Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej na konfigurację usługi Microsoft 365 w organizacjach do małej do dużej. W małej organizacji uruchomienie firmy tylko i wyłącznie w chmurze, w dużej firmie integracja środowiska do współpracy z chmurą.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Konfiguracja dzierżawy
  • Utworzenie dzierżawy pakietu Office 365
  • Dodawanie własnej domeny
  • Konfiguracja usługi DNS
  • Laboratorium : Konfiguracja dzierżawy
 2. Zarządzanie użytkownikami Office 365 
  • Tworzenie kont użytkowników
  • Przypisywanie licencji do użytkowników
  • Zarządzanie zasadami haseł
  • Tworzenie grup
  • Konfigurowanie administratorów usług
  • Dodawanie pracownika jako administratora
  • Dodawanie osoby spoza firmy jako administratora
 3. Planowanie i konfigurowanie pakietu Office 365
  • Przygotowanie zasobu instalacyjnego
  • Przygotowanie wdrożenia
 4. Planowanie i konfigurowanie usługi Exchange Online
  • Omówienie przepływu poczty e-mail w usłudze Office 365
  • Odbieranie wiadomości e-mail
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Aplikacje lokalne
  • Organizacje partnerskie
  • Integracja z lokalnym programem Exchange Server
  • Administrowanie usługą Exchange Online
  • Administrowanie i synchronizacja katalogów
  • Program Windows PowerShell do administrowania
  • Omówienie ról administratora
  • Omówienie ról użytkowników
  • Delegowanie uprawnień i ról 66
  • Administrowanie odbiorcami usługi Exchange Online
  • Zarządzanie skrzynkami pocztowymi usługi Exchange Online
  • Zarządzanie właściwościami skrzynki pocztowej przy użyciu centrum administracyjnego programu Exchange
  • Konfigurowanie adresów e-mail
  • Przypisanie adresu e-mail w usłudze Exchange Online
  • Konfigurowanie adresów e-mail za pomocą centrum administracyjnego programu Exchange
  • Konfigurowanie zasobów
  • Tworzenie nowej skrzynki pocztowej pokoju
  • Tworzenie nowej skrzynki pocztowej sprzętu
  • Konfigurowanie udostępnionych skrzynek pocztowych
  • Delegowanie dostępu do skrzynek pocztowych
  • Konfigurowanie użytkowników poczty
  • Konfigurowanie kontaktów i zarządzanie nimi
  • Import kontaktów
  • Administrowanie zasadami dostępu klientów w usłudze Exchange Online
  • Konfigurowanie zasad dla aplikacji Outlook w sieci Web
  • Funkcje
  • Dostęp do plików
  • Dostęp w trybie offline
  • Komputery publiczne i prywatne
  • Konfigurowanie dostępu dla urządzeń przenośnych
  • Konfigurowanie zasad skrzynek pocztowych dla urządzeń przenośnych
  • Wdrażanie zasad skrzynek pocztowych dla urządzeń przenośnych
 5. Planowanie i konfigurowanie usługi SharePoint Online
  • Limity oprogramowania usługi SharePoint Online
  • Konfigurowanie ustawień usługi SharePoint Online
  • Pokaż lub ukryj opcje
  • Zarządzanie magazynem zbioru witryn
  • Środowisko usługi OneDrive dla Firm
  • Środowisko Listy i biblioteki programu SharePoint
  • Środowisko Centrum administracyjne
  • Office Graph
  • Usługa przesyłania strumieniowego wideo
  • Strony witryny
  • Ustawienia wersji globalnej
  • Zarządzanie prawami do informacji (IRM)
  • Tworzenie witryny
  • Tworzenie podwitryn
  • Połączenia z witryn do grup usługi Office 365
  • Skrypt niestandardowy
  • Funkcje podglądu
  • Połączone usługi
  • Dostęp do aplikacji
  • Powiadomienia push na urządzenia mobilne - usługa OneDrive dla Firm
  • Powiadomienia typu push na urządzenia mobilne - SharePoint
  • Komentarze na stronach witryny
  • Konfigurowanie profilów użytkowników usługi SharePoint Online
  • Osoby
  • Organizacja
  • Ustawienia mojej witryny
  • Dodawanie aplikacji usługi SharePoint Online
  • Administrowanie zbiorami witryn usługi SharePoint Online
  • Domyślne zbiory witryn
  • Tworzenie, usuwanie i przywracanie zbiorów witryn
  • Tworzenie zbiorów witryn
  • Usuwanie zbiorów witryn
  • Przywracanie usuniętych zbiorów witryn
  • Konfigurowanie zbiorów witryn
  • Wyświetlanie właściwości zbioru witryn
  • Dodawanie lub usuwanie administratorów zbioru witryn
  • Udostępnianie zbiorów witryn
  • Zarządzanie przydziałem zasobów serwera dla zbioru witryn
  • Administrowanie użytkownikami zewnętrznymi w usłudze SharePoint Online
  • Konfigurowanie udostępniania użytkowników zewnętrznych
  • Udostępnianie dokumentów i inspekcja dostępu współdzielonego
  • Udostępnianie zawartości uwierzytelnionym użytkownikom zewnętrznym
  • Udostępnianie poszczególnych dokumentów za pomocą zaproszeń lub anonimowych linków gości
  • Inspekcja udostępnionego dostępu do witryn i dokumentów
  • Inspekcja w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Microsoft 365
  • Usuwanie udostępniania użytkowników zewnętrznych
  • Usuwanie uprawnień użytkowników zewnętrznych
  • Odwoływanie zaproszeń
  • Wyłączanie anonimowych linków gości
  • Wyłączanie udostępniania użytkowników zewnętrznych
 6. Konfigurowanie usługi OneDrive
  • Udostępnianie dokumentów przy użyciu usługi OneDrive dla Firm
  • Wyświetlanie dokumentów udostępnionych Ci przez inne osoby
  • Zatrzymywanie udostępniania dokumentu
  • Udostępnianie dokumentu przez ograniczony czas
  • Konfiguracja i synchronizacja klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm
  • Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (OneDrive.exe)
  • Obsługiwane systemy operacyjne
  • Bieżące ograniczenia
  • Znajdowanie wersji klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm zainstalowanej w systemie
  • Centrum administracyjne usługi OneDrive dla Firm
  • Migrowanie plików do usługi OneDrive dla Firm
  • Analizowanie danych
  • Migrowanie danych
  • Rozwiązywanie problemów z migracją
  • Zarządzanie zawartością w usłudze OneDrive dla Firm
  • Rozwiązywanie problemów z usługą SharePoint Online
  • Rozwiązywanie problemów z ustawieniami dzierżawy usługi SharePoint Online
  • Rozwiązywanie problemów z dostępem użytkowników zewnętrznych
  • Rozwiązywanie problemów z ustawieniami zbioru witryn usługi SharePoint Online
  • Rozwiązywanie problemów z usługą OneDrive dla Firm
  • Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive dla Firm
  • Rozwiązywanie problemów z klientem synchronizacji usługi OneDrive dla Firm
 7. Konfigurowanie usługi Microsoft Teams
  • Ustawienia całej dzierżawy usługi Office 365
  • Ogólne
  • Integracja z pocztą e-mail
  • Aplikacje
  • Niestandardowa pamięć masowa w chmurze
  • Ustawienia według typu użytkownika/licencji
  • Jak usługa Teams korzysta z grup usługi Office 365
  • Członkostwo w grupie
  • Zarządzanie zespołami i kanałami
  • Członkostwo w zespole
  • Role zespołowe
  • Ustawienia zespołu
  • Kanały
  • Najważniejsze wskazówki dotyczące organizowania zespołów
  • Kanał Ogólny
  • Zarządzanie dostępem użytkowników do zespołów
  • Dostęp dla gości
  • Aplikacje klienckie zespołów
  • Klient sieci Web
  • Klienci stacjonarni
  • Klienci mobilni
 8. Zarządzanie aktualizacjami klienta

 

Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Wymagana wiedza z zakresu usług sieciowych takich jak DNS,DHCP oraz podstawy administracji usługą Active Directory.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Oprogramowanie biurowe

Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie biurowe

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3000 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

KSIĄŻKA ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE