Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CCE-BSB
Poznanie technik zabezpieczania transmisji danych w sieciach bezprzewodowych. Omówienie standardów i przedstawienie ich w praktycznych konfiguracjach. Prezentacja narzędzi do monitorowania i analizy sieci bezprzewodowych. Na życzenie wielu z Państwa kurs został poszerzony o prezentację technologii bezprzewodowych w zakresie niezbędnym do zrozumienia omawianych podczas kursu zagadnień.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Teoretyczne wprowadzenie do bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych
  • Standardu 802.11
  • Inne standardy łączności bezprzewodowej
  • Aktualny stan prac normalizacyjnych
 2. Podstawy radiokomunikacji
  • Propagacja fal radiowych
  • Podstawy modulacji BPSK, QPSK, QAM
  • Technologia widma rozproszonego
  • Technologia "frequency hoping"
  • Efektywność wykorzystania pasma w różnych modulacjach
  • Elementy toru transmisyjnego
  • Skala decybelowa
  • Bilans mocy i margines zapasu mocy
  • Strefy Fresnela
  • Zaniki i inne efekty wpływające na funkcjonowanie toru radiowego
 3. Anteny i osprzęt antenowy
  • Podstawowe pojęcia związane z antenami
  • Charakterystyki kierunkowe i zysk energetyczny anten
  • Praktyczne obliczanie toru antenowego
 4. Topologia i elementy składowe sieci WLAN
  • Parametry stacji bazowych
  • Charakterystyka urządzeń klienckich
  • Ograniczenia wynikające z topologii sieci bezprzewodowych
 5. Projektowanie i konfiguracja sieci radiowej
  • Praktyka projektowania sieci bezprzewodowych
  • Możliwe problemy związane z implementacją WLAN
  • Planowanie częstotliwości dla modulacji DSSS
  • Planowanie częstotliwości dla modulacji FHSS
 6. Sieci radiowe w świetle prawa polskiego
  • Sytuacja prawna poszczególnych pasm
  • Projekty zagospodarowania częstotliwości
  • Wnioski o uzyskanie zgody UKE na korzystanie z częstotliwości
 7. Zastosowania sieci radiowych
  • Tworzenie własnej niezależnej infrastruktury
  • Udostępnianie zasobów
  • Tworzenie sieci osiedlowych
  • Radiolinie i połączenie punkt - punkt
  • Zastosowania technologii bezprzewodowych wewnątrz budynku
 8. Przegląd rozwiązań sprzętowych WLAN dostępnych na rynku
 9. Systematyczne podejście do bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych
 10. Aktualny stan bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych
 11. Wybór SSID a bezpieczeństwo
 12. Zastosowanie sieci VLAN w sieciach radiowych
 13. Filtracja ruchu na podstawie adresów MAC
 14. Mechanizmy bezpieczeństwa oferowane przez sieci bezprzewodowe
  • WEP
  • 802.1X
  • WPA1/2
  • WPA1/2-PSK
 15. Blokowanie ruchu klienckiego wewnątrz ?hot spot?
 16. Wykorzystanie funkcji "Packet Forwarding" do integracji z urządzeniami typu bramka VPN lub bramka aplikacyjna
 17. Narzędzia do badania odporności sieci bezprzewodowych
 18. Skanery sieci bezprzewodowych
 19. IPV6 w sieciach radiowych
 20. Wykrywanie włamań - radiowy IDS
 21. Nie tylko WiFi - GSM, Bluetooth, RFID?
 22. Nowe technologie bezprzewodowe
 23. Podsumowanie
 1. Warsztaty:
  • Konfiguracja kart radiowych w systemach Windows XP oraz Windows 7
   • Podstawy konfiguracji kart bezprzewodowych
   • Nowości XP SP3 oraz Windows 7
  • Konfiguracja punktów dostępu radiowego wybranych producentów
   • Możliwości konfiguracyjne
   • Zasady bezpiecznej konfiguracji
   • Urządzenia profesjonalne a proste urządzenia domowe
  • Konfiguracja wybranych urządzeń
   • Radiolinie - połączenia punkt-punkt
   • Sieci rozsiewcze - połączenia punkt-wielopunkt
  • Wykrywanie i skanowanie sieci bezprzewodowych
  • Łamanie haseł WEP
  • Łamanie haseł WPA-PSK
  • Zabezpieczanie sieci bezprzewodowych
   • Małe sieci firmowe
   • Sieci dużej skali - współpraca z serwerem RADIUS
   • Wardriving, Warwalking
  • Rozwiązywanie podstawowych problemów konfiguracyjnych w sieciach radiowych
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.
Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Informacje dodatkowe
 • Każdy z uczestników tego szkolenia jest zobowiązany do podpisania oświadczenia (bezpośrednio przed jego rozpoczęciem), że zdobytą wiedzę będzie wykorzystywał w sposób etyczny i zgodny z obowiązującym prawem, wyłącznie w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa sieci, systemów i zasobów, których on lub jego pracodawca jest właścicielem.

 

 • Punkty CPE (CISSP) za udział w szkoleniu:

  Uczestnicy tego szkolenia, którzy posiadają aktualną certyfikację System Security Certified Practitioner (SSCP) lub Certified Information Systems Security Professional (CISSP) mogą zdobyć jeden punkt Continuing Professional Education (CPE) za każdą godzinę szkolenia (1 CPE za pełną godzinę edukacyjną, co daje 6 CPE za standardowy dzień szkolenia w Compendium CE - ale nie więcej niż 8 CPE dziennie). W celu przyznania punktów CPE członkowie (ISC) 2 muszą samodzielnie zgłosić udział w naszym szkoleniu do (ISC)2 i muszą zachować dowód udziału (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu) w przypadku konieczności potwierdzenia tego faktu w (ISC)2. Więcej informacji pod adresem https://www.isc2.org/cpes/default.aspx (dostęp tylko dla członków (ISC)2).

Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

Security