Szkolenia Apple

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: AP-AT

W szybko zmieniającym się świecie każda osoba będzie potrzebowała szerokiego spektrum umiejętności i kompetencji oraz będzie musiała stale je rozwijać przez całe życie. W konsekwencji wydane zostało zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

W ramach szkolenia położony zostanie nacisk na przygotowanie nauczycieli do rozwijania u swoich uczniów kompetencji kluczowych wskazanych w powyższym zaleceniu:

 • Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
  Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji to zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, faktów i opinii w mowie i piśmie, przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych we wszystkich dziedzinach i kontekstach. Zakłada ona zdolność skutecznego komunikowania się i porozumiewania się z innymi osobami, we właściwy i kreatywny sposób.
 • Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
  Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.
 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
 • Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak najskuteczniej korzystać z urządzeń cyfrowych do nauki. Poznają podstawowe informacje w zakresie wykorzystywania technologii w nauczaniu, rozbudowane funkcje, ustawienia oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy nauczą się pokazywać uczniom, jak technologia pomaga zdobywać wiedzę, planować własne projekty edukacyjne, wypowiadać się na omawiane tematy i udostępniać informacje o swoich postępach w nauce szerszej grupie odbiorców. Uczestnicy nauczą się również praktycznych metod integrowania aplikacji wspierających kreatywność w ramach zajęć międzyprzedmiotowych. Przygotują również twórcze zadania, w których uczeń znajduje się w centrum uwagi oraz które promują krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność i współpracę.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Tablet iPad - podstawy obsługi (2 godz.)

  Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak przekształć iPada w książkę, aparat fotograficzny, asystenta, szkicownik i wiele innych, aby wspierał pracę nauczyciela przez cały dzień w szkole.

  • Ekran główny
  • Centrum sterowania
  • Aparat
  • Safari - przeglądarka internetowa
  • Wielozadaniowość
  • Notatki
  • Książki
  • Dostępność - edukacja specjalna
  • Mapy
  • Udostępnianie i współpraca
  • Poczta
 2. Praca z dokumentami w Pages (4 godz.)

  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się sie? jak tworzyc´ wizualnie atrakcyjne, przejrzys´cie zorganizowane i spersonalizowane dokumenty za pomoca? aplikacji Pages: aporty, newslettery, plakaty, książki i wiele więcej

  • Szablony
  • Tekst
  • Zdjęcia
  • Kształty
  • Rysunki
  • Dźwięki
  • Plakaty
  • Książki
  • Współpraca
 3. Badania i raporty z Numbers (4 godz.)

  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się sieę jak wyciągać wnioski dotyczące danych i wyświetlać je w atrakcyjny sposób, korzystając z wbudowanych narzędzi obliczeniowych, interaktywnych wykresów, tabel oraz innych środków wyrazu.

  • Formatowanie
  • Formuły
  • Funkcje
  • Wykresy
  • Kształty
  • Rysunki
  • Nagrywanie
  • Arkusze
  • Współpraca
 4. Prezentacje multimedialne w Keynote (4 godz.)

  Uczestnicy nauczą się korzystać z intuicyjnych wbudowanych funkcji aplikacji Keynote do projektowania zabawnych, dynamicznych i interaktywnych prezentacji. Dowiedzą się jak ożywiać historie zdjęciami, ilustrować pojęcia za pomocą kształtów i rysunków oraz animować procesy

  • Slajdy
  • Zdjęcia
  • Kształty
  • Rysunki
  • Tabele
  • Wykresy
  • Animacje
  • Magic Movie
  • Prezentacja
  • Video prezentacja
 5. Tworzenie filmów z iMovie i Clips (4 godz.)

  Uczestnicy kursu nauczą się jak tworzyć i udostępniać filmy zawierające tytuły, muzykę i efekty - wszystko za pomocą filmów i zdjęć zrobionych na iPadzie. Zapoznająsię z zaawansowanymi funkcjami aplikacji iMovie, takimi jak cyfrowe opowiadanie historii, kreatywna współpraca lub udostępnianie własnych przemyśleń.

  • Tworzenie filmów
  • Przycinanie filmów
  • Przejścia
  • Dodawanie zdjęć
  • Dodawanie tytułów
  • Dźwięki
  • Efekty
  • Dodawanie nakładek
  • Tworzenie zwiastunów filmowych
  • Udostępnianie
 6. Produktywność i praca projektowa z iPadem (3 godz.)

  Za pomocą rozbudowanych aplikacji w swoich urządzeniach uczestnicy uczą się podnosić własną produktywnosść (w zakresie zarządzania czasem, dokumentowania zdarzeń, udostępniania i komunikacji). Uczestnicy poznają narzędzia dla nauczyciela do zarządzania pracą uczniów w klasie - aplikacje Klasa oraz Zadane. Dowiedzą się jak pracować z różnymi monitorami, skrzynką pocztową, komunikatorami, dzienniki elektronicznymi i innymi narzędziami zwiększającymi produktywność.

  • Dodawanie i zarządzanie kontaktami
  • Zarządzanie czasem i zadaniami
  • Komentowanie i adnotacje w PDF
  • Poszukiwanie informacji
  • Współpraca
  • Prezentowanie
  • Zarządzanie i nadzór nad uczniami w aplikacji Klasa
  • Udostępnianie materiałów w aplikacji Zadane
  • Skróty
 7. Kreatywność w programie nauczania (5 godz.)

  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak poprzez pracę z muzyką, rysunkiem, fotografią i film kształtować i pobudzać w uczniach kreatywność.

  • Zbieranie inspirujących zasobów
  • Tworzenie nagrań i dźwięków
  • Tworzenie graficznych map myśli
  • Budowanie storyboardów
  • Tworzenie interaktywnych książek
  • Praca z filmem
 8. Programowanie i nauka logicznego myślenia - jak stworzyć interdyscyplinarny projekt? (4 godz.)

  Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy w zakresie wprowadzania elementów algorytmiki na różnych przedmiotach. Uczestnicy poznają narzędzia do nauki programowania bazujące na języku Swift, zapoznają się ze scenariuszami zajęć, akcesoriami jakie można do nich wykorzystać (np. roboty) i wspólnie przygotowują założenia projektu interdyscyplinarnego dla uczniów.

  • wstęp - czym jest programowanie i w jakich dziedzinach życia się z nim spotykamy
  • jak rozmawiamy z maszynami czyli języki programowania i wprowadzenie do języka Swift
  • zapoznanie się z narzędziami i materiałami do nauki logicznego myślenia z użyciem Swift’a
  • analiza scenariuszy zajęć (best practice)
  • stworzenie atrakcyjnego projektu
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Akredytowany trener dla programu Apple Professional Learning.

Informacje dodatkowe

Czas trwania: 4 dni / 30h

Wszystkie szkolenia Apple
Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4700 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Apple

Harmonogram szkoleń Apple