Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Wprowadzenie w składnię języka JavaScript po zmianach wprowadzonych do specyfikacji EcmaScript 2015 wraz z zmianami języka wprowadzonymi w specyfikacji EcmaScript 2016/2017/2018. Użycie aktualnie stosowanej składni z użyciem klas, modułów pozwoli wykorzystać pełnię możliwości współczesnych przeglądarek internetowych. Zakres szkolenia nie obejmuje budowy stron HTML i stylowaniu CSS od podstaw.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
  • Rola JavaScript w aktualnym Frontend Developer RoadMap
  • Środowisko programowania Visual Studio Code
   • Instalacja
   • Konfiguracja
   • Instalacja niezbędnych rozszerzeń
   • Skróty klawiaturowe
  • Konfiguracja struktury projektu witryny www
 2. Powtórzenie wybranych tematów składni JavaScript
  • Osadzanie kodu w dokumencie HTML
  • Zmienne i stałe – deklaracja i konwersja
  • Komentarze
  • Okna dialogowe
  • Typy danych
  • Operatory
  • Instrukcje warunkowe
  • Instrukcje typu pętle
  • Debugowanie kodu z poziomu przeglądarki
 3. Programowanie z użyciem typów i obiektów
  • Funkcje (Function)
  • Tablice (Array)
  • Daty (Date)
  • Wyrażenia regularne (RegEx)
  • Teksty (String, Template strings)
  • Liczby
  • NaN, Undefined, Null
  • Map, Set
  • Symbol
  • Object
  • Iteratory
  • Generatory
 4. Programowanie w technologii AJAX
  • Wprowadzenie do technologii asynchronicznych
  • Funkcje typu zwrotnego (Callback)
  • Formaty transferu danych: JSON, XML, BLOB, i inne
  • Użycie obiektu klasy XMLHttpRequest
  • Zastosowanie obietnic (Promise)
  • Zastosowanie Fetch API
  • Składnia async / await
 5. Programowanie z użyciem biblioteki jQuery (opcjonalnie)
  • Instalacja biblioteki i dołączenie do strony
  • Obsługa zdarzeń tagów HTML z użyciem jQuery
  • Użycie animacji wbudowanych w jQuery (opcjonalnie)
  • Użycie technologii AJAX w jQuery
 6. Programowanie obiektowe
  • Projektowanie klas
  • Deklaracja właściwości i akcesoriów
  • Deklaracja konstruktora
  • Deklaracja metod i metod statycznych
  • Destrukturyzacja obiektów
  • Rola wskazania this w pracy z obiektami
  • Implementacja dziedziczenia
 7. Praca z plikami oraz magazynami danych
  • Użycie technologii AJAX
  • Użycie FileReader
  • Użycie local i session storage
  • Użycie cookies
  • Użycie IndexedDB
  • Użycie WebSQL (opcjonalnie)
 8. Praca z modułami
  • Deklaracja skryptu jako modułu
  • Oznaczanie klas i metod w module do eksportu
  • Import modułu
  • Domyślna klasa modułu
  • Alias nazwy
  • Warunkowe importowanie
 9. Środowisko Node.js
  • Wprowadzenie do środowiska
  • Instalacja środowiska
  • Instalacja wybranych pakietów
  • Konfiguracja package.json
  • Użycie narzędzia npx
  • Użycie narzędzie do konwersji (transpilacji), np. sass do css
  • Reakcja na zdarzenia zmian w zawartości plików js, css, i innych
 10. Użycie narzędzi automatyzujących (Bundlerów)
  • Wprowadzenie do webpack, parcel, rollupjs
  • Instalacja webpack
  • Konfiguracja webpack
  • Użycie konwerterów
  • Użycie optymalizatorów
  • Budowa przykładowego projektu z użyciem webpack
 11. Projekty przykładowych aplikacji (opcjonalnie)
  • Projekt Angular
  • Projekt React
  • Projekt Vue
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Dla osób znających strukturę dokumentu HTML i składnię stylów CSS przynajmniej w podstawach. Również znających tematy obejmujące poziom podstawowy programowania JavaScript.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web development

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

JavaScript

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE