Szkolenia Component Soft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: KBS-535

Kubernetes to de facto system do orkiestracji kontenerów, np. automatyzacja wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi opartymi na mikrousługach.

Szkolenie to najpierw zapoznaje uczestników z podstawowymi koncepcjami i architekturą Kubernetes, jego początkową instalacją, konfiguracją i kontrolą dostępu, Kubernetes Pods and Workloads, Scheduling i Node Management, Accessing the applications, Persistent storage w Kubernetes, a także jego Logging, Monitoring i Troubleshooting.

Druga część poszerza wiedzę delegatów o informacje o najważniejszych zagadnieniach i narzędziach związanych z zabezpieczeniami Kubernetes i kontenerów. Wprowadza koncepcje, procedury i najlepsze praktyki w celu zabezpieczenia systemów opartych na Kubernetes i aplikacji opartych na kontenerach przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Zajmuje się głównymi obszarami bezpieczeństwa natywnego dla chmury: konfiguracją klastra Kubernetes, hartowaniem klastra Kubernetes, wzmocnieniem podstawowego systemu operacyjnego i sieci, minimalizacją luk w zabezpieczeniach mikrousług, bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a także monitorowaniem, rejestrowaniem i bezpieczeństwem środowiska uruchomieniowego.

Ten kurs nie tylko przygotowuje delegatów do codziennego administrowania systemami opartymi na Kubernetes, ale także do oficjalnych egzaminów Certified Kubernetes Administrator (CKA), Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) i Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) w Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Podział tematów: 3 dni administracji Kubernetes + 2 dni Kubernetes i bezpieczeństwo aplikacji oparte na kontenerach

Struktura: 50% teorii 50% ćwiczeń laboratoryjnych

Grupa docelowa:

Administratorzy systemów, programiści i DevOps, którzy chcą zrozumieć i używać Kubernetes w środowiskach korporacyjnych i chmurowych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

CZĘŚĆ I. Administracja Kubernetes z CKA i CKAD exam.prep.

   1. Wprowadzenie do Kubernetes
    • Ogólne przetwarzanie w chmurze
    • Rodzaje chmur
    • Natywne przetwarzanie w chmurze
    • Orkiestracja kontenerów
    • Kubernetes
    • Koncepcje Kubernetes
    • Kategorie obiektów Kubernetes
    • Niestandardowe definicje zasobów
    • Architektura Kubernetes
    • Kubernetes master
    • Kubernetes node
    • Kubernetes Lab: kontrola stanu
   2. Dostęp do Kubernetes
    • Dostęp do klastra Kubernetes
    • Kontrolowanie dostępu do API
    • Autoryzacja
    • Kontrola dostępu oparta na rolach
    • Role i role klastrów
    • Powiązania ról
    • Kontrola dostępu
    • Kubernetes Lab: dostęp do interfejsu API
   3. Obciążenia Kubernetes
    • Kapsuła
    • Nasza pierwsza kapsuła
    • Operacje na strąkach
    • Stan i cykl życia kapsuły Stan i cykl życia kapsuły (cd.)
    • Przykłady sond strąkowych
    • Przykłady RestartPolicy
    • Zarządzanie zasobami InitContainers Pod
    • Kontekst zabezpieczeń poda
    • Wzory dla pojemników kompozytowych
    • ReplicationController i ReplicaSet
    • Praca z ReplicationController, ReplicaSet
    • Wdrożenia
    • Praca z wdrożeniami
    • Kubernetes Lab: obciążenia
   4. Harmonogramowanie i zarządzanie węzłami
    • Harmonogram Kubernetes
    • Priorytety i wywłaszczanie Podów
    • Przypisywanie Podów do Nodów
    • Przypisywanie Podów do Nodów - Koligacje - Podobieństwa do Podów
    • Plamy i tolerancje
    • Zarządzanie Nodami
    • Kubernetes Lab: planowanie
   5. Dostęp do aplikacji
    • Usługi
    • Rodzaje usług
    • Praca z usługami
    • Praca z usługami
    • Ingress
    • Definicja Ingress
    • Praca z Ingress
    • Zasady sieciowe
    • Przykład zasad sieciowych
    • Kubernetes Lab: dostęp do aplikacji
   6. Trwałe przechowywanie w Kubernetes
    • Objętości Przykład objętości Typy woluminów
    • Trwałe woluminy
    • Przykład trwałego woluminu
    • Dynamiczne dostarczanie PVC
    • Sekrety
    • Używanie Secrets jako zmiennych środowiskowych
    • Używanie sekretów jako woluminów
    • ConfigMaps
    • Kubernetes Lab: trwałe przechowywanie
   7. Specjalne obciążenia Kubernetes
    • StatefulSets - ograniczenia
    • Przykład StatefulSet
    • Przykład StatefulSet z PVC
    • Praca, CronJobs
    • Przykład Jobów
    • Przykład CronJobs
    • DaemonSets
    • Kubernetes Lab: specjalne obciążenia
   8. Rejestrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów
    • Architektura logowania
    • Monitorowanie
    • Rozwiązywanie problemów
    • Kubernetes Lab: rejestrowanie i monitorowanie
   9. Instalacja i aktualizacja Kubernetes
    • Wybór odpowiedniego rozwiązania
    • Instalacja Kubernetes z jednym węzłem
    • Uniwersalny instalator Kubernetes
    • Zainstaluj za pomocą kubeadm na CentOS
    • Aktualizacja Kubernetes
    • Sieć Kubernetes Kubernetes
    • Laboratorium: Uaktualnianie Kubernetes
    • Dodatek: kontenery aplikacji
    • Pojemniki aplikacji
    • Kontenery w systemie Linux
    • Środowisko wykonawcze kontenera

CZĘŚĆ II. Kubernetes i bezpieczeństwo aplikacji oparte na kontenerach z CKS exam.prep

 1. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
  • Użytkownicy i konta usług w Kubernetes
  • Uwierzytelnianie użytkowników
  • Zarządzanie uprawnieniami z RBAC
 2. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
  • Sprawdzanie luk w zabezpieczeniach obrazów
  • Walidacja obrazu w Kubernetes
  • Zmniejszenie śladu obrazu
  • Bezpieczne rejestry obrazów
 3. Weryfikacja konfiguracji klastra i testy penetracyjne
  • Użyj testu porównawczego CIS, aby przejrzeć konfigurację zabezpieczeń składników Kubernetes
  • Zmodyfikuj konfigurację komponentów klastra, aby była zgodna z testem CIS Benchmark
  • Testy penetracyjne Kubernetes pod kątem znanych luk w zabezpieczeniach
 4. Hartowanie systemu
  • Używaj narzędzi do hartowania jądra
  • Skonfiguruj odpowiednie domeny zabezpieczeń na poziomie systemu operacyjnego
  • Kontenerowe piaskownice środowiska wykonawczego
  • Ogranicz dostęp do sieci
 5. Monitorowanie i rejestrowanie
  • Skonfiguruj dzienniki kontroli Kubernetes
  • Skonfiguruj zasady inspekcji
  • Monitoruj zachowanie aplikacji za pomocą Falco
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość interfejsu wiersza polecenia systemu Linux. Szerokie rozumienie administracji systemem Linux. Podstawowa znajomość kontenerów Linux, np. Doker.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty podpisane przez Component Soft.

Prowadzący

Certyfikowany Trener Component Soft.

Pozostałe szkolenia Component Soft | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

DevOps

Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 6750 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Component Soft

Harmonogram szkoleń
Component Soft