Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Poznanie możliwości jakie oferuje język VBA w zakresie od podstaw do zagadnień zaawansowanych. Poznanie pełnej składni języka, wraz z zastosowaniem w analizach danych przechowywanych w bazach danych. Poznanie modelu obiektowego Excel’a i Access’a pozwalającego na użycie w budowanych aplikacjach pełni możliwości jakie oferuje programowanie obiektowe.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Makra<
  • Rejestrowanie i edycja makr
  • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
 2. Środowisko VBA
  • Visual Basic Editor i jego opcje
  • Zarządzanie komponentami
  • Skróty klawiszowe
  • Optymalizacja środowiska
 3. Wstęp do programowania proceduralnego
  • Procedury: Function, Sub
  • Typy danych
  • Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end if
  • Instrukcja case
  • Pętle do ... loop while, until
  • Pętla for ... next
  • Instrukcje przerwania pętli (exit)
  • Przetwarzanie macierzy
 4. Ciągi znaków
  • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
  • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
 5. Visual Basic
  • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
  • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
  • Deklaracja zmiennych
  • Zasięg i czas życia zmiennych
  • Operatory i ich priorytety
  • Opcje modułów
  • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
  • Obiekty, klasy, metody i własności
  • Zabezpieczanie kodu
  • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 6. Debugging
  • Przetwarzanie krokowe
  • Okienko Locals
  • Okienko Immediate
  • Pułapki - Watches
  • Call Stack
 7. Obsługa błędów
  • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
  • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo
 8. Model Obiektów Excel
  • Obiekt Application
  • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
  • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
  • Obiekt Selection
  • Kolekcja Range
  • Obiekt Cells
  • Wyświetlanie danych na pasku status
  • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
  • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
 9. Obsługa zdarzeń w języku VBA
  • Czym jest zdarzenie?
  • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
  • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
  • Obsługa często występujących zdarzeń
  • Zdarzenia na poziomie Aplikacji
 10. Formularze VBA
  • Tworzenie własnych formularzy
  • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
  • Wykorzystanie formularzy w arkusz
 11. Tablice
  • Tablice statyczne i statyczne wielowymiarowe
  • Tablice dynamiczne 
  • Tablica dynamiczna typu Variant 
  • Optymalizacja tablic i pamięci 
  • Tablice wielowymiarowe
 12. Programowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty 
  • Tworzenie klas 
  • Tworzenie metod 
  • Tworzenie własności 
  • Walidacja danych przy pomocy własności 
  • Domyślne własności i metody
  • Obsługa błędów w klasach
  • Konstruktor i destruktor klasy
 13. Tworzenie i zarządzanie kolekcjami
  • Tworzenie kolekcji 
  • Dodawanie i usuwanie elementów 
  • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 14. Zaawansowane struktury i funkcje VBA
  • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal) 
  • Procedury o zmiennej ilości parametrów 
  • Parametry opcjonalne i wartości domyślne 
  • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray) 
  • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów 
  • Typy użytkownika (User-defined Type) 
  • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0 
  • Konwersja typów (Conversion)
 15. Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych 
  • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych 
  • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
  • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
  • Import plików XML
 16. Dodatki
  • Tworzenie własnych dodatków
  • Tworzenie paska narzędzi dla dodatku
  • Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie
 17. Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
  • Microsoft Scripting Runtime
 18. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych
  • Referencje do zewnętrznych źródeł danych
  • Wykorzystanie biblioteki ADO
  • Obiekty ADO: Connection, Command, Recordset
  • Łańcuch połączenia - connection string
  • Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL
  • Biblioteka ADOX i możliwości modyfikowania struktury bazy danych
  • Wywoływanie kwerend parametrycznych
  • Eksportowanie zbioru rekordów do pliku XML
  • Importowanie pliku XML
 19. Postawy języka SQL
  • Podstawowa budowa zapytania – kolejność działań
  • Ograniczenia wyników danych
  • Sortowanie danych
  • Ranking danych
  • Pobieranie danych z wielu tabel
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw pracy z arkuszem kalkulacyjnym w zakresie użycia podstawowych funkcji. Umiejętność formatowania danych, użycia formatowania warunkowego, oraz dodawania podstawowych wykresów. Znajomość procesu pobierania danych z zewnętrznych źródeł. Umiejętność pracy z podstawowymi obiektami Access: tabele, kwerendy, formularze i raporty.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Web development

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE