Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: MS-500T00 | wersja: A

Podczas tego szkolenia, uczestnik nauczy się jak zabezpieczać dostęp użytkownika do zasobów firmowych. Szkolenie pokryje ochronę hasła użytkownika, wielo-czynnikowe uwierzytelnienie, jak włączyć Azure Identity Protection, jak ustawić i używać Azure AD Connect, oraz dostęp warunkowy w Microsoft 365. Uczestnik dowie się o technologiach bezpieczeństwa, które pomagają chronić środowisko Microsoft 365. W szczególności, uczestnik pozna wektory zagrożeń i rozwiązania bezpieczeństwa Microsoft 365 do zminimalizowania zagrożeń. Dowie się o Secure Score, ochronie Exchange Online , Azure Advanced Threat Protection, Microsoft Defender Advanced Threat Protection i zarządzaniu zagrożeniami. Szkolenie nauczy uczestnika na temat technologii ochrony informacji, które pomagają zabezpieczać środowisko Microsoft 365. Szkolenie omówi zarządzanie prawami do informacji, szyfrowanie wiadomości, jak i również etykiekty, politykę i zasady wspierające zapobieganie utracie danych i ochronę informacji. Na koniec, uczestnik nauczy się o archiwizacji i utrzymywaniu danych w Microsoft 365, jak i zarządzaniu danymi i o tym jak przeprowadzać wyszukiwanie zawartości i dochodzenia. Szkolenie pokryje zasady utrzymywania danych i znaczniki, bezpośrednie zarządzanie zapisami w SharePoint, utrzymywaniem maili oraz jak przeprowadzać wyszukiwanie zawartości, które wspiera dochodzenia eDiscovery.

Grupa docelowa:

Administrator bezpieczeństwa Microsoft 365 współpracuje z Microsoft 365 Enterprise Administrator, udziałowcami i innymi administratorami pracy, w celu planowania i wdrażania strategii ochrony oraz do zapewnienia zgodności rozwiązań z poliyką firmy i przepisami prawnymi.  Administratorzy bezpieczeństwa Microsoft 365 zabezpieczają środowiska firmowe Microsoft 365. Odpowiedzialności łączą w sobie: Odpowiadanie na zagrożenia, wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie rozwiązań bezpieczeństwa i zgodności dla środowiska Microsoft 365. Administratorzy bezpieczeństwa Microsoft 365 odpowiadają na incidenty, dochodzenia i egzekwowanie zarządzania danymi. Są zaznajomieni z pracą w Microsoft 365 i środowiskami hybrydowymi. Ta rola wymaga doświadczenia i umiejętności związanych z ochroną tożsamości, ochroną informacji, ochroną przed zagrożeniami, zarządzaniem bezpieczeństwem i danymi.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Administrować dostępem użytkownika i grup w Microsoft 365
 • Opisać i zarządzać Azure Identity Protection
 • Planować i wdrażać Azure AD Connect
 • Zarządzać zsynchronizowanymi tożsamościami użytkowników
 • Opisać i stosować dostęp warunkowy
 • Opisać wektory zagrożeń cyberataków
 • Opisać rozwiązania bezpieczeństwa w Microsoft 365.
 • Używać Microsoft Secure Score do ewaluacji i doskonalenia stanu bezpieczeństwa
 • Konfigurować różne usługi zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami w Microsoft 365
 • Planować i wdrażać bezpieczne urządzenia mobilne
 • Zarządzać prawami do informacji
 • Zabezpieczać wiadomości w Office 365
 • Konfigurować zasady zapobiegania utracie danych
 • Wdrażać i zarządzać Cloud App Security
 • Stosować ochronę informacji Windows w urządzeniach
 • Planować i wdrażać archiwizację danych i system utrzymywania danych
 • Tworzyć i zarządzać dochodzeniami eDiscovery
 • Zarządzać zapytaniami o dane według GDPR
 • Opisać i używać etykiet wrażliwości

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zarządzanie użytkownikami i grupami
  • Pojęcia zarządzania tożsamością i dostępem
  • Model zerowego zaufania
  • Planowanie tożsamości i rozwiązania uwierzytelnienia
  • Konta użytkownika i role
  • Zarządzanie tożsamością
 2. Synchronizacja i ochrona tożsamości
  • Planowanie synchronizacji
  • Konfiguracja i zarządzanie zsynchronizowanymi tożsamościami
  • Zarządzanie hasłem
  • Azure AD Identity Protection
 3. Zarządzanie dostępem
  • Dostęp warunkowy
  • Zarządzanie dostępem urządzeń
  • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
  • Rozwiązania dostępu zewnętrznego
 4. Bezpieczeństwo w Microsoft 365
  • Wektory zagrożenia i naruszenia ochrony danych
  • Zasady i strategie bezpieczeństwa
  • Rozwiązania bezpieczeństwa w Microsoft 365
  • Secure Score
 5. Ochrona przed zagrożeniami
  • Exchange Online Protection (EOP)
  • Office 365 Advanced Threat Protection
  • Zarządzanie bezpiecznymi załącznikami
  • Zarządzanie bezpiecznymi linkami
  • Azure Advanced Threat Protection
  • Microsoft Defender Advanced Threat Protection
 6. Zarządzanie zagrożeniami
  • Panel bezpieczeństwa
  • Badanie zagrożeń i reagowanie
  • Azure Sentinel
  • Advanced Threat Analytics
 7. Usługa Cloud Application Security
  • Wdrażanie Cloud Application Security
  • Używanie informacji Cloud Application Security
 8. Mobilność
  • Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM)
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)
  • Wdrażanie usług urządzeń mobilnych
  • Zapisywanie urządzeń w Mobile Device Management
 9. Ochrona informacji
  • Pojęcia ochrony informacji
  • Etykiety wrażliwości
  • Azure Information Protection (AIP)
  • Windows Information Protection (WIP)
 10. Zarządzanie prawami i szyfrowanie
  • Zarządzanie prawami do informacji
  • Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME)
  • Szyfrowanie wiadomości w Office 365
 11. Zapobieganie utracie danych
  • Podstawy zapobiegania utracie danych
  • Tworzenie polityki DLP
  • Dostosowywanie polityki DLP
  • Tworzenie polityki DLP do zabezpieczania dokumentów
  • Wskazówki polityki
 12. Archiwizacja i utrzymywanie danych
  • Archiwizacja danych w Microsoft 365
  • Utrzymywanie danych w Microsoft 365
  • Zasady utrzymywania danych w cetrum zgodności Microsoft 365
  • Archiwizacja i utrzymywanie danych w Exchange
  • Bezpośrednie zarządzanie zapisami w SharePoint
 13. Wyszukiwanie zawartości i dochodzenia
  • Wyszukiwanie zawartości
  • Badanie zapisów audytowych
  • Zaawansowany eDiscovery
 14. Zgodność w Microsoft 365
  • Centrum zgodności
  • Rozwiązania centrum zgodności
  • Budowanie etycznych ścian w Exchange Online
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Podstawową wiedzę na temat pojęć Microsoft Azure
 • Doświadczenie z urządzeniami Windows 10
 • Doświadczenie z Office 365.
 • Podstawową wiedzę na temat uwierzytelnienia i upoważnienia
 • Podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych
 • Wiedzę i doświadczenie na temat zarządzania urządzeniami mobilnymi
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy kursu MS-500T00 Microsoft 365 Security Administration otrzymują certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Security

Szkolenia powiązane tematycznie

Bezpieczeństwo

Security

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft