Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: MS-2821

Celem kursu MS-2821 Designing and Managing a Windows Public Key Infrastructure jest zapoznanie z projektowaniem i zarządzaniem infrastrukturą klucza publicznego. Zdobycie umiejętności pozwalających na wdrażanie i utrzymanie infrastruktury klucza publicznego w sieciach Windows Server. Nauczenie konfiguracji PKI w środowisku usług sieciowych Microsoft Internet Explorer, Microsoft Exchange Server, Microsoft Internet Information Server, Microsoft Outlook oraz Remote Access Services.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Opis PKI oraz głównych komponentów PKI.
 • Projektowanie hierarchii urzędu certyfikacyjnego (CA) w celu zapewnienia wymagań biznesowych.
 • Instalacja Certificate Services do utworzenia hierarchii CA.
 • Zarządzanie certyfikatami, urzędami certyfikacyjnymi oraz planowanie sposobu odzyskiwania Certificate Service.
 • Tworzenie i publikacja szablonów certyfikatów oraz podmiana istniejących szablonów certyfikatów.
 • Rejestrowanie certyfikatów ręcznie, automatycznie oraz rejestracja kart magnetycznych.
 • Implementacja ręcznych i zautomatyzowanych sposobów archiwizacji i odzyskiwania kluczy w Windows 2003 Server PKI.
 • Konfiguracja zaufania pomiędzy organizacjami (jednostkami certyfikującymi) poprzez konfiguracje i implementację.
 • Dystrybucja kart elektronicznych w środowisku Windows.
 • Zabezpieczanie środowiska Web przez implementację zabezpieczeń SSL oraz oparte o certyfikaty uwierzytelnianie dla aplikacji sieciowych.
 • Implementacja zabezpieczeń poczty elektronicznej przy użyciu Microsoft Exchange Server w środowisku Windows 2000 lub Windows 2003.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Ukończone kursy:

 • MS-2152 Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server
 • MS-2153 Implementing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure
 • MS-2154 Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services
 • MS-2274 Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 • MS-2275 Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 • MS-2277 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services
 • MS-2279 Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

lub równoważna wiedza.

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Kurs przygotowuje do egzaminów:

 • 70-214 Implementing and Managing Security in a Windows 2000 Network Infrastructure
 • 70-220 Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network
 • 70-298 Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network
 • 70-299 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network

wchodzących w skład ścieżek MCSA/MCSE (Microsoft Certified Systems Administrator / Microsoft Certified Systems Engineer).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server Technologies

Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo Sieci

Bezpieczeństwo IT