Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: MS-2823

Celem kursu MS-2823 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania i zarządzania bezpieczeństwem w sieciach opartych o Microsoft Windows Server 2003. Zdobycie umiejętności pozwalających na instalację i zarządzanie urzędami certyfikacyjnymi w środowisku Windows. Nauczenie korzystania z szyfrowanego systemu plików. Zapoznanie z zagadnieniami wyznaczania linii odniesienia dla serwerów usług sieciowych. Zdobycie umiejętności wykorzystania oprogramowania MBSA oraz ISA Server 2004.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Zapoznanie z komponentami, narzędziami i protokołami wspierającymi proces uwierzytelniania.
 • Planowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa w strukturze wielu lasów domen.
 • Ustalanie struktur grup dla struktur wielu domen oraz wielu lasów domen.
 • Tworzenie relacji zaufania w środowisku Windows 2003 Server.
 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z infrastrukturą klucza publicznego (PKI).
 • Instalacja i zarządzanie urzędami certyfikacyjnymi.
 • Tworzenie i publikacja punktów dystrybucji CRL oraz Authority Information Acces (AIA).
 • Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej urzędu certyfikacyjnego.
 • Konfiguracja szablonów certyfikatów.
 • Rozpowszechnianie, rejestrowanie i unieważnianie certyfikatów.
 • Eksportowanie, importowanie i archiwizacja certyfikatów i kluczy.
 • Planowanie, wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą zabezpieczeń opartą na kartach elektronicznych (Smart Cards).
 • Implementacja szyfrowanego systemu plików EFS na komputerze z Windows XP.
 • Planowanie i wdrożenie szyfrowanego systemu plików w domenie z infrastrukturą klucza publicznego.
 • Stosowanie szyfrowanego systemu plików na udziałach sieciowych.
 • Wyznaczanie linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa.
 • Konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa.
 • Dystrybuowanie szablonów zabezpieczeń.
 • Zabezpieczanie serwera za pomocą narzędzia - Security Configuration Wizard (SCW).
 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla kontrolerów domeny.
 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów DNS.
 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów wydruku.
 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów infrastruktury.
 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów IIS (Internet Information Services).
 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa komputerów klienckich.
 • Zabezpieczanie aplikacji na komputerach klienckich.
 • Planowanie i implementacja polis ograniczających możliwość instalacji oprogramowania na komputerach klienckich.
 • Wdrażanie zabezpieczeń na komputerach przenośnych.
 • Instalacja i zarządzanie Microsoft Baseline Security Analizer (MBSA).
 • Instalacja i zarządzanie systemem scentralizowanej dystrybucji poprawek WSUS (Windows Server Update Services).
 • Zaplanowanie i wdrożenie komunikacji przy użyciu protokołu IPSec.
 • Projektowanie i wdrożenie bezpiecznej infrastruktury lokalnej sieci bezprzewodowej (Wireless LAN, WLAN).
 • Instalacja i zarządzanie ISA Server 2004.
 • Konfiguracja sieci brzegowej przy użyciu ISA Server 2004.
 • Umieszczanie serwerów w sieci brzegowej przy użyciu ISA Server 2004.
 • Zapoznanie z różnymi metodami wykorzystywanymi do zapewnienia dostępu zdalnego.
 • Implementacja i konfiguracja serwera VPN (Virtual Private Network).
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Ukończony kurs MS-2810 Fundamentals of Network Security lub równoważna wiedza i doświadczenie. Doświadczenie we wdrażaniu środowiska Active Directory w Windows 2000 lub Windows 2003. Doświadczenie w pracy z usługami DHCP, DNS, WINS oraz serwerami Web, FTP i Microsoft Exchange.

Rekomendowane szkolenia
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Kurs przygotowuje do egzaminu 70-299 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Networ wchodzącego w skład ścieżek MCSA/MCSE (Microsoft Certified Systems Administrator / Microsoft Certified Systems Engineer).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server Technologies

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo IT