Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Wprowadzenie w składnię języka JavaScript po zmianach wprowadzonych do specyfikacji EcmaScript 2015 wraz z zmianami języka wprowadzonymi w specyfikacji EcmaScript 2016/2017/2018. Użycie aktualnie stosowanej składni w zakresie deklaracji stałych i zmiennych, użycia operatorów. Zakres szkolenia nie obejmuje budowy stron HTML i stylowaniu CSS od podstaw.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
  • Rola JavaScript w aktualnym Frontend Developer RoadMap
  • Środowisko programowania Visual Studio Code
   • Instalacja
   • Konfiguracja
   • Instalacja niezbędnych rozszerzeń
   • Skróty klawiaturowe
  • Konfiguracja struktury projektu witryny www
 2. Podstawy JavaScript
  • Osadzanie kodu w dokumencie HTML
  • Zmienne i stałe – deklaracja i konwersja
  • Komentarze
  • Okna dialogowe
  • Typy danych
  • Operatory
  • Instrukcje warunkowe
  • Instrukcje typu pętle
  • Debugowanie kodu z poziomu przeglądarki
 3. < Programowanie z użyciem typów i obiektów
  • Funkcje (Function)
  • Tablice (Array)
  • Daty (Date)
  • Wyrażenia regularne (RegEx)
  • Math
  • Teksty (String, Template strings)
  • Liczby
  • NaN, Undefined, Null
  • Map, Set
  • Symbol
  • Object
  • Iteratory
  • Generatory
 4. Programowanie Document Object Model (DOM)
  • Metody wyszukujące tagi w dokumencie HTML
  • Atrybuty tagów HTML
  • Dodawanie i usuwanie tagów z dokumentu HTML
  • Praca z zdarzeniami tagów HTML
  • Praca z stylami przypisywanymi do tagów HTML
 5. Praca z obiektami Browser Object Model (BOM)
  • Windows,
  • Location,
  • Navigator,
  • Screen,
  • History
 6. Praca z formularzami HTML
  • Budowa formularza
  • Walidacja danych po stronie HTML
  • Walidacja danych po stronie JavaScript
  • Rola tokena CSRF w zabezpieczaniu formularza
 7. Programowanie w technologii AJAX
  • Wprowadzenie do technologii asynchronicznych
  • Funkcje typu zwrotnego (Callback)
  • Formaty transferu danych: JSON, XML, BLOB, i inne
  • Zastosowanie obiektu XMLHttpRequest
  • Zastosowanie obietnic (Promise)
  • Zastosowanie Fetch API
  • Składnia async / await
 8. Programowanie z użyciem biblioteki jQuery (opcjonalnie)
  • Instalacja biblioteki i dołączenie do strony
  • Obsługa zdarzeń tagów HTML z użyciem jQuery
  • Użycie animacji wbudowanych w jQuery (opcjonalnie)
  • Użycie technologii AJAX w jQuery
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Dla osób znających strukturę dokumentu HTML i składnię stylów CSS przynajmniej w podstawach.

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web development

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

JavaScript

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE