Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Szkolenie MS-20703-1 Administering System Center Configuration Manager ma na celu omówienie zagadnień dotyczących administrowania System Center Configuration Manager. Materiał pokazuje jak administrować systemem, wdrażać aplikacje, aktualizacje do systemów operaycjnych oraz aplikacji. Omawia również kwestie związane z wdrażanaiem systemów operacyjnych, oraz zabezpieczenia systemów przed złośliwym oprogramowaniem.

Przeznaczone jest dla administratorów systemów chcących poznać bliżej jak działa system oraz w jaki sposób używać poszczególnych jego funkcji.

Kurs przygotowuje do egzaminu: 70-703: Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zarządzanie komputerami oraz urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie.
  • omówienie architektury systemu Configuration Manager
  • omówienie narzędzi administracyjnych Configuration Manager
  • omówienie narzędzi do monitorowania oraz rozwiązywania problemów związanych z systemem
 2. Analiza danych przy uzyciu zapytań i raportów
  • omówienie tworzenia zapytań
  • instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server reporting Services
 3. przygotowanie środowiska do zarządzania komputerami PC oraz urządzeniami mobilnymi
  • konfiguracja granic oraz grup granic
  • konfiguracja wykrywania zasobów
  • integracja z serwerem Exchange do zarządzaniami urządzeniami mobilnymi
  • konfiguracja użytkowników oraz kolekcji komputerów
 4. Instalacja oraz zarządzanie klientami systemu
  • omówienie klienta Configuration Manager
  • instalacja klienta Configuration Manager
  • konfiguracja oraz monitorowanie statusu klientów Configuration Manager
  • zarządzanie ustawieniami klientów Configuration Manager
 5. Zarządzanie zbieraniem danych o komputerach PC i aplikacjach
  • wprowadzenie do zbierania danych
  • konfiguracja zapasów sprzetowych i aplikacyjnych
  • zarządznie zbieraniem spisu
  • omówienie zliczania użycia oprogramowania
  • konfiguracja oraz zarządzanie Asset Intelligence
 6. Zarządzanie oraz dystrybucja plików używanych we wdrożeniach
  • przygotowanie infrastruktury do zarządzania treścią
  • dytrybucja oraz zarządzanie treścią na punktach dystrybucyjnych
 7. Wdrażanie oraz zarządzanie aplikacjami
  • omówienie zarządzania aplikacjami
  • tworzenie aplikacji
  • wdrażanie aplikacji
  • zarządzanie aplikacjami
  • wdrażanie wirtualnych aplikacji App-V przy uzyciu SCCM (opcjonalnie)
  • wdrażanie oraz zarządzanie aplikcjami z Windows Store.
 8. Zarządzanie oraz wdrażanie aktualizacji dla komputerów PC
  • omówienie zarządzania aktualizacjami
  • przygotowanie serwera Configuration Manager do zarządzania aktualizacjami
  • zarządzanie aktualizacjami
  • konfiguracja automatycznych reguł wdrażania aktualizacji
  • monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów z aktualizacjami
 9. Wdrożenie Endpoint Protection dla komputerów PC
  • omówienie Endpoint Protection w SCCM
  • konfiguracja, wdrożenie oraz monitorowanie polityk Endpoint Protection
 10. Zarządzanie zgodnością oraz zabezpieczanie dostępu do danych
  • omówienie zarządzania zgodnością oraz zabezpieczania dostepu do danych
  • konfiguracja ustawień zgodności z wyznaczonymi standardami
  • przeglądanie wyników sprawdzania zgodności
  • zarzadzanie dostępem do zasobów oraz danych
 11. Wdrażanie systemów operacyjnych
  • omówienie instalacji systemu operacyjnego
  • przygotowanie do wdrażania systemu operacyjnego
  • wdrażanie systemu operacyjnego
  • zarządzanie systemem Windows jak usługą
 12. Zarządzanie oraz utrzymanie serwera Configuration Manager
  • konfiguracja ról administracyjnych oraz dostepu do konsoli
  • konfiguracja narzędzi zdalnych
  • omówienie utrzymania serwera Configuration Manager
  • back up oraz odtwarzanie serwera Configuration Manager
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Uczestnicy powinni wykazać się podstawową wiedzą o Active Directory
 • Powinni znać podstawowe pojęcia sieciowe
 • Powinni znać podstawy instalacji, zarządzania oraz rozwiązywania problemów z komputerami PC
 • Powinni znać podstawy infrastruktury PKI (certyfikaty)
 • Powinni znać podsatwy instalacji oraz konfiguracji ról serwerowych
 • Powinni znac podstawy konfiguracji systemów iOS, Android oraz Windows Mobile.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS-20703-1 Administering System Center Configuration Manager otrzymują autoryzowany certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Microsoft System Center

Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft