.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Używać technik i narzędzi administracyjnych w Windows Server 2019
 • Stosować usługi tożsamości
 • Zarządzać usługami infrastruktury sieci
 • Konfigurować serwery plików i pamięć
 • Zarządzać wirtualnymi maszynami przy użyciu wirtualizacji Hyper-V i kontenerów
 • Stosować system wysokiej niezawodności i rozwiązania odtwarzania awaryjnego
 • Stosować funkcje bezpieczeństwa i ochraniać istotne zasoby
 • Konfigurować usługi zdalnego pulpitu
 • Konfigurować wdrażanie infrastruktury pulpitu bazującej na wirtualnych maszynach
 • Stosować zdalny dostęp i usługi sieciowe
 • Monitorować usługi i sprawność, oraz rozwiązywać problemy
 • Stosować ulepszenia i migracje związane z AD DS i pamięcią

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do administracji Windows Server
  • Wprowadzenie do Windows Server 2019
  • Przegląd Windows Server Core
  • Zasady administracji i narzędzia Windows Server
  • Lab : Wdrażanie i konfiguracja Windows Server
   • Wdrażanie i konfiguracja Server Core
   • Stosowanie zdalnej administracji serwerem
 2. Usługi tożsamości w Windows Server
  • Przegląd AD DS
  • Wdrażanie kontrolerów domeny w Windows Server
  • Przegląd Azure AD
  • Wprowadzanie zasad grupy
  • Przegląd Active Directory Certificate Services
  • Lab : Stosowanie usług tożsamości i zasad grupy
   • Wdrażanie nowego kontrolera domeny w Server Core
   • Konfiguracja zasad grupy
   • Wdrażanie i stosowanie usług certyfikacyjnych
   • Wyjaśnianie podstaw i konfiguracja zasad grupy w środowisku domeny
   • Opis roli Active Directory Certificate Services i użycia certyfikatów
 3. Usługi infrastruktury sieci w Windows Server
  • Wdrażanie i zarządzanie DHCP
  • Wdrażanie i zarządzanie usługami DNS
  • Wdrażanie i zarządzanie IPAM
  • Usługi zdalnego dostępu w Windows Server
  • Lab : Wdrażanie i konfiguracja usług infrastruktury sieci w Windows Server
   • Wdrażanie i konfiguracja DHCP
   • Wdrażanie i konfiguracja DNS
   • Wdrażanie Web Application Proxy
 4. Serwery plików i zarządzanie pamięcią w Windows Server
  • Wolumeny i systemy plików w Windows Server
  • Udostepnianie w Windows Server
  • Stosowanie miejsca w pamięci w Windows Server
  • Stosowanie deduplikacji danych
  • Stosowanie iSCSI
  • Wdrażanie rozproszonego systemu plików
  • Lab : Stosowanie rozwiązań pamięci w Windows Server
   • Stosowanie deduplikacji danych
   • Konfiguracja pamięci iSCSI
   • Konfiguracja niewykorzystanego miejsca w pamięci
   • Stosowanie Storage Spaces Direct
 5. Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w Windows Server
  • Hyper-V w Windows Server
  • Konfiguracja wirtualnych maszyn
  • Zabezpieczanie wirtualizacji w Windows Server
  • Kontenery w Windows Server
  • Przegląd Kubernetes
  • Lab : Stosowanie i konfiguracja wirtualizacji w Windows Server
   • Tworzenie i konfiguracja wirtualnych maszyn
   • Instalacja i konfiguracja kontenerów
 6. System wysokiej niezawodności w Windows Server
  • Przygotowywanie wdrożenia klastrów przełączenia awaryjnego
  • Tworzenie i konfiguracja klastrów przełączenia awaryjnego
  • Wprowadzenie do klastrów rozciągniętych
  • System wysokiej niezawodności i rozwiązanie odtwarzania awaryjnego w wirtualnych maszynach Hyper-V
  • Lab : Stosowanie klastrów przełączenia awaryjnego
   • Konfiguracja pamięci i tworzenie klastrów
   • Wdrażanie i konfiguracja serwera plików o wysokiej dostepności
   • Walidacja wdrożenia serwera plików o wysokiej dostepności
 7. Odtwarzanie awaryjne w Windows Server
  • Replikacja Hyper-V
  • Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie infrastruktury w Windows Server
  • Lab : Stosowanie Hyper-V Replica i Windows Server Backup
   • Stosowanie Hyper-V Replica
   • Stosowanie kopii zapasowej i odtwarzania przy użyciu Windows Server Backup
 8. Ochrona Windows Server
  • Ochrona kwalifikacji i dostępu
  • Umacnianie Windows Server
  • JEA w Windows Server
  • Zabezpieczanie i analiza ruchu SMB
  • Zarządzanie aktualizacją Windows Server
  • Lab : Konfiguracja zabezpieczeń w Windows Server
   • Konfiguracja Windows Defender Credential Guard
   • Lokalizowanie problematycznych kont
   • Stosowanie LAPS
 9. RDS w Windows Server
  • Wprowadzenie do RDS
  • Konfiguracja wdrożenia pulpitu indywidualnej sesji
  • Przegląd prywatnych i grupowych wirtualnych pulpitów
  • Lab : Stosowanie RDS w Windows Server
   • Stosowanie RDS
   • Konfiguracja ustawień kolekcji sesji i używanie RDC
   • Konfiguracja szablonu wirtualnego pulpitu
 10. Zdalny dostęp i usługi sieciowe w Windows Server
  • Stosowanie wirtualnej prywatnej sieci (VPN)
  • Stosowanie Always On VPN
  • Stosowanie NPS
  • Stosowanie serwera WWW w Windows Server
  • Lab : Wdrażanie pracy w sieci
   • Stosowanie VPN w Windows Server
   • Wdrażanie i konfiguracja serwera WWW
 11. Monitorowanie serwera i sprawności w Windows Server
  • Przegląd narzędzi monitorowania Windows Server
  • Używanie Performance Monitor
  • Monitorowanie zapisów wydarzeń i rozwiązywanie problemów
  • Lab : Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w Windows Server
   • Tworzenie podstawowego minimum sprawności
   • Rozpoznawanie zródła problemu sprawności
 12. Ulepszanie i migracja w Windows Server
  • Migracja AD DS
  • Usługa migracji pamięci
  • Narzędzia migracyjne w Windows Server
  • Lab : Migracja pracy w serwerze
   • Stosowanie usługi migracji pamięci
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Średnia znajomość pojęć Active Directory Domain Services (AD DS) i doświadczenie z technologiami w Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Doświadczenie i rozumienie głównych technologii sieciowych, takich jak: adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamiczengo konfigurowania hostów (DHCP).
 • Doświadczenie w pracy z Microsoft Hyper-V i rozumienie podstawowych pojęć wirtualizacji serwera.
 • Znajomość najlepszych praktyk podstawowego bezpieczeństwa.
 • Doświadzenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows, takimi jak: Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
 • Podstawowa wiedza i doświadczenie z Windows PowerShell.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia WS-011T00 Windows Server 2019 Administration otrzymują certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server

Szkolenia powiązane tematycznie

Serwery

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft