Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Poznanie możliwości jakie oferuje język VBA w zakresie od podstaw do zagadnień zaawansowanych. Poznanie pełnej składni języka, wraz z zastosowaniem w analizach danych przechowywanych w bazach danych. Poznanie modelu obiektowego Excel’a i Access’a pozwalającego na użycie w budowanych aplikacjach pełni możliwości jakie oferuje programowanie obiektowe.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Makra<
  • Rejestrowanie i edycja makr
  • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
 2. Środowisko VBA
  • Visual Basic Editor i jego opcje
  • Zarządzanie komponentami
  • Skróty klawiszowe
  • Optymalizacja środowiska
 3. Wstęp do programowania proceduralnego
  • Procedury: Function, Sub
  • Typy danych
  • Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end if
  • Instrukcja case
  • Pętle do ... loop while, until
  • Pętla for ... next
  • Instrukcje przerwania pętli (exit)
  • Przetwarzanie macierzy
 4. Ciągi znaków
  • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
  • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
 5. Visual Basic
  • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
  • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
  • Deklaracja zmiennych
  • Zasięg i czas życia zmiennych
  • Operatory i ich priorytety
  • Opcje modułów
  • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
  • Obiekty, klasy, metody i własności
  • Zabezpieczanie kodu
  • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 6. Debugging
  • Przetwarzanie krokowe
  • Okienko Locals
  • Okienko Immediate
  • Pułapki - Watches
  • Call Stack
 7. Obsługa błędów
  • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
  • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo
 8. Model Obiektów Excel
  • Obiekt Application
  • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
  • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
  • Obiekt Selection
  • Kolekcja Range
  • Obiekt Cells
  • Wyświetlanie danych na pasku status
  • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
  • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
 9. Obsługa zdarzeń w języku VBA
  • Czym jest zdarzenie?
  • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
  • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
  • Obsługa często występujących zdarzeń
  • Zdarzenia na poziomie Aplikacji
 10. Formularze VBA
  • Tworzenie własnych formularzy
  • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
  • Wykorzystanie formularzy w arkusz
 11. Tablice
  • Tablice statyczne i statyczne wielowymiarowe
  • Tablice dynamiczne 
  • Tablica dynamiczna typu Variant 
  • Optymalizacja tablic i pamięci 
  • Tablice wielowymiarowe
 12. Programowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty 
  • Tworzenie klas 
  • Tworzenie metod 
  • Tworzenie własności 
  • Walidacja danych przy pomocy własności 
  • Domyślne własności i metody
  • Obsługa błędów w klasach
  • Konstruktor i destruktor klasy
 13. Tworzenie i zarządzanie kolekcjami
  • Tworzenie kolekcji 
  • Dodawanie i usuwanie elementów 
  • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 14. Zaawansowane struktury i funkcje VBA
  • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal) 
  • Procedury o zmiennej ilości parametrów 
  • Parametry opcjonalne i wartości domyślne 
  • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray) 
  • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów 
  • Typy użytkownika (User-defined Type) 
  • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0 
  • Konwersja typów (Conversion)
 15. Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych 
  • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych 
  • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
  • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
  • Import plików XML
 16. Dodatki
  • Tworzenie własnych dodatków
  • Tworzenie paska narzędzi dla dodatku
  • Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie
 17. Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
  • Microsoft Scripting Runtime
 18. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych
  • Referencje do zewnętrznych źródeł danych
  • Wykorzystanie biblioteki ADO
  • Obiekty ADO: Connection, Command, Recordset
  • Łańcuch połączenia - connection string
  • Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL
  • Biblioteka ADOX i możliwości modyfikowania struktury bazy danych
  • Wywoływanie kwerend parametrycznych
  • Eksportowanie zbioru rekordów do pliku XML
  • Importowanie pliku XML
 19. Postawy języka SQL
  • Podstawowa budowa zapytania – kolejność działań
  • Ograniczenia wyników danych
  • Sortowanie danych
  • Ranking danych
  • Pobieranie danych z wielu tabel
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw pracy z arkuszem kalkulacyjnym w zakresie użycia podstawowych funkcji. Umiejętność formatowania danych, użycia formatowania warunkowego, oraz dodawania podstawowych wykresów. Znajomość procesu pobierania danych z zewnętrznych źródeł. Umiejętność pracy z podstawowymi obiektami Access: tabele, kwerendy, formularze i raporty.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web Design i Programowanie

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3900 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE