Szkolenia Python Academy

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: PA-HPCP

Potrzeba skomplikowanych i wydajnych obliczeń jest dużo starsza niż przemysł komputerowy. Dzisiaj oprogramowanie jest codziennym rozwiązaniem problemów obliczeniowych - musi być ciągle od nowa projektowane lub adaptowane w niekończącej się ilości miejsc, żeby osiągnąć cele użytkowników i przeprowadzić wydajne i poprawne obliczenia. Nic tak nie może zaspokoić tych wymagań, jak język programowania, który jest łatwy do nauczenia się przez użytkowników i umożliwia im aktywne realizowanie rozwiązań swoich problemów.

Python jest właśnie tym językiem - jest łatwy do nauki, do użycia i do czytania. Składnia języka umożliwia relatywnie proste pisanie łatwego w utrzymaniu kodu, jak również użycie go jako swoistej 'formy komunikacji' z innymi ludźmi. Co więcej, jest łatwy do optymalizacji i specjalizacji kodu, celem użycia go dla wymagających, ograniczonych zasobowo obliczeń. Będzie to głównym przedmiotem tego kursu

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Optymalizacja programów w Pythonie
  • Wprowadzenie do optymalizacji.
  • Strategie optymalizacyjne - Benchmarking z Pystone, profilowanie CPU z cProfile, pomiar zużycia pamięci z Guppy_PE Framework. Uczestnicy są zachęcani do przyniesienia swoich własnych programów celem profilowania ich na kursie.
  • Algorytmy i anty-wzorce projektowe - przykłady algorytmów, które działają wyjątkowo wolno lub szybko w Pythonie.
  • Odpowiednie struktury danych - porównanie wbudowanych struktur danych: list, zbiorów, podwójnie zakończonych kolejek, standardowych słowników.
  • Caching - deterministyczne i niedeterministyczne spojrzenie na caching i proces tworzenia dekoratorów.
  • Przykład - znajdziemy numerycznie i obliczeniowo wymagający problem i zaimplementujemy go w czystym Pythonie. Później popatrzymy na możliwości algorytmicznej poprawy szybkości obliczeń.
  • Testowanie prędkości - znajdowanie rozwiązań do prawidłowego pomiaru czasu wykonania programu.
  • Psyco - 'just-in-time-complier' (JIT), pozwalający na tłumaczenie części kodu bajtowego na kod maszynowy. Przykłady celem pokazania możliwości użycia Psyco.
  • Obliczenia numeryczne z NumPy - podstawy użycia biblioteki.
  • Używanie wielu jednostek obliczeniowych z PyProcessing/Multiprocessing.
  • Kombinacja strategii optymalizacyjnych.
  • Przegląd rozszerzeń do Pythona z innych języków.
 2. Rozszerzenie Pythona z innych języków
  • Wprowadzenie do przykładu, który będzie użyty w dalszej części tego modułu.
  • Użycie C-API Pythona - standardowy Python jest zaimplementowany w C i oferuje solidne API do pisania rozszerzeń.
  • Użycie plików DLL z ctypes - dostęp do bibliotek DLL lub bibliotek współdzielonych z poziomu Pythona.
  • Rozszerzenia Pythona z Pyrex/Cython.
  • Automatyczna generacja rozszerzeń ze SWIG - "Simplified Wrapper and Interface Generator", pozwalający tworzyć biblioteki C/C++ z 13 języków programowania - jednym z nich jest Python. Przykłady zarówno w C, jak i w C++.
  • Jython - podstawy implementacji Pythona w Javie. Przykłady użycia zarówno już istniejących klas Javy, jak i napisanych własnoręcznie.
  • IronPython - implementacja Pythona w .NET, pozwalająca na dostęp do wszystkich funkcjonalności .NET i stawiająca IronPythona zaraz obok C# i VisualBasica, jako pełnoprawny język platformy .NET.
  • Użycie subrutyn FORTRANa w Pythonie - przykłady użycia F2PY do połączenia FORTRAN77, FORTRAN90/95 programów z Pythonem. Projektowanie interfejsów zorientowanych obiektowo do tych bibliotek.
 3. Szybki kod z kompilatorem Cython
  • Używanie pyximport do szybkiego budowania/aktualizowania modułów rozszerzeń.
  • Użycie cython.inline() do kompilacji kodu w trakcie wykonania programu.
  • Budowanie rozszerzeń z distutils.
  • Szybki dostęp do typów wbudowanych w Pythonie.
  • Szybkie iterowanie po typach Pythonowych i C.
  • Przetwarzanie łańcuchów napisów.
  • Szybka arytmetyka.
  • Inkrementacyjne optymalizowanie kodu Cythona.
  • Wielowątkowość poza GIL(Global Interpreter Lock).
  • Wywołania zewnętrznych bibliotek C.
  • Pisanie 'opakowań' API Pythona.
  • Wywołania funkcji z C przez moduł rozszerzeń.
 4. Numeryczne obliczenia z NumPy
  • Standardowe obliczenia algebry liniowej i operacje na tablicach.
  • Konstrukcja macierzy i ich właściwości w przykładach.
  • Porównanie prędkości pomiędzy dynamicznie określanymi typami danych Pythona i definiowanymi explicite tablicami NumPy.
  • Odniesienie do zależności pomiędzy typami danych w NumPy i C.
  • Cięcie i rzutowanie macierzy - czytanie i pisanie do niezależnych części tablic, zastosowanie rzutowania do operacji na macierzach o różnych wymiarach.
  • Funkcje uniwersalne - wykonywanie wielu operacji na całych macierzach, niezależnie od ich wymiaru, przykłady użycia.
  • Algebra numeryczna.
  • Praca z brakującymi wartościami - maskowane i NA-maskowane macierze, użycie do obliczeń na tablicach z brakującymi lub nieprawidłowymi danymi.
  • Dostosowywanie obsługi błędów - NumPy oferuje wysokopoziomowe podejście do obsługi błędów bez strat na wydajności działania.
  • Wsparcie testowania - NumPy oferuje funkcjonalności pomagające w pisaniu testów - kurs pokrywa podstawy korzystania z nich.
 5. Szybkie przetwarzanie NumPy z Cythonem
  • Użycie interfejsu buforowania Pythona z Cythonem.
  • Bezpośredni dostęp do buforów danych innych rozszerzeń Pythona.
  • Odzyskiwanie metadanych o warstwie buforowej.
  • Ustawianie wydajnych widoków pamięci na zewnętrznych buforach.
  • Implementacja szybkich pętli Cythona nad macierzami NumPy.
  • Iteracja nad buforami wyeksportowanymi z NumPy
  • Implementacja prostego algorytmy przetwarzania obrazów
  • Użycie "typów skondensowanych" do implementacji algorytmu i wydajnego przeprowadzenia jego wykonania z użyciem różnych typów danych z C.
  • Użycie równolegle wykonujących się pętli celem skorzystania z przetwarzania wieloprocesorowego.
  • Budowanie modułów z OpenMP.
  • Równoległe przetwarzanie danych.
  • Przyspieszenie działania pętli używając wątków OpenMP.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w programowaniu w Pythonie jest wymagane.
 • Podstawowa znajomość języka C jest przydatna - ale nie wymagana.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Python Academy.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca Python Academy.

Pozostałe szkolenia Python Academy | Szkolenia na zamówienie

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Python

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 6900 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Python Academy

Harmonogram szkoleń
Python Academy