Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: SC-200T00 | wersja: A

Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, jak badać zagrożenia, reagować i pozbywać się ich za pomocą usługi Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender i Microsoft 365 Defender. Podczas szkolenia, omówione zostaną sposoby ograniczania zagrożenia cybernetycznego za pomocą tych technologii, w szczególności jak skonfigurować i używać usługę Azure Sentinel, a także korzystać z języka KQL (Kusto Query Language) do wykrywania, analizowania i raportowania. Szkolenie zostało zaprojektowane dla osób, które chcą się przygotować do egzaminu SC-200: Microsoft Security Operations Analyst.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Wyjaśnić, w jaki sposób program Microsoft Defender może korygować zagrożenia w danym środowisku
 • Tworzyć środowisko usługi Microsoft Defender
 • Konfigurować reguły Attack Surface Reduction na urządzeniach z systemem Windows 10
 • Wykonywać czynności na urządzeniu przy użyciu usługi Microsoft Defender
 • Badać domeny i adresy IP w usłudze Microsoft Defender
 • Badać konta użytkowników w usłudze Microsoft Defender
 • Konfigurować ustawienia alertów w usłudze Microsoft Defender
 • Wyjaśnić, jak rozwijają się zagrożenia cybernetyczne
 • Prowadzić zaawansowane operacje neutralizacji zagrożeń w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Zarządzać zdarzeniami w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Wyjaśnić, jak usługa Microsoft Defender for Identity może korygować zagrożenia w danym środowisku.
 • Badać alerty DLP w usłudze Microsoft Cloud App Security
 • Wyjaśnić różne rodzaje działań, które można podjąć w przypadku zarządzania ryzykiem poufnym.
 • Konfigurować automatyczne inicjowanie obsługi administracyjnej w usłudze Azure Defender
 • Korygować alerty w usłudze Azure Defender
 • Konstruować instrukcje KQL
 • Filtrować wyszukiwanie na podstawie czasu zdarzenia, priorytetu, domeny i innych istotnych danych przy użyciu funkcji KQL
 • Wyodrębniać dane z nieustrukturyzowanych pól ciągów przy użyciu funkcji KQL
 • Zarządzać obszarem roboczym usługi Azure Sentinel
 • Konfigurować dostęp do listy obserwowanych w usłudze Azure Sentinel za pomocą funkcji KQL
 • Zarządzać wskaźnikami zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
 • Wyjaśnić różnice w formacie typowym i łączniku Syslog w usłudze Azure Sentinel
 • Łączyć maszyny wirtualne systemu Azure z usługą Azure Sentinel
 • Konfigurować agenta usługi Log Analytics do zbierania zdarzeń Sysmon
 • Tworzyć nowe reguły i zapytania analityczne za pomocą kreatora reguł analizy
 • Tworzyć zasady działania w celu automatyzacji reagowania na incydenty
 • Używać zapytania do pozbywania się zagrożeń
 • Monitorować zagrożenia w czasie za pomocą transmisji na żywo

Grupa docelowa:

Security Operations Analyst współpracuje z zainteresowanymi stronami organizacyjnymi w celu zabezpieczenia systemów informatycznych w firmie. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka organizacyjnego poprzez szybkie korygowanie aktywnych ataków w środowisku, doradzanie w zakresie ulepszeń praktyk ochrony przed zagrożeniami i kierowanie naruszeń zasad organizacyjnych do odpowiednich zainteresowanych stron. Obowiązki obejmują zarządzanie zagrożeniami, monitorowanie i reagowanie przy użyciu różnych rozwiązań zabezpieczeń w całym środowisku. Rola dotyczy przede wszystkim pozbywania się zagrożeń korzystając z usługi Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, Usługi Microsoft 365 Defender i produktów zabezpieczeń innych firm. Ponieważ Security Operations Analyst zużywa dane wyjściowe operacyjne tych narzędzi, są one również kluczowym elementem w konfiguracji i wdrażaniu tych technologii.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Ograniczanie zagrożeń przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Ochrona przed zagrożeniami za pomocą programu Microsoft Defender for Endpoint
  • Wdrażanie środowiska usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Wdrażanie ulepszeń zabezpieczeń systemu Windows 10 za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Zarządzanie alertami i zdarzeniami w usłudze Microsoft Defender for Endpoint
  • Wykonywanie dochodzeń dotyczących urządzeń w usłudze Microsoft Defender for Endpoint
  • Wykonywanie akcji na urządzeniu przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Wykonywanie dochodzeń w sprawie dowodów i jednostek przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Konfigurowanie automatyzacji i zarządzanie nią przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Konfigurowanie alertów i wykrywania w usłudze Microsoft Defender for Endpoint
  • Korzystanie z zarządzania zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach w programie Microsoft Defender for Endpoint
 2. Ograniczanie zagrożeń przy użyciu usługi Microsoft 365 Defender
  • Wprowadzenie do ochrony przed zagrożeniami dzięki usłudze Microsoft 365
  • Ograniczanie zdarzeń przy użyciu usługi Microsoft 365 Defender
  • Ochrona tożsamości za pomocą usługi Azure AD Identity Protection
  • Korygowanie ryzyka związanego z programem Microsoft Defender dla usługi Office 365
  • Ochrona środowiska dzięki usłudze Microsoft Defender for Identity
  • Zabezpieczanie aplikacji i usług w chmurze za pomocą programu Microsoft Cloud App Security
  • Reagowanie na alerty dotyczące zapobiegania utracie danych przy użyciu usługi Microsoft 365
  • Zarządzanie ryzykiem niejawne informacji poufnych w usłudze Microsoft 365
 3. Ograniczanie zagrożeń przy użyciu usługi Azure Defender
  • Planowanie zabezpieczeń obciążeń w chmurze przy użyciu usługi Azure Defender
  • Wyjaśnianie zabezpieczenia obciążeń w chmurze w usłudze Azure Defender
  • Łączenie zasobów platformy Azure z usługą Azure Defender
  • Łączenie zasobów innych niż platforma Azure z usługą Azure Defender
  • Korygowanie alertów zabezpieczeń przy użyciu usługi Azure Defender
 4. Tworzenie zapytań dla usługi Azure Sentinel przy użyciu języka KQL (Kusto Query Language)
  • Konstruowanie instrukcji KQL dla usługi Azure Sentinel
  • Analizowanie wyników kwerend przy użyciu funkcji KQL
  • Tworzenie instrukcji wielospajowych przy użyciu funkcji KQL
  • Praca z danymi w usłudze Azure Sentinel przy użyciu języka zapytań Kusto
 5. Konfigurowanie środowiska wartownicze platformy Azure
  • Wprowadzenie do usługi Azure Sentinel
  • Tworzenie obszarów roboczych usługi Azure Sentinel i zarządzanie nimi
  • Dzienniki zapytań w usłudze Azure Sentinel
  • Używanie list obserwowanych w usłudze Azure Sentinel
  • Korzystanie z analizy zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
 6. Łączenie dzienników z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie danych z usługą Azure Sentinel przy użyciu łączników danych
  • Łączenie usług firmy Microsoft z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie usługi Microsoft 365 Defender z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie hostów systemu Windows z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie dzienników wspólnego formatu zdarzeń z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie źródeł danych syslogu z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie wskaźników zagrożeń z usługą Azure Sentinel
 7. Tworzenie wykrywania i przeprowadzanie dochodzeń przy użyciu usługi Azure Sentinel
  • Wykrywanie zagrożeń za pomocą analizy azure sentinel
  • Reagowanie na zagrożenia za pomocą podręczników Azure Sentinel
  • Zarządzanie zdarzeniami zabezpieczeń w usłudze Azure Sentinel
  • Korzystanie z analizy zachowania jednostki w usłudze Azure Sentinel
  • Wysyłaj zapytania, wizualizuj i monitoruj dane w usłudze Azure Sentinel
 8. Neutralizacja zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
  • Polowanie na zagrożenia za pomocą usługi Azure Sentinel
  • Polowanie na zagrożenia przy użyciu notesów w usłudze Azure Sentinel
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Przed uczestnictwem w tym szkoleniu, uczestnicy muszą posiadać:

 • Podstawową wiedzę o usłudze Microsoft 365
 • Podstawowe rozumienie zabezpieczeń, zgodności i tożsamości produktów firmy Microsoft
 • Ogólne rozumienie systemu Windows 10
 • Znajomość usług platformy Azure, w szczególności usługi Azure SQL Database i usługi Azure Storage
 • Znajomość maszyn wirtualnych platformy Azure i sieci wirtualnych
 • Podstawową wiedzę na temat pojęć skryptów.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Prowadzący

Certyfikowany trener Microsoft.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Security

Szkolenia powiązane tematycznie

Bezpieczeństwo

Security

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft