Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Poznanie bardziej zaawansowanych możliwości jakie oferuje język VBA w zakresie budowy własnych narzędzi analitycznych oraz własnych funkcji obliczeniowych. Wykorzystanie możliwości związanych z budową formularzy wspomagających pracę z danymi oraz automatyzację czynności pobierania danych, przetwarzania i raportowania. Użycie bibliotek w celu pobrania danych z zewnętrznych baz danych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Struktura języka VBA – powtórzenia
  • Procedury: Function, Sub
  • Typy danych
  • Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end if
  • Instrukcja case
  • Pętle do ... loop while, until
  • Pętla for ... next
  • Instrukcje przerwania pętli (exit)
 2. Ciągi znaków - string
  • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
  • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
 3. Visual Basic w Excelu
  • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
  • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
  • Deklaracja zmiennych
  • Zasięg i czas życia zmiennych
  • Operatory i ich priorytety
  • Opcje modułów
  • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
  • Obiekty, klasy, metody i własności
  • Zabezpieczanie kodu
  • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 4. Debuggowanie- obsługa błędów
  • Przetwarzanie krokowe
  • Okienko Locals
  • Okienko Immediate
  • Pułapki – Watches
  • Rodzaje błędów i ich obsługa
  • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
 5. Model Obiektów Excela
  • Obiekt Application
  • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
  • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
  • Obiekt Selection
  • Kolekcja Range
  • Obiekt Cells
  • Wyświetlanie danych na pasku status
  • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
  • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
 6. Obsługa zdarzeń w języku VBA
  • Czym jest zdarzenie?
  • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
  • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
  • Obsługa często występujących zdarzeń
 7. Programowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty 
  • Tworzenie klas 
  • Tworzenie i niszczenie obiektów 
  • Tworzenie metod 
  • Tworzenie własności 
  • Walidacja danych przy pomocy własności 
  • Domyślne własności i metody
  • Obsługa błędów w klasach
 8. Tworzenie i zarządzanie kolekcjami<
  • Tworzenie kolekcji 
  • Dodawanie i usuwanie elementów 
  • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 9. Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych 
  • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych 
  • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
  • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
  • Praca z plikami XML
 10. Łączenie się do zewnętrznego źródła baz danych - ADO
  • Podłączanie do zewnętrznych baz danych MS Access, MS SQL Server, Oracle
  • Przetwarzanie danych w recordset
  • Projektowanie zapytań w języku SQL
  • Wykorzystanie danych z recordset do zasilenia kontrolek (comboBox, listBox)
  • Projektowanie aplikacji bazodanowej
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym w zakresie użycia funkcji. Umiejętność formatowania danych, użycia formatowania warunkowego, oraz dodawania podstawowych wykresów. Znajomość procesu pobierania danych z zewnętrznych źródeł. Znajomość podstaw rejestracji makr oraz składni języka VBA w zakresie deklaracji typów danych oraz użycia struktur decyzyjnych.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web development

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE