Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej na konfigurację usługi Microsoft 365 w organizacjach do małej do dużej. W małej organizacji uruchomienie firmy tylko i wyłącznie w chmurze, w dużej firmie integracja środowiska do współpracy z chmurą.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Konfiguracja dzierżawy
  • Utworzenie dzierżawy pakietu Office 365
  • Dodawanie własnej domeny
  • Konfiguracja usługi DNS
  • Laboratorium : Konfiguracja dzierżawy
 2. Zarządzanie użytkownikami Office 365 
  • Tworzenie kont użytkowników
  • Przypisywanie licencji do użytkowników
  • Zarządzanie zasadami haseł
  • Tworzenie grup
  • Konfigurowanie administratorów usług
  • Dodawanie pracownika jako administratora
  • Dodawanie osoby spoza firmy jako administratora
 3. Planowanie i konfigurowanie pakietu Office 365
  • Przygotowanie zasobu instalacyjnego
  • Przygotowanie wdrożenia
 4. Planowanie i konfigurowanie usługi Exchange Online
  • Omówienie przepływu poczty e-mail w usłudze Office 365
  • Odbieranie wiadomości e-mail
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Aplikacje lokalne
  • Organizacje partnerskie
  • Integracja z lokalnym programem Exchange Server
  • Administrowanie usługą Exchange Online
  • Administrowanie i synchronizacja katalogów
  • Program Windows PowerShell do administrowania
  • Omówienie ról administratora
  • Omówienie ról użytkowników
  • Delegowanie uprawnień i ról 66
  • Administrowanie odbiorcami usługi Exchange Online
  • Zarządzanie skrzynkami pocztowymi usługi Exchange Online
  • Zarządzanie właściwościami skrzynki pocztowej przy użyciu centrum administracyjnego programu Exchange
  • Konfigurowanie adresów e-mail
  • Przypisanie adresu e-mail w usłudze Exchange Online
  • Konfigurowanie adresów e-mail za pomocą centrum administracyjnego programu Exchange
  • Konfigurowanie zasobów
  • Tworzenie nowej skrzynki pocztowej pokoju
  • Tworzenie nowej skrzynki pocztowej sprzętu
  • Konfigurowanie udostępnionych skrzynek pocztowych
  • Delegowanie dostępu do skrzynek pocztowych
  • Konfigurowanie użytkowników poczty
  • Konfigurowanie kontaktów i zarządzanie nimi
  • Import kontaktów
  • Administrowanie zasadami dostępu klientów w usłudze Exchange Online
  • Konfigurowanie zasad dla aplikacji Outlook w sieci Web
  • Funkcje
  • Dostęp do plików
  • Dostęp w trybie offline
  • Komputery publiczne i prywatne
  • Konfigurowanie dostępu dla urządzeń przenośnych
  • Konfigurowanie zasad skrzynek pocztowych dla urządzeń przenośnych
  • Wdrażanie zasad skrzynek pocztowych dla urządzeń przenośnych
 5. Planowanie i konfigurowanie usługi SharePoint Online
  • Limity oprogramowania usługi SharePoint Online
  • Konfigurowanie ustawień usługi SharePoint Online
  • Pokaż lub ukryj opcje
  • Zarządzanie magazynem zbioru witryn
  • Środowisko usługi OneDrive dla Firm
  • Środowisko Listy i biblioteki programu SharePoint
  • Środowisko Centrum administracyjne
  • Office Graph
  • Usługa przesyłania strumieniowego wideo
  • Strony witryny
  • Ustawienia wersji globalnej
  • Zarządzanie prawami do informacji (IRM)
  • Tworzenie witryny
  • Tworzenie podwitryn
  • Połączenia z witryn do grup usługi Office 365
  • Skrypt niestandardowy
  • Funkcje podglądu
  • Połączone usługi
  • Dostęp do aplikacji
  • Powiadomienia push na urządzenia mobilne - usługa OneDrive dla Firm
  • Powiadomienia typu push na urządzenia mobilne - SharePoint
  • Komentarze na stronach witryny
  • Konfigurowanie profilów użytkowników usługi SharePoint Online
  • Osoby
  • Organizacja
  • Ustawienia mojej witryny
  • Dodawanie aplikacji usługi SharePoint Online
  • Administrowanie zbiorami witryn usługi SharePoint Online
  • Domyślne zbiory witryn
  • Tworzenie, usuwanie i przywracanie zbiorów witryn
  • Tworzenie zbiorów witryn
  • Usuwanie zbiorów witryn
  • Przywracanie usuniętych zbiorów witryn
  • Konfigurowanie zbiorów witryn
  • Wyświetlanie właściwości zbioru witryn
  • Dodawanie lub usuwanie administratorów zbioru witryn
  • Udostępnianie zbiorów witryn
  • Zarządzanie przydziałem zasobów serwera dla zbioru witryn
  • Administrowanie użytkownikami zewnętrznymi w usłudze SharePoint Online
  • Konfigurowanie udostępniania użytkowników zewnętrznych
  • Udostępnianie dokumentów i inspekcja dostępu współdzielonego
  • Udostępnianie zawartości uwierzytelnionym użytkownikom zewnętrznym
  • Udostępnianie poszczególnych dokumentów za pomocą zaproszeń lub anonimowych linków gości
  • Inspekcja udostępnionego dostępu do witryn i dokumentów
  • Inspekcja w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Microsoft 365
  • Usuwanie udostępniania użytkowników zewnętrznych
  • Usuwanie uprawnień użytkowników zewnętrznych
  • Odwoływanie zaproszeń
  • Wyłączanie anonimowych linków gości
  • Wyłączanie udostępniania użytkowników zewnętrznych
 6. Konfigurowanie usługi OneDrive
  • Udostępnianie dokumentów przy użyciu usługi OneDrive dla Firm
  • Wyświetlanie dokumentów udostępnionych Ci przez inne osoby
  • Zatrzymywanie udostępniania dokumentu
  • Udostępnianie dokumentu przez ograniczony czas
  • Konfiguracja i synchronizacja klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm
  • Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (OneDrive.exe)
  • Obsługiwane systemy operacyjne
  • Bieżące ograniczenia
  • Znajdowanie wersji klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm zainstalowanej w systemie
  • Centrum administracyjne usługi OneDrive dla Firm
  • Migrowanie plików do usługi OneDrive dla Firm
  • Analizowanie danych
  • Migrowanie danych
  • Rozwiązywanie problemów z migracją
  • Zarządzanie zawartością w usłudze OneDrive dla Firm
  • Rozwiązywanie problemów z usługą SharePoint Online
  • Rozwiązywanie problemów z ustawieniami dzierżawy usługi SharePoint Online
  • Rozwiązywanie problemów z dostępem użytkowników zewnętrznych
  • Rozwiązywanie problemów z ustawieniami zbioru witryn usługi SharePoint Online
  • Rozwiązywanie problemów z usługą OneDrive dla Firm
  • Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive dla Firm
  • Rozwiązywanie problemów z klientem synchronizacji usługi OneDrive dla Firm
 7. Konfigurowanie usługi Microsoft Teams
  • Ustawienia całej dzierżawy usługi Office 365
  • Ogólne
  • Integracja z pocztą e-mail
  • Aplikacje
  • Niestandardowa pamięć masowa w chmurze
  • Ustawienia według typu użytkownika/licencji
  • Jak usługa Teams korzysta z grup usługi Office 365
  • Członkostwo w grupie
  • Zarządzanie zespołami i kanałami
  • Członkostwo w zespole
  • Role zespołowe
  • Ustawienia zespołu
  • Kanały
  • Najważniejsze wskazówki dotyczące organizowania zespołów
  • Kanał Ogólny
  • Zarządzanie dostępem użytkowników do zespołów
  • Dostęp dla gości
  • Aplikacje klienckie zespołów
  • Klient sieci Web
  • Klienci stacjonarni
  • Klienci mobilni
 8. Zarządzanie aktualizacjami klienta

 

Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Wymagana wiedza z zakresu usług sieciowych takich jak DNS,DHCP oraz podstawy administracji usługą Active Directory.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Oprogramowanie biurowe

Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE