Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Szkolenie pokrywa trzy główne elementy administracji Microsoft 365 - zarządzanie bezpieczeństwem Microsoft 365, zarządzanie zgodnością Microsoft 365 oraz zarządzanie urządzeniami Microsoft 365. Podczas zarządzania bezpieczeństwem Microsoft 365, uczestnik pozna wszystkie pospolite typy wektorów zagrożenia i naruszeń ochrony danych, z którymi organizacje i firmy zmagają się w dzisiejszych czasach. Dowie się również jak rozwiązania ochrony w Microsoft 365 mogą zapobiec tym przypadkom zagrożeń bezpieczeństwa. Uczestnik zostanie wprowadzony do Microsoft Secure Score, jak i do Azure Active Directory Identity Protection. Natępnie, nauczy się jak zarządzać usługami bezpieczeństwa Microsoft 365, łącznie z Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments i Safe Links. Na koniec, uczestnik zostanie zapoznany z różnymi raportami monitorującymi żywotność ochrony. W dalszej kolejności, uczestnik przejdzie z usług bezpieczeństwa do informacji o zagrożeniach, konkretnie, używania panelu bezpieczeństwa i Advanced Threat Analytics, aby być o krok przed potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa. Wraz z przygotowanymi elementami bezpieczeństwa Microsoft 365, uczestnik będzie badał kluczowe komponenty zarządzania zgodnością w Microsoft 365. Ta część szkolenia zaczyna się przegłądem wsystkich kluczowych aspektów zarządzania danymi, wraz z archiwizacją i utrzymywaniem danych, zarządzaniem prawami do danych, Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), szyfrowaniem wiadomości w Office 365, oraz zapobieganiem utracie danych. Uczestnik zagłębi się dalej w archiwizację i utrzymywanie danych, ze szczególną uwagą na bezpośrednie zarządzanie zapisami danych w SharePoint, archiwizację i utrzymywanie danych w Exchange, zasady utrzymywania danych w centrum bezpieczeństwa i zgodności. Kiedy uczestnik pozna już kluczowe aspekty zarządzania danymi, przejdzie on do badania, jak je stosować w praktyce, w tym: budowanie etycznych ścian w Exchange Online, tworzenie polityki DLP z wbudowanych szablonów, tworzenie własnej polityki DLP, tworzenie polityki DLP do zabezpieczania dokumentów, oraz tworzenie wskazówek polityki. Następnie, uczestnik skupi się na zarządzaniu danymi w Microsoft 365, łącznie z zarządzaniem utrzymywania danych w mailach, rozwiązywaniem problemów z danymi wrażliwymi. Uczestnik nauczy się jak stosować Azure Information Protection i Windows Information Protection. Ten etap szkolenia kończy się poznaniem, jak zarządzać wyszukiwaniem i dochodzeniami, łącznie z wyszukiwaniem zawartości w centrum bezpieczeństwa i zgodności, audytowaniem dziennikami dochodzeniowymi, oraz zarządzaniem zaawansowanym eDiscovery. Szkolenie dobiega końca wraz z dogłębnym badaniem zarządzania urządzeniami w Microsoft 365. Uczestnik zacznie od planowania pod różne aspekty zarządzania urządzeniami, łącznie z przygotowywaniem urządzeń Windows 10 pod współzarządzanie. Nauczy się jak przejść z Configuration Manager do Intune oraz zostanie wprowadzony do Microsoft Store for Business i Mobile Application Management. W dalszej kolejności, uczestnik zacznie zarządzanie urządzeniami, konkretnie, sformułuje strategię wdrażania Windows 10. Dowie się jak stosować Windows Autopilot, Windows Analytics i Mobile Device Management (MDM). Podczas badania MDM, uczestnik nauczy się jak wdrażać MDM, zapisywać urządzenia w MDM oraz zarządzać zgodnością urządzeń.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób aspirujących o rolę Microsoft 365 Enterprise Admin i osób, które ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacyjnych na rolę administratora Microsoft 365.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik dowie się o następującym:

 • Metryka bezpieczeństwa w Microsoft 365
 • Usługi bezpieczeństwa w Microsoft 365
 • Informacje o zagrożeniach w Microsoft 365
 • Zarządzanie danymi w Microsoft 365
 • Archiwizacja i utrzymywanie danych w Office 365
 • Zarządzanie danymi w Microsoft 365 Intelligence
 • Wyszukiwanie i dochodzenia
 • Zarządzanie urządzeniami
 • Strategie wdrażania Windows 10
 • Zdalne zarządzanie urządzeniami

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa w Microsoft 365 Security
  • Wektory zagrożenia i naruszenia ochrony danych
  • Model zerowego zaufania
  • Rozwiązania bezpieczeństwa w Microsoft 365
  • Wprowadzenie do Microsoft Secure Score
  • Usługa Privileged Identity Management
  • Wprowadzenie do Azure Active Directory Identity Protection
 2. Zarządzanie usługami bezpieczeństwa w Microsoft 365
  • Wprowadzenie do Exchange Online Protection
  • Wprowadzenie do Advanced Threat Protection
  • Zarządzanie Safe Attachments
  • Zarządzanie Safe Links
  • Monitorowanie i raporty
 3. Microsoft 365 Threat Intelligence
  • Wprowadzenie do Microsoft 365 Threat Intelligence
  • Używanie panelu bezpieczeństwa
  • Konfiguracja zaawansowanej analityki zagrożenia
  • Wdrażania bezpieczeństwa aplikacji chmurowych
 4. Wprowadzenie do zarządzania danymi w Microsoft 365
  • Wprowadzenie do archiwizacji danych w Microsoft 365
  • Wprowadzenie do utrzymywania danych w Microsoft 365
  • Wprowadzenie do zarządzania prawami do informacji
  • Wprowadzenie do Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME)
  • Wprowadzenie do szyfrowania wiadomości w Office 365
  • Wprowadzenie do zapobiegania utracie danych
 5. Archiwizacja i utrzymywanie danych w Microsoft 365
  • Bezpośrednie zarządzanie zapisami danych w SharePoint
  • Archiwizacja i utrzymywanie danych w Exchange
  • Zasady utrzymywanie danych w SCC
 6. Wdrażanie zarządzania danymi w Microsoft 365
  • Ewaluacja przygotowania zgodności
  • Stosowanie rozwiązań centrum zgodności
  • Budowanie etycznych ścian w Exchange Online
  • Tworzenie polityki DLP z wbudowanego szablonu
  • Tworzenie własnej polityki DLP
  • Tworzenie polityki DLP do ochrony dokumentów
  • Praca ze wskazówkami polityki
 7. Zarządzanie danymi w Microsoft 365
  • Zarządzanie utrzymywaniem danych w mailach
  • Rozwiązywanie problemów zarządzania danymi
  • Stosowanie Azure Information Protection
  • Stosowanie zaawansowanych funkcji AIP
  • Stosowanie Windows Information Protection
 8. Zarządzanie wyszukiwaniem i dochodzeniami
  • Wyszukiwanie zawartości w cetrum bezpieczeństwa i zgodności
  • Audytowanie zapisów dochodzeniowych
  • Zarządzanie zaawansowanym eDiscovery
 9. Planowanie zarządzania urządzeniami
  • Wprowadzenie do współzarządzania
  • Przygotowywanie urządzeń Windows 10 pod współzarządzanie
  • Przejście z Configuration Manager do Intune
  • Wprowadzenie do Microsoft Store for Business
  • Planowanie zarządzania aplikacjami mobilnymi
 10. Planowanie strategii wdrożenia Windows 10
  • Scenariusze wdrożeniowe Windows 10
  • Stosowanie i zarządzanie Windows Autopilot
  • Planowanie strategii aktywacji subskrypcji Windows 10
  • Rozwiązywanie błedów ulepszenia Windows 10
  • Wprowadzenie do Windows Analytics
 11. Wdrażanie zdalnego zarządzania urządzeniami
  • Planowanie zdalnego zarządzania urządzeniami
  • Wdrażanie zdalnego zarządzania urządzeniami
  • Zapisywanie urządzeń w MDM
  • Zarządzanie zgodnością urządzeń
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Ukończenie szkolenia roli administratora Microsoft 365
 • Rozumienie DNS i podstawowej funkcjonalności usług Microsoft 365
 • Rozumienie ogólnych praktyk IT
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS-101T00 Microsoft 365 Mobility and Security otrzymują certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Microsoft 365

Szkolenia powiązane tematycznie

Bezpieczeństwo

Security

Oprogramowanie