Szkolenia CIW

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CIW-JSS | wersja: v2.0

Szkolenie JavaScript Specialist koncentruje się na podstawowych pojęciach języka JavaScript jak i podnosi umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań typu client-site, niezależnych od platformy, które znacznie zwiększają wartość i atrakcyjności witryny Web poprzez wprowadzenie do niej elementów interaktywnych. Dowiesz się, jak korzystać z JavaScript do komunikacji z użytkownikami, zmienić Document Object Model (DOM), kontrolować przebieg programu, walidować formularze, animować obrazy, tworzyć ciasteczka (cookies), zmieniać kodowanie HTML w locie (on the fly) i jak komunikować się z bazami danych.

Pierwsza część tego kursu koncentruje się na podstawowych zasadach i technikach języka JavaScript, w tym na praktykach programistycznych wspólnych dla wielu języków programowania: praca ze zmiennymi, praca z danymi, używanie funkcji, metody i zdarzenia.

W dalszej części nauczysz się średnio-zaawansowanych technik programowania JavaScript, które będą umożliwiać tworzenie bardziej funkcjonalnych i efektowniejszych stron internetowych. Obejmują one wykorzystanie struktur sterujących określających przepływu programu, manipulowanie JavaScript DOM, używanie obiektów języka, tworzenie wyrażeń oraz tworzenie i używanie niestandardowych obiektów.

Następnie zastosujesz techniki programowania JavaScript, aby tworzyć interaktywne formularze, dynamicznie zmieniać HTML, tworzyć i używać pliki cookie oraz odkrywać problemy bezpieczeństwa związane z JavaScript. Dowiesz się także o rozszerzeniach języka JavaScript, w tym o bibliotekach kodu JavaScript, Web API i zaawansowanych interaktywnych aplikacjach internetowych z AJAX. Na koniec dowiesz się o narzędziach i technikach debugowania i rozwiązywania problemów z kodem JavaScript.

Kończąc szkolenie, będziesz lepiej rozumieć i wykorzystywać najpopularniejsze aplikacje JavaScript.

Kto powinien uczestniczyć w kursie JavaScript Specialist

JavaScript Specialist jest szkoleniem dedykowanym dla tych wszystkich osób, które chcą zrozumieć, jak w pełni korzystać z funkcji języka programowania JavaScript przy tworzeniu Web aplikacji. Te umiejętności zdecydowanie mogą pomóc w rozpoczęciu lub rozwijaniu kariery w firmach związanych z tworzeniem aplikacji i rozwijaniem technologii Web jako:

 • Web developers
 • Software developers
 • Application programmers
 • Full-stack developers
 • Web Designers
 • UI/UX Designers

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do JavaScript
  • Wprowadzenie do języków skryptowych
  • Charakterystyka JavaScript
  • JavaScript i Common Programming Concepts
  • Właściwości i wersje JavaScript
  • Technologie bazujące na JavaScript
  • Aplikacje typu Server-Side kontra aplikacje Client-Side
  • Opisywanie własnego kod komentarzami
  • Rozszerzanie roli JavaScript
 2. Praca ze zmiennymi i danymi w JavaScript
  • Korzystanie z JavaScript w celu komunikacji z użytkownikiem
  • Korzystanie z danych „więcej niż raz”: Zmienne
  • Operatory
  • Wyrażenia
  • Alerty i monity
  • Skrypty Inline, proste zdarzenia po stronie użytkownika, podstawowa obsługa zdarzeń
  • Słowa kluczowe i zastrzeżone
 3. Funkcje, metody i zdarzenia w JavaScript
  • Wprowadzenie do funkcji w JavaScript
  • Definiowanie funkcji
  • Wywołanie funkcji
  • Metody jako funkcje
  • Typy funkcji
  • Zdarzenia po stronie użytkownika i obsługi zdarzeń w JavaScript
 4. Debugowanie JavaScript i rozwiązywanie problemów
  • Co to jest debugowanie?
  • Narzędzia do debugowania kodu
  • Testowanie kodu w różnych przeglądarkach
  • Debugowanie błędów logicznych
  • JavaScript i urządzenia przenośne (Mobile Devices)
 5. Controlling Program Flow in JavaScript
  • Controlling Decisional Program Flow
  • The if...else Statement
  • The while Statement
  • The do...while Statement
  • The for Statement
  • The break Statement
  • The continue Statement
  • The switch Statement
 6. Kontrolowanie przepływu program w JavaScript
  • Kontrolowanie warunkowości w przepływie programu
  • Wyrażenie typu if...else
  • Wyrażenie typu while
  • Wyrażenie typu do...while
  • Wyrażenie typu for
  • Wyrażenie typu break
  • Wyrażenie typu continue
  • Wyrażenie typu switch
 7. JavaScript Document Object Model (DOM)
  • Obiekt typu window
  • Obiekt typu document
  • Wyrażenie typu with
  • Obiekt typu image
  • Obiekt typu history
  • Obiekt typu location
  • Obiekt typu nawigator
  • Virtual DOM
 8. Obiekty w JavaScript
  • Wprowadzenie do obiektów w języku JavaScript
  • Obiekt typu String
  • Obsługa ciągów znaków
  • JavaScript Regular Expressions
  • Obiekt typu Array
  • Metoda forEach
  • Metoda Map
  • Obiekt typu Date
  • Ustawianie i odczytywanie informacji typu czas
  • Obiekt typu Math
 9. Własne obiekty w JavaScript
  • Tworzenie własnych (custom) obiektów
  • Tworzenie obiektu JavaScript: The Constructor
  • Tworzenie obiektu Instance of
  • Tworzenie obiektu Methods
  • Tworzenie funkcji dla obiektów
  • Pojęcie klas
  • Iteratory i Generatory
  • Wywołania call, apply i bind
 10. Zmiana kodowania HTML w locie “on the Fly”
  • Wykorzystanie metody getElementById
  • Wykorzystanie metody getElementsByName
  • Wykorzystanie metody getElementsByTagName
  • Wykorzystanie metody getElementsByClassName
  • Modyfikowanie atrybutów w DOM
  • Dołączanie tekstu do DOM
 11. Tworzenie interaktywnych formularzy w JavaScript
  • Interaktywne formularze
  • Przegląd dostępnych elementów formularza
  • Odświeżanie elementów formularza
  • Obiekt typu form
  • Elementy wejściowe i obiekty tekstowe
  • Obiekty typu textarea
  • Obiekt typu select
  • Walidacja formularzy
  • Typowe błędy bezpieczeństwa popełniane przy tworzeniu formularzy
 12. JavaScript Security
  • Introduction to JavaScript Security Issues
  • Browser vs. Operating System
  • Browser-Specific Security Issues
  • Browser Compatibility and Client-Side Detection
  • Script Blocking
  • Differences in document.write Among Browsers
  • Malicious and Accidental Coding
  • Frame-to-Frame URL Changing
  • Signed Scripts
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Cookies and Security in JavaScript
  • Ethics in Collecting, Storing, Using and Protecting User Data
  • Creating Secure JavaScript Code
 13. Aspekty bezpieczeństwa JavaScript
  • Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa a JavaScript
  • Przeglądarka kontra System Operacyjny
  • Zagadnienia bezpieczeństwa związane z Przeglądarką
  • Zgodność/kompatybilność Przeglądarki i rozpoznawanie strony klienta (Client-Side Detection)
  • Blokowanie wykonywania skryptów
  • Różnice w document.write pomiędzy Przeglądarkami
  • Przykłady złośliwego lub/i „nieumyślnego” kodu
  • Frame-to-Frame URL Changing
  • Podpisywanie skryptów
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Ciasteczka (cookies) i bezpieczeństwo w JavaScript
  • Etyka związana z gromadzeniem, przechowywaniem, używaniem i ochroną danych osobowych
  • Pisanie bezpiecznego kodu JavaScript
 14. JavaScript Libraries and Frameworks
  • Introduction to JavaScript Libraries and Frameworks
  • Choosing a Code Library
  • External and Pre-Made Scripts
  • Loading Your First Library
  • Using JavaScript Library Plug-ins
  • Using Frameworks
  • Best Practices with JavaScript Libraries and Frameworks
  • Copyright Issues and JavaScript
 15. Biblioteki JavaScript (JavaScript Library) i frameworki
  • Biblioteki i frameworki JavaScript
  • Wybór Code Library
  • Skrypty External i Pre-Made
  • Załadowanie twojej pierwszej biblioteki
  • Wykorzystanie dodatków (Plug-ins) JavaScript Library
  • Wykorzystanie frameworków
  • Najlepsze praktyki w prazy z bibliotekami i frameworkami JavaScript
  • Prawa autorskie (Copyright) i JavaScript
 16. JavaScript i AJAX
  • Wprowadzenie do AJAX
  • Obsługa danych i typów treści
  • Interakcje pomiędzy JavaScript, danymi i HTML
  • Wykorzystanie skryptów AJAX
  • AJAX i Serwery
  • AJAX i Bazy danych
  • Problemy typu Usability z AJAX
  • Łączenie AJAX z Bibliotekami
 17. Wprowadzenie do Web API
  • Web Application Programming Interface (API)
  • The Web Storage API
  • The Geolocation API
  • The Canvas API
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Wcześniejsza znajomość języka JavaScript nie jest wymagana. Jednak uczestnicy szkolenia powinni być biegli w wykorzystywaniu sieci Internet, projektowaniu i tworzeniu stron www oraz posiadać umiejętność konfiguracji sieci. W szczególności wymagana jest znajomość tworzenia kodu HTML.

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu podpisany przez CIW.

Ponadto kurs ten przygotowuje również kandydatów do certyfikowanego egzaminu CIW JavaScript Specialist, który jest dostępny w centrach testowych Pearson VUE a którego zaliczenie nadaje tytułu CIW JavaScript Specialist.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW (CIW Certified Instructor)

Wszystkie szkolenia CIW
Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Web Design i Programowanie

JavaScript

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2400 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW