Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: SC-200T00 | wersja: A

Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, jak badać zagrożenia, reagować i pozbywać się ich za pomocą usługi Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender i Microsoft 365 Defender. Podczas szkolenia, omówione zostaną sposoby ograniczania zagrożenia cybernetycznego za pomocą tych technologii, w szczególności jak skonfigurować i używać usługę Azure Sentinel, a także korzystać z języka KQL (Kusto Query Language) do wykrywania, analizowania i raportowania. Szkolenie zostało zaprojektowane dla osób, które chcą się przygotować do egzaminu SC-200: Microsoft Security Operations Analyst.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Wyjaśnić, w jaki sposób program Microsoft Defender może korygować zagrożenia w danym środowisku
 • Tworzyć środowisko usługi Microsoft Defender
 • Konfigurować reguły Attack Surface Reduction na urządzeniach z systemem Windows 10
 • Wykonywać czynności na urządzeniu przy użyciu usługi Microsoft Defender
 • Badać domeny i adresy IP w usłudze Microsoft Defender
 • Badać konta użytkowników w usłudze Microsoft Defender
 • Konfigurować ustawienia alertów w usłudze Microsoft Defender
 • Wyjaśnić, jak rozwijają się zagrożenia cybernetyczne
 • Prowadzić zaawansowane operacje neutralizacji zagrożeń w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Zarządzać zdarzeniami w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Wyjaśnić, jak usługa Microsoft Defender for Identity może korygować zagrożenia w danym środowisku.
 • Badać alerty DLP w usłudze Microsoft Cloud App Security
 • Wyjaśnić różne rodzaje działań, które można podjąć w przypadku zarządzania ryzykiem poufnym.
 • Konfigurować automatyczne inicjowanie obsługi administracyjnej w usłudze Azure Defender
 • Korygować alerty w usłudze Azure Defender
 • Konstruować instrukcje KQL
 • Filtrować wyszukiwanie na podstawie czasu zdarzenia, priorytetu, domeny i innych istotnych danych przy użyciu funkcji KQL
 • Wyodrębniać dane z nieustrukturyzowanych pól ciągów przy użyciu funkcji KQL
 • Zarządzać obszarem roboczym usługi Azure Sentinel
 • Konfigurować dostęp do listy obserwowanych w usłudze Azure Sentinel za pomocą funkcji KQL
 • Zarządzać wskaźnikami zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
 • Wyjaśnić różnice w formacie typowym i łączniku Syslog w usłudze Azure Sentinel
 • Łączyć maszyny wirtualne systemu Azure z usługą Azure Sentinel
 • Konfigurować agenta usługi Log Analytics do zbierania zdarzeń Sysmon
 • Tworzyć nowe reguły i zapytania analityczne za pomocą kreatora reguł analizy
 • Tworzyć zasady działania w celu automatyzacji reagowania na incydenty
 • Używać zapytania do pozbywania się zagrożeń
 • Monitorować zagrożenia w czasie za pomocą transmisji na żywo

Grupa docelowa:

Security Operations Analyst współpracuje z zainteresowanymi stronami organizacyjnymi w celu zabezpieczenia systemów informatycznych w firmie. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka organizacyjnego poprzez szybkie korygowanie aktywnych ataków w środowisku, doradzanie w zakresie ulepszeń praktyk ochrony przed zagrożeniami i kierowanie naruszeń zasad organizacyjnych do odpowiednich zainteresowanych stron. Obowiązki obejmują zarządzanie zagrożeniami, monitorowanie i reagowanie przy użyciu różnych rozwiązań zabezpieczeń w całym środowisku. Rola dotyczy przede wszystkim pozbywania się zagrożeń korzystając z usługi Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, Usługi Microsoft 365 Defender i produktów zabezpieczeń innych firm. Ponieważ Security Operations Analyst zużywa dane wyjściowe operacyjne tych narzędzi, są one również kluczowym elementem w konfiguracji i wdrażaniu tych technologii.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Ograniczanie zagrożeń przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Ochrona przed zagrożeniami za pomocą programu Microsoft Defender for Endpoint
  • Wdrażanie środowiska usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Wdrażanie ulepszeń zabezpieczeń systemu Windows 10 za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Zarządzanie alertami i zdarzeniami w usłudze Microsoft Defender for Endpoint
  • Wykonywanie dochodzeń dotyczących urządzeń w usłudze Microsoft Defender for Endpoint
  • Wykonywanie akcji na urządzeniu przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Wykonywanie dochodzeń w sprawie dowodów i jednostek przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Konfigurowanie automatyzacji i zarządzanie nią przy użyciu usługi Microsoft Defender for Endpoint
  • Konfigurowanie alertów i wykrywania w usłudze Microsoft Defender for Endpoint
  • Korzystanie z zarządzania zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach w programie Microsoft Defender for Endpoint
 2. Ograniczanie zagrożeń przy użyciu usługi Microsoft 365 Defender
  • Wprowadzenie do ochrony przed zagrożeniami dzięki usłudze Microsoft 365
  • Ograniczanie zdarzeń przy użyciu usługi Microsoft 365 Defender
  • Ochrona tożsamości za pomocą usługi Azure AD Identity Protection
  • Korygowanie ryzyka związanego z programem Microsoft Defender dla usługi Office 365
  • Ochrona środowiska dzięki usłudze Microsoft Defender for Identity
  • Zabezpieczanie aplikacji i usług w chmurze za pomocą programu Microsoft Cloud App Security
  • Reagowanie na alerty dotyczące zapobiegania utracie danych przy użyciu usługi Microsoft 365
  • Zarządzanie ryzykiem niejawne informacji poufnych w usłudze Microsoft 365
 3. Ograniczanie zagrożeń przy użyciu usługi Azure Defender
  • Planowanie zabezpieczeń obciążeń w chmurze przy użyciu usługi Azure Defender
  • Wyjaśnianie zabezpieczenia obciążeń w chmurze w usłudze Azure Defender
  • Łączenie zasobów platformy Azure z usługą Azure Defender
  • Łączenie zasobów innych niż platforma Azure z usługą Azure Defender
  • Korygowanie alertów zabezpieczeń przy użyciu usługi Azure Defender
 4. Tworzenie zapytań dla usługi Azure Sentinel przy użyciu języka KQL (Kusto Query Language)
  • Konstruowanie instrukcji KQL dla usługi Azure Sentinel
  • Analizowanie wyników kwerend przy użyciu funkcji KQL
  • Tworzenie instrukcji wielospajowych przy użyciu funkcji KQL
  • Praca z danymi w usłudze Azure Sentinel przy użyciu języka zapytań Kusto
 5. Konfigurowanie środowiska wartownicze platformy Azure
  • Wprowadzenie do usługi Azure Sentinel
  • Tworzenie obszarów roboczych usługi Azure Sentinel i zarządzanie nimi
  • Dzienniki zapytań w usłudze Azure Sentinel
  • Używanie list obserwowanych w usłudze Azure Sentinel
  • Korzystanie z analizy zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
 6. Łączenie dzienników z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie danych z usługą Azure Sentinel przy użyciu łączników danych
  • Łączenie usług firmy Microsoft z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie usługi Microsoft 365 Defender z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie hostów systemu Windows z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie dzienników wspólnego formatu zdarzeń z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie źródeł danych syslogu z usługą Azure Sentinel
  • Łączenie wskaźników zagrożeń z usługą Azure Sentinel
 7. Tworzenie wykrywania i przeprowadzanie dochodzeń przy użyciu usługi Azure Sentinel
  • Wykrywanie zagrożeń za pomocą analizy azure sentinel
  • Reagowanie na zagrożenia za pomocą podręczników Azure Sentinel
  • Zarządzanie zdarzeniami zabezpieczeń w usłudze Azure Sentinel
  • Korzystanie z analizy zachowania jednostki w usłudze Azure Sentinel
  • Wysyłaj zapytania, wizualizuj i monitoruj dane w usłudze Azure Sentinel
 8. Neutralizacja zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
  • Polowanie na zagrożenia za pomocą usługi Azure Sentinel
  • Polowanie na zagrożenia przy użyciu notesów w usłudze Azure Sentinel
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Przed uczestnictwem w tym szkoleniu, uczestnicy muszą posiadać:

 • Podstawową wiedzę o usłudze Microsoft 365
 • Podstawowe rozumienie zabezpieczeń, zgodności i tożsamości produktów firmy Microsoft
 • Ogólne rozumienie systemu Windows 10
 • Znajomość usług platformy Azure, w szczególności usługi Azure SQL Database i usługi Azure Storage
 • Znajomość maszyn wirtualnych platformy Azure i sieci wirtualnych
 • Podstawową wiedzę na temat pojęć skryptów.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Prowadzący

Certyfikowany trener Microsoft.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Security

Szkolenia powiązane tematycznie

Bezpieczeństwo

Security

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.