Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-115 | wersja: v2.0

Wersja  2.0

Ten kompleksowy kurs pokazuje jak budować aplikacje internetowe z wykorzystaniem JavaServer Faces 2.0. Przedstawiane są najlepsze praktyczne koncepcje, które są sformalizowane przez architekturę JSF - od MVC przez framework UI i cykl życia obsługi żądań. Kursanci dowiedzą się jak wykonywać rzeczy sposobem JSF, nauczą się nie tylko API i bibliotek znaczników, ale również zwyczajów dzielenia logiki aplikacji na najbardziej użyteczne części: konwertery, walidatory, listenery, ziarna i wiele innych.

Uczestnicy poznają proces rozwoju aplikacji JSF, nauczą się pracować z listami i tabelami JSF, budować złożonych komponentów wielokrotnego użycia i aplikacje Ajax.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie przeznaczenia i zakresu architektury JSF
 • Budowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem JSF's FacesServlet, faces-config.xml i cyklu życia żądąń/odpowiedzi JSF
 • Używanie bibliotek znaczników Facelets do budowania widoków JSF
 • Używanie zarządzalnych ziaren do enkapsulacji obsługi formularzy i logiki prezentacji po stronie serwera
 • Implementowanie logiki kontroli w postaci detektorów i metod akcji
 • Używanie walidatorów i konwerterów do implementacji fazy walidacji dla aplikacji JSF
 • Tworzenie złożonych fragmentów UI i niestandardowych składników z użyciem Facelets
 • Budowanie aplikacji Ajax z JSF: zachowania po stronie klienta i częściowe żądania oraz odpowiedzi po których następują aktualizacje DOM

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Java EE i aplikacje internetowe
  • Perspektywy: Serwlety i JSP
  • Perspektywy: MVC Frameworks
  • Perspektywy: AWT i JFC
  • JSF Value Proposition
  • Konfiguracja JSF
  • Problemy z JSP i JSF
  • Facelets
 2. Cykl życia
  • Cykl żądąń i odpowiedzi JSF
  • Fazy cyklu życia
  • Phase Listeners
  • Klasa FacesContext
  • Kto robi co?
  • Cykle częściowych żądań
 3. Komponenty UI
  • Klasa UIComponent
  • Interfejsy behawioralne
  • Biblioteki podstawowe i znaczników HTML
  • Powiązania z CSS
  • ID, Client ID i etykiety
  • Klasa UISelectItem(s)
  • Nawigowanie drzewa UI
  • Atrybut wiążący
 4. Nawigacja strony
  • Wybór widoku
  • Zasady nawigacji
  • Nawigacja niejawna
  • Problemy z POSTback
  • Post/Redirect/Get
  • Wsparcie HTTP GET
  • Nawigacja warunkowa
 5. Managed Beans
  • JavaBeans i JSF
  • Backing Beans
  • Konfigurowanie Managed Beans
  • @ManagedBean i powiązane adnotacje
  • Zunifikowany język wyrażeń
  • Wyrażenia wartości i metod
  • Obiekty niejawne
 6. Zakresy
  • Zakresy Managed-Bean
  • Adnotacje cyklu życia
  • Parametry widoku
  • Flash
 7. Dependency Injection
  • Zarządzalne właściowści
  • Wartości, listy i mapy
  • Używanie dynamicznych wyrażeń
  • Zależności i zakresy ziaren
  • Adnotacje @ManagedProperty
 8. Facelets
  • Migracja z JSP
  • Języki definicji widoku
  • Facelets
  • Biblioteki znaczników
  • Pisanie i używanie niestandardowych znaczników
 9. Zdarzenia i listenery
  • Model zdarzeń JSF
  • Typy zdarzeń i koordynacja
  • Kolejkowanie zdarzeń
  • ActionEvent i ActionListener
  • Metody akcji
  • Podłączanie kontrolerów do Beans
  • ValueChangeEvent i ValueChangeListener
  • Odkładanie przetwarzenia zdarzeń
  • Ograniczenia FacesListeners
 10. Tabeli i listy
  • Praca z kolekcjami
  • Dlaczego nie używamy
  • "ui:repeat" vs. "c:forEach"
  • "h:dataTable"
  • Definiowanie kolumn i aspektów
  • Jedno polecenie na wiersz
  • Odczytywanie numeru wiersza
  • Pseudo-mapy
  • Praca z trwałymi danymi
  • Współbieżność i buforowanie
  • Ograniczanie zakresu zapytań
  • Stronnicowanie
 11. Konwertery
  • Interfejs konwertera
  • Podstawa odniesienia
  • Standardowe konwertery
  • Konwertery niestandardowe
  • Adnotacja @FacesConverter
  • Koordynacja konwersji
  • Reprezentacja trwałych obiektów przez ID
 12. Walidatory
  • Interfejs walidatora
  • Standardowe walidatory
  • Używanie wyrażeń regularnych
  • Tworzenie wiadomości błędu
  • Klucze wiadomości
  • Prezentacja wiadomości błędu
  • Wyrzucanie wiadomości błędu skądkolwiek
  • Niestandarowe walidatory
  • Adnotacja @FacesValidator
  • Walidacja wielu wejść
  • Wsparcie JSR-303: "Bean Validation"
 13. Zasoby
  • Biblioteki zasobów
  • Wdrażanie obrazów, skryptów i arkuszów stylów
  • Adresowanie zasobów
 14. Kompozyty
  • Ograniczenia niestadardowych znaczników
  • Komponenty kompozytowe
  • Enkapsulacja
  • Wdrażanie i użytkowanie kompozytów
  • Interfejs i implementacja
  • Wpływ na drzewo UI
  • Atrybuty
  • Retargetowanie
 15. Ajax
  • Czym jest Ajax?
  • Obiekt XMLHttpRequest
  • Ajax i cykl życia JSF
  • Używanie "f:ajax"
  • Atrybuty execute i render
  • Ajax Listeners
 16. The JSF JavaScript API
  • The JSF JavaScript API
  • Wyzwalanie żądań Ajax
  • Połączenie "f:ajax" z Callbacks
  • Atrybuty onevent i onerror
  • Proces żądań i odpowiedzi Ajax
  • Używanie ukrytych wejśc
  • Pozostałe funkcje JavaScript
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Kurs ten skierowany jest dla doświadczonych programistów aplikacji Java. Dla autorów stron, programistów komponentów i innych, którzy maja małe lub zerowe doświadczenie w Java (ale duże w HTML, JavaScript i JSP) może być wartościowym treningiem, chociaż bez solidnych podstaw Java większość zadań może być trudna.
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane - kurs 103 Java Programming jest doskonałym przygotowaniem.
 • Ogólna znajomość serwletów i JSP jest zalecana, lecz nie wymagana - warto rozważyć kursy 110 Java Servlets i 112 Introduction to JSP.
 • Podstawowa znajomość XML będzie pomocna, jak również doświadczenie z HTML.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Java

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4600 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware